zapatista.kompot.si/plugins
Uros Gu 794e53fd6c PicoVideoEmbed plugin 2021-09-24 14:22:58 +02:00
..
PicoDeprecated odvečne .gitignore fajle zbrisal 2021-06-01 02:08:00 +02:00
PicoPagesList ene spremembe + iz Syncthing bom prešaltal na Nextcloud 2021-05-08 21:09:29 +02:00
PicoVideoEmbed PicoVideoEmbed plugin 2021-09-24 14:22:58 +02:00
rss_content.php spremembe in dodano do 2021_05_31 2021-05-31 04:43:00 +02:00