dotfiles/.ssh
Jurij Podgoršek 02513c9285 Popravki barv, emacs update, malo sway in foot posodobitev, shell 2023-11-20 18:55:46 +01:00
..
config Popravki barv, emacs update, malo sway in foot posodobitev, shell 2023-11-20 18:55:46 +01:00