dodano 2023_10_26

master
Uros Gu 2023-10-26 06:17:38 +02:00
parent f570605543
commit 9cdb08e959
1 changed files with 1 additions and 1 deletions

View File

@ -103,11 +103,11 @@ Medtem bo vsaka vojna še naprej le uvod v naslednjo, še bolj divjo, še bolj u
**Subcomandante Insurgente Moisés.**
Mehika, oktober 2023.
---
Prevedeno iz originalne objave, ki je bila objavljena 16. oktobra 2023 na [Enlace Zapatista](https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2023/10/16/de-siembras-y-cosechas/) <br><br>
*Morebitne popravke oziroma dodelave prevoda, ki so nedvomno potrebne in nadvse zaželene, sporočite na koordinacija.zapatista@avtonomija.org. Vsak tovariški prispevek bo zelo cenjen in dobrodošel.*
**Preberi tudi:**
EZLN o napadu vojske Ruske federacije na Ukrajino: [Po bitki ne bo več nobene krajine](https://zapatista.kompot.si/novice/zapa-odziv-ukrajina).