Samo izhodnja stopnja driverja za modulator. Preprost sestevalnik z operacijskim ojacevalnikom. Glej tudi: https://git.kompot.si/andrejl/PM-driver
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 

61 lines
1.4 KiB

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# IFX30081SJV
#
DEF IFX30081SJV U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -150 350 50 H V C CNN
F1 "IFX30081SJV" 0 250 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -200 200 200 -250 0 1 0 N
X IN 1 -300 100 100 R 50 50 1 1 I
X NC 2 550 550 100 R 50 50 1 1 N N
X EN 3 -300 -100 100 R 50 50 1 1 I
X GND 4 0 -350 100 U 50 50 1 1 w
X NC 5 550 450 100 R 50 50 1 1 N N
X NC 6 550 350 100 R 50 50 1 1 N N
X ADJ 7 300 -100 100 L 50 50 1 1 I
X OUT 8 300 100 100 L 50 50 1 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MIC2288
#
DEF MIC2288 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -100 350 50 H V C CNN
F1 "MIC2288" 0 250 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -200 200 200 -200 0 1 0 N
X SW 1 300 100 100 L 50 50 1 1 O
X GND 2 0 -300 100 U 50 50 1 1 w
X FB 3 300 -100 100 L 50 50 1 1 I
X EN 4 -300 -100 100 R 50 50 1 1 I
X VIN 5 -300 100 100 R 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# OP184
#
DEF OP184 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 250 -350 50 H V C CNN
F1 "OP184" 350 -250 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 4 0 1 0 -200 350 -200 -350 500 0 -200 350 N
X DNC 1 700 550 100 R 50 50 1 1 N N
X -INA 2 -300 150 100 R 50 50 1 1 I
X +INA 3 -300 -150 100 R 50 50 1 1 I
X -V 4 100 -300 100 U 50 50 1 1 w
X DNC 5 700 450 100 R 50 50 1 1 N N
X OUTA 6 600 0 100 L 50 50 1 1 O
X V+ 7 100 300 100 D 50 50 1 1 W
X NC 8 700 350 100 R 50 50 1 1 N N
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library