1 Etherpad integracija
Jurij Podgoršek edited this page 2023-09-30 19:49:25 +02:00

Sočasno urejanje vsebin nam omogoča etherpad. Uporabili bomo kar lastno instanco, https://pisi.kompot.si/

Napisali smo modul, s pomočjo katerega lahko delamo klice na API etherpada. Klici potrebujejo (skrivni) API key, ki mora zato biti shranjen na strežniku.

Dokumentacija APIja

https://etherpad.org/doc/v1.8.4/#index_overview

Ideje

Mogoče bi namesto iframe na pisi.kompot.si cel etherpad šel čez drupal, nevem pa kako so potem rešeni websocketi ali kakorkoli že etherpad usklajuje urejevalnike. S tem bi se skrili ID-ji padov. Po drugi strani pa bi lahko porabili funkcionalnosti etherpad APIja - avtentikacije, dovoljenja, seje, skupine padov...

Zaenkrat navaden iframe nudi kar rabimo.