Particle-in-cell simulacija trajektorije nabitega delca.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
Andrej b8b2204291 remove swp 1 year ago
__pycache__ nekaj slik trajektorij 1 year ago
fig nekaj slik trajektorij 1 year ago
boris.py naredil uporaben primer magnetne boce, popravil transformacije koordinatnih sistemov in naredil izris tokamaka 1 year ago
majhenprimer.py naredil uporaben primer magnetne boce, popravil transformacije koordinatnih sistemov in naredil izris tokamaka 1 year ago
radii.pdf naredil uporaben primer magnetne boce, popravil transformacije koordinatnih sistemov in naredil izris tokamaka 1 year ago
report.py dodal neki plotov za porocilo 2 years ago
statika.pdf dodal neki plotov za porocilo 2 years ago
tokamak.py naredil uporaben primer magnetne boce, popravil transformacije koordinatnih sistemov in naredil izris tokamaka 1 year ago
zemlja.pdf dodal neki plotov za porocilo 2 years ago
zemlja.py dodal neki plotov za porocilo 2 years ago
zemlja2.pdf dodal neki plotov za porocilo 2 years ago