Andrej Lavrič andrejl
  • Joined on Jan 17, 2021

Poskusi faznega sukalnika z negativnim lomnim kolicnikom

Updated 7 months ago

Uporaba zvocne kartice za zajem spektra pri meritvi suma.

Updated 7 months ago

Particle-in-cell simulacija trajektorije nabitega delca.

Updated 1 year ago

Koda za seminar pri predmetu Izbrana poglavja iz matematike

Updated 1 year ago

Preprost mesh generator v pythonu. Inspiracija http://persson.berkeley.edu/distmesh/

Updated 1 year ago

Meritev dielektricne konstante PLA.

Updated 2 years ago

Majhen PCB s SAW oscilatorjem na 622,080MHz.

Updated 2 years ago

Skripte za računanje mikrotrakastih vezij. Zaenkrat implementirano samo pasovno sito.

Updated 2 years ago

Samo izhodnja stopnja driverja za modulator. Preprost sestevalnik z operacijskim ojacevalnikom. Glej tudi: https://git.kompot.si/andrejl/PM-driver

Updated 2 years ago

Preprost driver za fazni modulator. 12V dvigne na ~30V in pristeje majhen sinus. Za meritev faznega suma z opticno kasnilno linijo.

Updated 2 years ago