Bot za pomikanje po galeriji
 
 
 
 
 
Go to file
Jurij Podgoršek e03009c2e4 Readme update, dodana slika 2024-04-02 02:51:26 +02:00
janus refaktoriranje, popravki skripte za tunele 2023-06-05 04:13:20 +02:00
mjpeg-relay@b87d1c25d0 mjpeg relay v pythonu 2023-06-06 16:00:19 +02:00
nginx refaktoriranje, popravki skripte za tunele 2023-06-05 04:13:20 +02:00
systemd Manjsi popravek stilov, mjpeg relay skripta in systemd service 2023-06-09 18:44:47 +02:00
tasmota Readme update, dodana slika 2024-04-02 02:51:26 +02:00
www Skripte za pomoc pri resevanju problemov, posodobitev teksta 2023-12-21 17:30:32 +01:00
.env.dist Propeliranje, env fajl za IP, popravki, WIP webrtc data xfer 2023-03-20 02:34:49 +01:00
.gitignore Propeliranje, env fajl za IP, popravki, WIP webrtc data xfer 2023-03-20 02:34:49 +01:00
.gitmodules mjpeg relay v pythonu 2023-06-06 16:00:19 +02:00
0_vidi.sh Dodani gumbi, slogovni popravki, poprakvi skript 2023-05-10 18:40:06 +02:00
1_mjpeg2rtp.sh Manjsi popravki, systemd service 2023-05-11 09:34:35 +02:00
2_vent_vklop.sh Popravljeni vent endpointi na nove konzolne klice 2023-03-21 03:31:20 +01:00
LICENSE.txt Dodana kratek opis projekta in pa licenca 2023-02-27 10:56:47 +01:00
README.org Readme update, dodana slika 2024-04-02 02:51:26 +02:00
debug_ruter_tunel.sh Skripte za pomoc pri resevanju problemov, posodobitev teksta 2023-12-21 17:30:32 +01:00
mjpeg-relay.sh Manjsi popravek stilov, mjpeg relay skripta in systemd service 2023-06-09 18:44:47 +02:00
observatorij.jpg Readme update, dodana slika 2024-04-02 02:51:26 +02:00
test_webcam2rtp.sh Dodan font, testna skripta za webcam 2023-05-11 09:31:07 +02:00

README.org

Galerija BOT

/g1smo/galerija-bot/src/branch/master/observatorij.jpg

ESP32-CAM mikrokrmilnik, ki omogoča premikanje visečega objekta.

Pelje ga Tasmota firmware, s pomočjo katerega dobimo sliko kamere in poganjamo motorčke.

Ker se mikrokrmilnik sesuje, če več ljudi spremlja sliko, na bližnjem RockiPI 4 računalniku teče mjpeg-relay, ki posreduje sliko obiskovalkam in obiskovalcem spletnega mesta https://observatorij.rhiz0.me/.