Jugofuturistični manifest
You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
Go to file
Lio Novelli 859c5a79fb Fix local build issue. 2 weeks ago
.ddev Create local dev env. 4 months ago
config/sync Config export, dodan se en msg, CORS fix 1 month ago
nuxt Config export, dodan se en msg, CORS fix 1 month ago
skripte Skripte v podfolder, config export, dodan jsonapi meni modul 1 month ago
web Fix local build issue. 2 weeks ago
.editorconfig Improve gitignore. 4 months ago
.gitattributes Improve gitignore. 4 months ago
.gitignore Config export, dodan se en msg, CORS fix 1 month ago
README.md Skripte v podfolder, config export, dodan jsonapi meni modul 1 month ago
composer.json Testna vsebina (dve strani, en meni) 1 month ago
composer.lock Testna vsebina (dve strani, en meni) 1 month ago
test webhook test 1 month ago
testna-vsebina Še nekaj testne vsebine, vuejs komponente, prikaz pojmov, oblikovanje 1 month ago

README.md

Jugofuturisticni manifest

Spletna platforma za skupno pisanje Jugofuturisticnega manifesta.

Specifikacija

Je na voljo tukaj:

https://pisi.kompot.si/p/yufu-specs

Postavitev razvojnega okolja

Najprej namestimo ddev.

Nato vzpostavimo / poženemo zabojnike z ukazom ddev start.

Namestimo odvisne PHP pakete z ukazom ddev composer install.

Osnovne podatke pa vnesemo z ukazuma:

ddev drush site:install --account-name=root --account-pass=toor --existing-config minimal

Sajt je dostopen preko naslova: https://yufu-manifest.ddev.site/

Lahko pa napišemo tudi ddev launch

Postavitev (vuejs) "prednjegadela"

Najprej gremo v podfolder nuxt in namestimo odvisne javascript pakete:

cd nuxt

npm i

Skopiramo privzete nastavitve v dejavne:

cp .env.dist .env

Po potrebi vsebino .env prilagodimo.

Nato poženemo izgrajevalnik / strežnik:

npm run dev

Uvoz testne vsebine

./skripte/uvozi-vsebino.sh

Dodatne testne vsebine lahko definiramo v modulu yufu_data, v poddirektoriju content. Pazit moramo na ime - vsak fajl se mora končati s .content.yml.

Navodila za konstruiranje fajlov pa so tukaj: https://www.drupal.org/docs/contributed-modules/yaml-content/examples