Go to file
Jurij Podgoršek 1f5d10d038 Popravljeni duhovi, refresh vseh 2023-06-28 19:04:11 +02:00
3d Refaktoriranje, fraktalni objekti, pedalka 3d modeli, WIP kontrole 2023-06-16 16:32:28 +02:00
ArduinoMagCal Refaktoriranje, fraktalni objekti, pedalka 3d modeli, WIP kontrole 2023-06-16 16:32:28 +02:00
kontroler Delo na kontrolerju 2022-11-30 14:56:47 +01:00
osc32_9255_rtimulib_espnow Refaktoriranje, fraktalni objekti, pedalka 3d modeli, WIP kontrole 2023-06-16 16:32:28 +02:00
osc32_espnow_sprejemnik Koda za sprejemnik 2023-06-28 17:55:11 +02:00
skripte Refaktoriranje, fraktalni objekti, pedalka 3d modeli, WIP kontrole 2023-06-16 16:32:28 +02:00
web Popravljeni duhovi, refresh vseh 2023-06-28 19:04:11 +02:00
.gitignore Midi relay za kegel 2022-05-22 16:11:55 +02:00
2022-11-27_kegel.jpg Nov fajl za kegle, nov scenarij 2023-06-14 13:51:18 +02:00
2022-11-30_scenarij.txt Nov fajl za kegle, nov scenarij 2023-06-14 13:51:18 +02:00
2023-06-11.txt Refaktoriranje, fraktalni objekti, pedalka 3d modeli, WIP kontrole 2023-06-16 16:32:28 +02:00
LICENSE Initial commit 2022-05-22 16:10:01 +02:00
README.md Refaktoriranje, fraktalni objekti, pedalka 3d modeli, WIP kontrole 2023-06-16 16:32:28 +02:00
bitwig.js Delo na kontrolerju 2022-11-30 14:56:47 +01:00
kegel.js Ločeni thresholdi na keglih 2022-09-17 14:25:02 +02:00
kegel2.js Brez debuga hvala 2023-06-21 19:24:28 +02:00
kegelj.scd Grafiranje vrednosti 2022-05-22 16:11:55 +02:00
mididebug.js Dodano 2022-09-14 20:40:48 +02:00
osc_graf.py Grafiranje vrednosti 2022-05-22 16:11:55 +02:00
oscplot.py Grafiranje vrednosti 2022-05-22 16:11:55 +02:00
package-lock.json WIP scheme verzije, izboljsane kontrole, debagiranje 2023-06-28 17:55:44 +02:00
package.json WIP scheme verzije, izboljsane kontrole, debagiranje 2023-06-28 17:55:44 +02:00
requirements.txt Grafiranje vrednosti 2022-05-22 16:11:55 +02:00
scplot.scd Grafiranje vrednosti 2022-05-22 16:11:55 +02:00
server.js WIP scheme verzije, izboljsane kontrole, debagiranje 2023-06-28 17:55:44 +02:00
server.scm WIP scheme verzije, izboljsane kontrole, debagiranje 2023-06-28 17:55:44 +02:00
test.py Grafiranje vrednosti 2022-05-22 16:11:55 +02:00
tik.wav Refaktoriranje, fraktalni objekti, pedalka 3d modeli, WIP kontrole 2023-06-16 16:32:28 +02:00

README.md

Glasbena miza

Ta zbirka vsebuje kodo, s pomočjo katere lahko kegle spremenimo v inštrumente. To dosežemo z vgradnjo ESP32 mikrokrmilnikov in MPU9255 gibalnih senzorjev.

Mere

Najdaljši premer - 82mm Špica - 15mm 32mm je lahko dolg vstavek 27mm je široka spodnja odprtina (blizu držalu)

Zapečemo ga s strani (izrez + prispajk nazaj)

Kako?

Razno

Problem s flashanjem:

esp_core_dump_flash: Core dump flash config is corrupted! CRC=0x7bd5c66f instead of 0x0

V arduino IDE nastaviš Flash mode na "DIO" namesto "QIO".