Particle-in-cell simulacija trajektorije nabitega delca.
Go to file
Andrej b8b2204291 remove swp 2021-09-09 09:58:06 +02:00
__pycache__ nekaj slik trajektorij 2021-09-08 14:39:25 +02:00
fig nekaj slik trajektorij 2021-09-08 14:39:25 +02:00
boris.py naredil uporaben primer magnetne boce, popravil transformacije koordinatnih sistemov in naredil izris tokamaka 2021-09-07 19:05:42 +02:00
majhenprimer.py naredil uporaben primer magnetne boce, popravil transformacije koordinatnih sistemov in naredil izris tokamaka 2021-09-07 19:05:42 +02:00
radii.pdf naredil uporaben primer magnetne boce, popravil transformacije koordinatnih sistemov in naredil izris tokamaka 2021-09-07 19:05:42 +02:00
report.py dodal neki plotov za porocilo 2021-06-11 10:21:37 +02:00
statika.pdf dodal neki plotov za porocilo 2021-06-11 10:21:37 +02:00
tokamak.py naredil uporaben primer magnetne boce, popravil transformacije koordinatnih sistemov in naredil izris tokamaka 2021-09-07 19:05:42 +02:00
zemlja.pdf dodal neki plotov za porocilo 2021-06-11 10:21:37 +02:00
zemlja.py dodal neki plotov za porocilo 2021-06-11 10:21:37 +02:00
zemlja2.pdf dodal neki plotov za porocilo 2021-06-11 10:21:37 +02:00