Commit Graph

13 Commits (master)

Author SHA1 Message Date
Andrej b8b2204291 remove swp 2021-09-09 09:58:06 +02:00
Andrej c8a4d2745c nekaj slik trajektorij 2021-09-08 14:39:25 +02:00
Andrej bebc0f480e naredil uporaben primer magnetne boce, popravil transformacije koordinatnih sistemov in naredil izris tokamaka 2021-09-07 19:05:42 +02:00
Andrej a5085d1da4 dodal relativistiko. neuspesno 2021-06-26 13:59:40 +02:00
Andrej b4d231021a poskusil skalirat problem na nerelativisticen 2021-06-19 13:35:08 +02:00
Andrej f94f50b282 popravil polje zanke in singularnosti v osi 2021-06-16 09:34:24 +02:00
Andrej 9515e50859 dodal tokamak 2021-06-14 14:56:32 +02:00
Andrej 2a1d6f7b30 dodal polje zanke in magnetne flase. nastudiraj transform polja 2021-06-14 10:33:14 +02:00
Andrej db6af93ee8 dodal neki plotov za porocilo 2021-06-11 10:21:37 +02:00
Andrej 747903f4e3 zacel pripravljati primere za seminar 2021-06-09 11:09:26 +02:00
Andrej 70406c0d76 delujoc prototip delca v zemljinem magnetnem polju 2021-06-06 15:54:33 +02:00
Andrej 145136f70c prvi delujoc primer implementacije borisa 2021-06-04 19:38:26 +02:00
Andrej 9e9a68cdbc init 2021-06-04 17:13:59 +02:00