Konfiguracije
 
 
 
 
Go to file
Jurij Podgoršek 04b192b756 Guix home za gammastep 2024-05-16 13:05:29 +02:00
.config Posodobitve emacs, zsh, sway 2024-05-16 13:05:05 +02:00
.emacs.d Posodobitve emacs, zsh, sway 2024-05-16 13:05:05 +02:00
.local/rofi Razne posodobitve, info o vsebovanem 2020-10-27 21:06:46 +01:00
.ssh Popravki barv, emacs update, malo sway in foot posodobitev, shell 2023-11-20 18:55:46 +01:00
applications arduino2 apdejt 2024-05-16 13:05:18 +02:00
bin Guix posodobitve, nekaj sprememb 2023-11-20 18:45:00 +01:00
etc_udev_rules.d Posodobitve konfiguracij za T460s FHD (sway!) 2020-09-01 00:54:56 +02:00
guix Guix home za gammastep 2024-05-16 13:05:29 +02:00
.Xresources Razni popravki, dodan emacs config, bliznjice z DPI fixi 2021-03-10 18:38:27 +01:00
.gitconfig Posodobitve konfiguracij za T460s FHD (sway!) 2020-09-01 00:54:56 +02:00
.guile Razni popravki, dodan emacs config, bliznjice z DPI fixi 2021-03-10 18:38:27 +01:00
.i3blocks.conf Posodobitve konfiguracij za T460s FHD (sway!) 2020-09-01 00:54:56 +02:00
.i3status.conf Dodatna ozadja, posodobitve konfiguracij 2024-02-01 15:12:21 +01:00
.profile Posodobitve emacs, zsh, sway 2024-05-16 13:05:05 +02:00
.spacemacs Razne posodobitve, info o vsebovanem 2020-10-27 21:06:46 +01:00
.vimrc Izboljsav'ce 2022-06-16 16:26:11 +02:00
.zlogin i3status, popravki inu posodobitve ter seveda ciscenje 2023-03-01 17:35:03 +01:00
.zprofile Posodobitve 2020-11-11 00:16:56 +01:00
.zshrc Posodobitve emacs, zsh, sway 2024-05-16 13:05:05 +02:00
LICENSE Dodana licenca 2020-05-08 05:18:49 +02:00
README.md Config files (ux305) 2016-12-17 01:22:06 +01:00
checkbatt.sh Posodobitve konfiguracij za T460s FHD (sway!) 2020-09-01 00:54:56 +02:00
init.sh Loudaj ikone in font z neta, emacs update, barve v sway 2023-12-22 02:19:45 +01:00
ozadje.jpg Foot terminal, ciscenje skript (v repu po novem), druga iosevka, BG 2023-03-09 00:22:02 +01:00
ozadje2.jpg Posodobitve dotfajlov, ozadja v tale repo 2024-03-06 18:33:28 +01:00
ozadje3.jpg Dodatna ozadja, posodobitve konfiguracij 2024-02-01 15:12:21 +01:00
ozadje4.jpg Posodobitve dotfajlov, ozadja v tale repo 2024-03-06 18:33:28 +01:00
povezi.sh Rofi tema odstranjena (je zdaj vkljucena v sam rofi), povezovalna 2024-03-13 13:09:51 +01:00

README.md

dotfiles

Here you can find a collection of various configuration files I use.