Samo izhodnja stopnja driverja za modulator. Preprost sestevalnik z operacijskim ojacevalnikom. Glej tudi: https://git.kompot.si/andrejl/PM-driver
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.