Commit Graph

3 Commits (master)

Author SHA1 Message Date
root 1e2c60edc4 Razni popravki in dodelave 2021-12-19 22:06:27 +01:00
root 481b1f681a Posodobitve stilov in vsebine 2021-12-19 13:37:00 +01:00
root 3635385278 Verzija 1 2021-12-19 12:26:37 +01:00