10 Home
Jurij Podgoršek edited this page 2024-01-06 20:24:03 +01:00

Platforma za skupno pisanje Jugofuturističnega manifesta.

Smo selili na README.md fajl ki je lažje dostopen. Lahko tud tega urejamo samo pol je fajn da sta usklajena, kar je dodatno delo.

Specifikacije

https://pisi.kompot.si/p/yufu-specs https://pisi.kompot.si/p/yufu-design

Lokalno razvojno okolje

  1. namestis ddev
  2. git clone this repo
  3. ddev start
  4. ddev composer install
  5. ddev drush site:install --account-name=admin --account-pass=my-password
  6. ddev drush cim
  7. ddev launch

Testno okolje na spletu

https://yugofuturism.kompot.si Up. ime: root Geslo: ToJeNaseSkrivnoGeslo

Etherpad integracija

Več tukaj

Dizajn na figmi

https://www.figma.com/file/2f4eTbSZT803O9Ypr2E9m3/PESKOVNIK?type=design&node-id=535-1314&mode=design