kegel/ArduinoMagCal
Jurij Podgoršek 73d79ccf3e Refaktoriranje, fraktalni objekti, pedalka 3d modeli, WIP kontrole 2023-06-16 16:32:28 +02:00
..
ArduinoMagCal.ino Nov fajl za kegle, nov scenarij 2023-06-14 13:51:18 +02:00
debug.cfg Refaktoriranje, fraktalni objekti, pedalka 3d modeli, WIP kontrole 2023-06-16 16:32:28 +02:00
debug.svd Refaktoriranje, fraktalni objekti, pedalka 3d modeli, WIP kontrole 2023-06-16 16:32:28 +02:00
debug_custom.json Refaktoriranje, fraktalni objekti, pedalka 3d modeli, WIP kontrole 2023-06-16 16:32:28 +02:00