manifest/README.md

1.4 KiB

Jugofuturisticni manifest

Spletna platforma za skupno pisanje Jugofuturisticnega manifesta.

Specifikacija

Je na voljo tukaj:

https://pisi.kompot.si/p/yufu-specs

Postavitev razvojnega okolja

Najprej namestimo ddev.

Nato vzpostavimo / poženemo zabojnike z ukazom ddev start.

Namestimo odvisne PHP pakete z ukazom ddev composer install.

Osnovne podatke pa vnesemo z ukazuma:

ddev drush site:install --account-name=root --account-pass=toor --existing-config minimal

Sajt je dostopen preko naslova: https://yufu-manifest.ddev.site/

Lahko pa napišemo tudi ddev launch

Postavitev (vuejs) "prednjegadela"

Najprej gremo v podfolder nuxt in namestimo odvisne javascript pakete:

cd nuxt

npm i

Skopiramo privzete nastavitve v dejavne:

cp .env.dist .env

Po potrebi vsebino .env prilagodimo.

Nato poženemo izgrajevalnik / strežnik:

npm run dev

Uvoz testne vsebine

./skripte/uvozi-vsebino.sh

Dodatne testne vsebine lahko definiramo v modulu yufu_data, v poddirektoriju content. Pazit moramo na ime - vsak fajl se mora končati s .content.yml.

Navodila za konstruiranje fajlov pa so tukaj: https://www.drupal.org/docs/contributed-modules/yaml-content/examples

Dokumentacija

Backend

Endpoint za dodajanje pojmov

V modulu yufu_concept.