Jugofuturistični manifest
 
 
 
 
Go to file
Jurij Podgoršek 29671441e4 Merge pull request 'update drupal version' (#27) from update-version into master
Reviewed-on: #27
2023-10-04 14:01:08 +02:00
.ddev Create local dev env. 2023-02-08 20:06:40 +01:00
config/sync update drupal version 2023-10-03 12:54:29 +02:00
nuxt Config export, dodan se en msg, CORS fix 2023-05-03 23:51:28 +02:00
skripte Skripte v podfolder, config export, dodan jsonapi meni modul 2023-04-26 20:49:47 +02:00
web Fix local build issue. 2023-05-17 21:17:03 +02:00
.editorconfig Improve gitignore. 2023-02-08 20:12:49 +01:00
.gitattributes Improve gitignore. 2023-02-08 20:12:49 +01:00
.gitignore Config export, dodan se en msg, CORS fix 2023-05-03 23:51:28 +02:00
README.md Skripte v podfolder, config export, dodan jsonapi meni modul 2023-04-26 20:49:47 +02:00
composer.json Install workflows and cer and configure workflows. 2023-05-03 22:38:41 +02:00
composer.lock update drupal version 2023-10-03 12:54:29 +02:00
test webhook test 2023-04-26 20:49:11 +02:00
testna-vsebina Še nekaj testne vsebine, vuejs komponente, prikaz pojmov, oblikovanje 2023-05-03 21:31:43 +02:00

README.md

Jugofuturisticni manifest

Spletna platforma za skupno pisanje Jugofuturisticnega manifesta.

Specifikacija

Je na voljo tukaj:

https://pisi.kompot.si/p/yufu-specs

Postavitev razvojnega okolja

Najprej namestimo ddev.

Nato vzpostavimo / poženemo zabojnike z ukazom ddev start.

Namestimo odvisne PHP pakete z ukazom ddev composer install.

Osnovne podatke pa vnesemo z ukazuma:

ddev drush site:install --account-name=root --account-pass=toor --existing-config minimal

Sajt je dostopen preko naslova: https://yufu-manifest.ddev.site/

Lahko pa napišemo tudi ddev launch

Postavitev (vuejs) "prednjegadela"

Najprej gremo v podfolder nuxt in namestimo odvisne javascript pakete:

cd nuxt

npm i

Skopiramo privzete nastavitve v dejavne:

cp .env.dist .env

Po potrebi vsebino .env prilagodimo.

Nato poženemo izgrajevalnik / strežnik:

npm run dev

Uvoz testne vsebine

./skripte/uvozi-vsebino.sh

Dodatne testne vsebine lahko definiramo v modulu yufu_data, v poddirektoriju content. Pazit moramo na ime - vsak fajl se mora končati s .content.yml.

Navodila za konstruiranje fajlov pa so tukaj: https://www.drupal.org/docs/contributed-modules/yaml-content/examples