Andrej Lavrič andrejl
  • Joined on 2021-01-17

Preprost mesh generator v pythonu. Inspiracija http://persson.berkeley.edu/distmesh/

Updated 2021-08-30 10:32:49 +02:00

Uporaba zvocne kartice za zajem spektra pri meritvi suma.

Updated 2022-07-09 17:40:41 +02:00

Skripte za računanje mikrotrakastih vezij. Zaenkrat implementirano samo pasovno sito.

Updated 2021-03-10 16:05:15 +01:00

Meritev dielektricne konstante PLA.

Updated 2021-05-26 11:47:58 +02:00

Particle-in-cell simulacija trajektorije nabitega delca.

Updated 2021-09-09 09:58:19 +02:00

Koda za seminar pri predmetu Izbrana poglavja iz matematike

Updated 2021-08-30 10:36:10 +02:00