Commit Graph

40 Commits (main)

Author SHA1 Message Date
Jurij Podgoršek a58289cddc Dopolnitev dokumentacije 2024-02-01 01:26:20 +01:00
Jurij Podgoršek b24f4689a1 Se 2 popravka slik 2024-02-01 01:03:46 +01:00
Jurij Podgoršek f22706916e Urejene slike 2024-02-01 01:02:05 +01:00
Jurij Podgoršek b16db03288 Urejanje dokumentacij, literate programming WIP koda za krmilnik 2024-02-01 00:57:24 +01:00
Jurij Podgoršek 1f5d10d038 Popravljeni duhovi, refresh vseh 2023-06-28 19:04:11 +02:00
Jurij Podgoršek 77a8d52749 WIP scheme verzije, izboljsane kontrole, debagiranje 2023-06-28 17:55:44 +02:00
Jurij Podgoršek 471b4a68d3 Odcisceni grafi 2023-06-28 17:55:22 +02:00
Jurij Podgoršek 52db28f7b7 Koda za sprejemnik 2023-06-28 17:55:11 +02:00
Jurij Podgoršek 2a41b283de Brez debuga hvala 2023-06-21 19:24:28 +02:00
Jurij Podgoršek 73d79ccf3e Refaktoriranje, fraktalni objekti, pedalka 3d modeli, WIP kontrole 2023-06-16 16:32:28 +02:00
Jurij Podgoršek 61adbf6b60 Popravljena pretvorma midi 2023-06-14 14:40:05 +02:00
Jurij Podgoršek 597fab9ef5 Prestavljeni grafi 2023-06-14 14:39:31 +02:00
Jurij Podgoršek 652fe8d3a4 Nov fajl za kegle, nov scenarij 2023-06-14 13:51:18 +02:00
Jurij Podgoršek ed9de513fa ESP32 (espnow) skeč za sprejemnik 2023-02-28 13:31:26 +01:00
Jurij Podgoršek 40130ed08e Poslji midi tudi nazaj, ciscenje 2022-11-30 15:57:24 +01:00
Jurij Podgoršek d243b18f59 MIDI fix, popravek za IDje keglov 2022-11-30 15:31:30 +01:00
Jurij Podgoršek 660ca1098f Delo na kontrolerju 2022-11-30 14:56:47 +01:00
Jurij Podgoršek 3db4fbe9bd Kegel na MIDI direktno in WW od dalec 2022-11-30 14:55:05 +01:00
Tjaž 2635973247 Logika spremembe tracka in clipa 2022-10-25 21:08:43 +02:00
Tjaž c481574744 Popravi za bitwig povezavo, skripta za midi naprave vzpostavit 2022-10-25 14:53:17 +02:00
Jurij Podgoršek cac41f51a3 bitwig kontroliranje 2022-09-20 21:43:19 +02:00
Jurij Podgoršek a332223248 MIDI kontroler wip (arduino uno) 2022-09-20 21:43:19 +02:00
Tjaž 1f55fe5df8 Ločeni thresholdi na keglih 2022-09-17 14:25:02 +02:00
Jurij Podgoršek b8e87c8ae0 Ko je kegel miren, utisaj 2022-09-17 13:20:44 +02:00
Jurij Podgoršek a6a8733501 Dodano 2022-09-14 20:40:48 +02:00
Jurij Podgoršek af128acd36 WIP midi kontroler 2022-09-14 20:34:39 +02:00
Jurij Podgoršek d574ad0884 Dodan midi lib 2022-09-14 18:50:37 +02:00
Jurij Podgoršek 4676c61a75 MIDI debug app helper 2022-09-14 18:48:48 +02:00
Jurij Podgoršek 6cb1064250 README, dodan midi in za zogico 2022-06-28 19:16:48 +02:00
Jurij Podgoršek 19d267da3c dva kegla na razlicnih kanalih 2022-05-27 13:23:36 +02:00
Jurij Podgoršek ea15b6e043 Povezi kegel 1 2022-05-27 11:32:00 +02:00
Jurij Podgoršek 6839d05e2a Skripta za povezat kegel 2 2022-05-27 11:16:50 +02:00
Jurij Podgoršek 1e1caf5767 Dva midi kanala (na oseh) 2022-05-27 11:16:18 +02:00
Jurij Podgoršek e6187d6bd2 Program change 2022-05-22 16:59:52 +02:00
Jurij Podgoršek f7956313e8 testiranje dveh visin 2022-05-22 16:43:15 +02:00
Jurij Podgoršek 811df247b0 popravek 2022-05-22 16:23:24 +02:00
Jurij Podgoršek 163ca09a8a Popravljena logika 2022-05-22 16:11:55 +02:00
Jurij Podgoršek b4645bf161 Midi relay za kegel 2022-05-22 16:11:55 +02:00
Jurij Podgoršek 6c4f3fb032 Grafiranje vrednosti 2022-05-22 16:11:55 +02:00
Jurij Podgoršek b79b8f9dad Initial commit 2022-05-22 16:10:01 +02:00