manifest/nuxt
Jurij Podgoršek d23f95c66e Zapri pojem form po predlogu 2024-01-17 22:20:56 +01:00
..
components Zapri pojem form po predlogu 2024-01-17 22:20:56 +01:00
composables
pages Nekaj popravkov, pedenanje dodajanja novega pojma 2024-01-17 20:37:22 +01:00
public
stores
.env
.env.production Production nuxt config 2024-01-06 19:00:34 +01:00
.gitignore
.npmrc
README.md
app.vue oblikoanje forma 1 2024-01-17 20:35:42 +01:00
nuxt.config.js Oblikovanje glave, poskrolaj na pojem ce gres na link zanj 2024-01-17 20:24:11 +01:00
package-lock.json
package.json
prod-build.sh Skripta za produkcijski build 2024-01-06 20:06:08 +01:00
tsconfig.json

README.md

Nuxt 3 Minimal Starter

Look at the Nuxt 3 documentation to learn more.

Setup

Make sure to install the dependencies:

# yarn
yarn install

# npm
npm install

# pnpm
pnpm install

Development Server

Start the development server on http://localhost:3000

npm run dev

Production

Build the application for production:

npm run build

Locally preview production build:

npm run preview

Check out the deployment documentation for more information.