spletna razsiritev kreten.si
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
Jurij Podgoršek 4e1844025b Prestrukturiranje, dodan readme in pa licenca 1 month ago
css Haunt skelet + watcher! 1 month ago
kreten Prestrukturiranje, dodan readme in pa licenca 1 month ago
objave Prestrukturiranje, dodan readme in pa licenca 1 month ago
projekti Haunt skelet + watcher! 1 month ago
.gitignore Haunt skelet + watcher! 1 month ago
LICENSE Prestrukturiranje, dodan readme in pa licenca 1 month ago
README.org Prestrukturiranje, dodan readme in pa licenca 1 month ago
haunt.scm Prestrukturiranje, dodan readme in pa licenca 1 month ago
watch.scm Haunt skelet + watcher! 1 month ago

README.org

kreten.si

Tukaj je razširitev moje spletne strani, kreten.si. Izgrajena je s Haunt, v GNU Guile scheme programskem jeziku, iz LISP družine.

Tole je krasen uvod v delovanje tega minimalističnega programskega jezika.

Kako izgraditi

GNU guile in pa haunt je potrebno namestiti. Postopek variira glede operacijski sistem / linux distribucijo, navodila so na zgornjih linkih.

Sajt izgradimo z ukazom `hanut build`, rezultat pa nam pomaga uzreti `haunt serve`, ki odpre spletni strežnik na vratih 8080.

V pomoč pri razvoju je tudi watcher skripta, ki sajt avtomatsko izgradi ob narejeni spremembi kode ali vsebine: `guile watch.scm`

Izgrajene materiale strani najdemo v `site` poddirektoriju.

Struktura

`haunt.scm` vsebuje temeljno konfiguracijo. V `css` poddirektoriju je CSS oblikovanje, `kreten/theme.scm` definira haunt temo ter `kreten/templates.scm` šablone prikazovanja. Vsebina pa je znotraj `projekti`, `objave` ter `razno`. Statične vire, kot so slike in videi, najdemo v `viri`.