Tasmota - incializacija, tweakanje dolzin

master
Jurij Podgoršek 2023-06-06 15:57:17 +02:00
parent fa47ab8757
commit f4c5b9e954
1 changed files with 16 additions and 5 deletions

View File

@ -5,10 +5,15 @@ kompenzacija = 0.5
cakaj = 3000
# Kako pogosto grem kar ravno (ms)?
kar_naprej_cas = 10000
kar_naprej_cas = 1.5 * 60 * 1000
zadnji = 0
def nic()
print('ja, nic')
end
tasmota.add_cmd('KarNaprej', nic)
def ugasni_levo()
tasmota.set_power(0, false)
end
@ -19,7 +24,7 @@ end
def posodobi_zadnji(cas)
zadnji = tasmota.millis() + cas
kar_naprej()
tasmota.cmd('KarNaprej')
end
# payload = kako dolgo naj bo vklopljen, v milisekundah
@ -32,7 +37,7 @@ def pojdi_levo(cmd, idx, payload, payload_json)
tasmota.set_timer(cas, ugasni_levo)
posodobi_zadnji(cas)
kar_naprej()
#kar_naprej()
end
# payload = kako dolgo naj bo vklopljen, v milisekundah
@ -61,7 +66,7 @@ def pojdi_ravno(cmd, idx, payload, payload_json)
#tasmota.set_timer(int(payload), ugasni_vse)
# Kompenziramo razliko v motorjih
var cas = int(payload)
var cas = int(payload) * 2
tasmota.set_timer(int(cas * kompenzacija), ugasni_levo)
tasmota.set_timer(cas, ugasni_desno)
@ -70,10 +75,10 @@ end
def auto_naprej()
pojdi_ravno(nil, nil, 1000)
tasmota.set_timer(kar_naprej_cas, auto_naprej, "auto_naprej")
end
def kar_naprej()
tasmota.remove_timer("auto_naprej")
tasmota.set_timer(kar_naprej_cas, auto_naprej, "auto_naprej")
end
@ -81,3 +86,9 @@ tasmota.add_cmd('PojdiLevo', pojdi_levo)
tasmota.add_cmd('PojdiDesno', pojdi_desno)
tasmota.add_cmd('PojdiRavno', pojdi_ravno)
tasmota.add_cmd('UgasniVse', ugasni_vse)
tasmota.add_cmd('KarNaprej', kar_naprej)
def inicializiraj()
tasmota.cmd('WcInit')
end
tasmota.set_timer(5000, inicializiraj)