Samo izhodnja stopnja driverja za modulator. Preprost sestevalnik z operacijskim ojacevalnikom. Glej tudi: https://git.kompot.si/andrejl/PM-driver
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
Andrej 09514cc952 prvi komit 2 years ago
dc-ac-opamp-cache.lib prvi komit 2 years ago
dc-ac-opamp.kicad_pcb prvi komit 2 years ago
dc-ac-opamp.kicad_pcb-bak prvi komit 2 years ago
dc-ac-opamp.net prvi komit 2 years ago
dc-ac-opamp.pro prvi komit 2 years ago
dc-ac-opamp.sch prvi komit 2 years ago
dc-ac-opamp.sch-bak prvi komit 2 years ago
fp-info-cache prvi komit 2 years ago
myLib.bck prvi komit 2 years ago
myLib.dcm prvi komit 2 years ago
myLib.lib prvi komit 2 years ago
print.kicad_pcb prvi komit 2 years ago
print.kicad_pcb-bak prvi komit 2 years ago
print.pdf prvi komit 2 years ago
print.pro prvi komit 2 years ago
sym-lib-table prvi komit 2 years ago