Posodobitve stilov in vsebine

master
root 2021-12-19 13:37:00 +01:00
parent 3635385278
commit 481b1f681a
7 changed files with 21 additions and 84 deletions

View File

@ -21,7 +21,7 @@ twig_config: # Twig template engine config
charset: utf-8 # The charset used by Twig templates
debug: false # Enable Twig's debug mode
cache: .cache # Enable Twig template caching by specifying a path to a writable directory
auto_reload: false # Recompile Twig templates whenever the source code changes
auto_reload: true # Recompile Twig templates whenever the source code changes
##
# Content

View File

@ -3,6 +3,14 @@ Title: Galerija
Order: 1
---
Slike pridejo sem nekam?
## Klemen
[galerija assets/galerije/klemen]
<video controls="controls"><source src="%assets_url%/20211104_164504.mp4"></video>
<br>
<br>
## ŠS6
[galerija assets/galerije/gal1]

View File

@ -21,7 +21,7 @@ Za oporo lahko uporabiš šablono, ki smo jo pripravili in je dostopna [tukaj](h
## Pomagaj na terenu
Na naslov sisenskasoseska6@gmail.com se javi, če si pripravljen_a sodelovati pri deljenju letakov in zbiranju podpisov.
Na naslov [sisenskasoseska6](sisenskasoseska6<afna>gmail.com){.mlf} se javi, če si pripravljen_a sodelovati pri deljenju letakov in zbiranju podpisov.
## Podpri nas z donacijo
@ -29,4 +29,4 @@ Trenutno preučujemo pravne možnosti, ki bi nam omogočile ustaviti načrtovane
Vsak evro, ki ga prejmemo iz donacij, bo namenjen za plačilo pravne pomoči.
Za donacijo nas kontaktiraj na sisenskasoseska6@gmail.com
Za donacijo nas kontaktiraj na [sisenskasoseska6](sisenskasoseska6<afna>gmail.com){.mlf}

View File

@ -107,12 +107,15 @@ class Galerija extends AbstractPicoPlugin
protected function getGalerija($path) {
$slike = glob($path . DIRECTORY_SEPARATOR . '*');
asort($slike);
$galerija = '<section class="galerija">' . "\n";
foreach ($slike as $s) {
if (is_file($s)) {
//var_dump($this->twig);die;
$thumb = $this->resize($s, $this->width, $this->height);
$lightbox = "data-lightbox=\"hue\"";
//$galerija .= "<img alt=\"$s\" src=\"$thumb\" $lightbox>\n";
$galerija .= "<a href=\"$s\" $lightbox><img alt=\"$s\" src=\"$thumb\"></a>\n";
}
}

View File

@ -252,6 +252,7 @@ header {
header > a {
display: flex;
flex-direction: column;
white-space: nowrap;
}
header img {
max-height: 20rem;
@ -301,3 +302,7 @@ main > ul {
display: block;
width: 100%;
}
video {
width: 100%;
}

View File

@ -1,80 +0,0 @@
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
<title>{% if meta.title %}{{ meta.title }} | {% endif %}{{ site_title }}</title>
{% if meta.description %}
<meta name="description" content="{{ meta.description|striptags }}" />
{% endif %}
{% if meta.robots %}
<meta name="robots" content="{{ meta.robots }}" />
{% endif %}
{% if current_page %}
<link rel="canonical" href="{{ current_page.url }}" />
{% endif %}
<link rel="stylesheet" href="{{ theme_url }}/css/style.css" type="text/css" />
</head>
<body class="">
<header>
<a href="{{ "index"|link }}">
<img src="{{ assets_url }}/slike/logo.svg" alt="Šišenska soseska 6 logotip">
<h1>
Samoorganizirana skupnost
</h1>
</a>
<nav role="region" tabindex="-1">
<ul>
{% for page in pages if page.title and not page.hidden %}
{% set page_depth = page.id|split('/')|length %}
{% if ((page_depth == 2) and (page.id ends with "/index") or (page_depth == 1 and (current_page.id != page.id or current_page.id != "index"))) %}
<li{% if page.id == current_page.id %} class="active"{% endif %}>
<a href="{{ page.url }}">{{ page.title }}</a>
</li>
{% endif %}
{% endfor %}
</ul>
</nav>
</header>
{% if current_page.id ends with "index" %}
{% set current_tag = current_page.id|split('/')[0] %}
<main class="blog">
{{ content }}
<ul>
{% for page in pages|sort_by("time")|reverse if page.title and not page.hidden %}
{% set page_depth = page.id|split('/')|length %}
{% set page_tag = page.id|split('/')[0] %}
{#
* display all pages in subfolders (depth: 2), that are not index pages for their subfolder (do not end with "index)
* display pages of all tags on the start page (current_page.id: "index")
* else display only the tag of the current index
* do not display pages from the archive (page_tag: "archive") on the start page
#}
{% if page_depth == 2 and (current_page.id == "index" or page_tag == current_tag) and not (page.id ends with "index") and not (page_tag == "archive" and current_page.id == "index") %}
<li>
<a href="{{ page.url }}">/ {{ page.date_formatted }} / {% if current_page.id == "index" %}{{ page_tag }} / {% endif %}{{ page.title }}</a>
</li>
{% endif %}
{% endfor %}
</ul>
</main>
{% else %}
<main>
<header>
{% set page_depth = current_page.id|split('/')|length %}
<h1>{{ meta.title }}</h1>
{% if page_depth > 1 %}
({{ meta.date_formatted }}, {{ meta.author }})
{% endif %}
</header>
{{ content }}
</main>
{% endif %}
</body>
</html>

View File

@ -80,4 +80,5 @@
</body>
<script src="{{ theme_url }}/js/lightbox-plus-jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="{{ theme_url }}/js/script.js" type="text/javascript"></script>
</html>