Jurij Podgoršek g1smo
JavaScript 0 0

OSC controlled visual (used with motion controller) Also see https://git.kompot.si/g1smo/pifcamp-2021

Updated 1 week ago

Pifcamp 2021 koda, dokumentacija in razno

Updated 2 months ago

TypeScript 0 0

Updated 4 months ago

JavaScript 0 0

Spletna stran Šišenske Soseske 6: https://šs6.si

Updated 5 months ago

Emacs Lisp 0 0

Konfiguracije

Updated 7 months ago

JavaScript 0 0

Vizualni eksperiment

Updated 1 year ago

Clojure 1 0

#sliva clojure neka eksprimentalna stvar ki jo je težko definirat

Updated 1 year ago

Tipkovnica dactyl, ki smo jo gradili na Ljudmilini delavnici, več: https://wiki.ljudmila.org/Tipkovnica_dactyl

Updated 1 year ago

0 0

vizualni interaktivni eksperiment, del sz3 rezidence

Updated 1 year ago

JavaScript 0 0

automatski trejlermejker

Updated 1 year ago

Shell 1 0

Zvočni eksperimenti v terminalu (preprost synth, "live remixer")

Updated 1 year ago