Commit Graph

1 Commits (master)

Author SHA1 Message Date
Andrej d6e7153b84 skripta za izracun tem valovanja z metodo koncnih elementov 2021-08-30 10:35:33 +02:00