Fingernails on a chalboard / Manifest senzorične poezije, s Sergejem Harlamovom
 
 
Go to file
Jure Podgorše bb8f6cf2e5 Dodan mp4 src 2020-04-15 21:09:57 +02:00
.gitignore Dodan package.json in navodila za uporabo 2018-06-06 00:55:04 +02:00
Fingernails on a Chalkboard (Onomatopoija na drugo žogo).mp4 dela v osnovi 2018-03-13 22:24:34 +01:00
animacija.js Dodano preverjanje za ogg predvajanje 2018-06-06 01:26:43 +02:00
index.html Dodan mp4 src 2020-04-15 21:09:57 +02:00
modernizr.js Dodano preverjanje za ogg predvajanje 2018-06-06 01:26:43 +02:00
package-lock.json Dodan package.json in navodila za uporabo 2018-06-06 00:55:04 +02:00
package.json Dodan package.json in navodila za uporabo 2018-06-06 00:55:04 +02:00
zvok.mp4 Dodan mp4 src 2020-04-15 21:09:57 +02:00
zvok.oga dela v osnovi 2018-03-13 22:24:34 +01:00