You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
Uros Gu cfce272495 neki .gitignore fajli 1 month ago
assets dodano 2023_01_27 4 months ago
config odvečne .gitignore fajle zbrisal 2 years ago
content dodano 2023_01_27 4 months ago
plugins PicoVideoEmbed plugin 2 years ago
themes spremembe in dodano do 2021_05_31 2 years ago
vendor neki .gitignore fajli 1 month ago
.gitignore odvečne .gitignore fajle zbrisal 2 years ago
.htaccess ZAČETNI COMMIT 2021_05_08 2 years ago
.sync-exclude.lst prva verzija končana 2015_05_09 2 years ago
CHANGELOG.md ZAČETNI COMMIT 2021_05_08 2 years ago
CONTRIBUTING.md ZAČETNI COMMIT 2021_05_08 2 years ago
LICENSE ZAČETNI COMMIT 2021_05_08 2 years ago
README.md PicoVideoEmbed plugin 2 years ago
README_Pico.md ZAČETNI COMMIT 2021_05_08 2 years ago
composer.json ZAČETNI COMMIT 2021_05_08 2 years ago
composer.lock ZAČETNI COMMIT 2021_05_08 2 years ago
index.php ZAČETNI COMMIT 2021_05_08 2 years ago

README.md

https://zapatista.kompot.si
Pico CMS (dokumentacija, plugins, themes)

Markdown Guide

Basic Syntax | Extended Syntax | Hitra referenca - "plonklistek"

Katerikoli video embed

Deluje povsod v vsebini, razen v stranski vrstici, kjer je še vedno potrebno kopirat posamezne embede, ki so navedeni nižje.

[video *LINK*]

Primeri:

[video https://kolektiva.media/videos/embed/a5c6b8e1-6e9e-4a89-ace4-03b6cf97ce07]
[video https://kolektiva.media/w/mtiCL28GP9gzLC2FPKjs6v]
[video https://tube.mfraters.net/videos/watch/9a2b78db-ef05-4770-9196-8a1fcd243f43]
[video https://vimeo.com/566821117]
[video https://player.vimeo.com/video/566821117]
[video https://youtu.be/NkdUs2Dxv4s]
[video https://www.youtube.com/watch?v=NkdUs2Dxv4s]
[video https://www.youtube.com/embed/NkdUs2Dxv4s]

PeerTube Video embed

Primer https://kino.kompot.si video. Pod videom klikneš na gumb "Share" in izbereš zavihek "Embed", ki ti generira kodo z za embedanje, ki jo potem vstaviš v pejđev markdown. če rabiš več kostumizacije je v "Embed" zavihku spodaj možnost "More customization". https://docs.joinpeertube.org/use-watch-video?id=sharing-a-video https://thinkmoult.com/embed-peertube-video-on-your-website.html
Lepši embed čez vso širino elementa dobiš če iframe oviješ z <div class="video"> ter </div> in pa ifram-u NE določiš "width" ter "height".
primer: <div class="video"><iframe sandbox="allow-same-origin allow-scripts allow-popups" src="https://video.anartist.org/videos/embed/470f5abd-55e4-4708-a685-5715063387ea?warningTitle=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>

YouTube Video embed

navodila: https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=en
Lepši embed čez vso širino elementa: na enak način kot v zgornjem primeru za PeerTube

Vimeo Video embed

**Primer:**