Koda za seminar pri predmetu Izbrana poglavja iz matematike
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
Andrej d6e7153b84 skripta za izracun tem valovanja z metodo koncnih elementov 1 year ago
geometrija skripta za izracun tem valovanja z metodo koncnih elementov 1 year ago
izracuni skripta za izracun tem valovanja z metodo koncnih elementov 1 year ago
slike skripta za izracun tem valovanja z metodo koncnih elementov 1 year ago
tem.py skripta za izracun tem valovanja z metodo koncnih elementov 1 year ago