Commit Graph

17 Commits (master)

Author SHA1 Message Date
Jurij Podgoršek ec73f2424f Mini ciscenje 2021-03-27 21:41:08 +01:00
Jure Podgorše 5992dfc0c0 Popravki 2020-12-16 03:53:22 +01:00
Jurij Podgoršek fa1e522a7e Navadni websocket / ws namesto socket.io 2020-09-23 00:23:59 +02:00
Jurij Podgoršek 6cc9fb84c0 Pucaj leftover 2020-09-22 22:40:59 +02:00
Jurij Podgoršek 8e36b445bb Posodobitev knjiznic, minimizacija kode 2020-09-22 22:40:05 +02:00
Jurij Podgoršek d951e2f9bc Add license 2020-05-08 05:15:47 +02:00
Jurij Podgoršek bf050c728e Manjsi fix 2020-05-08 05:11:22 +02:00
Jure Podgoršek acc582bd84 noui sliders, various updates, realtime slider changes 2017-12-02 21:25:04 +01:00
Jure Podgoršek 7959e84417 Little update 2017-11-19 13:07:53 +01:00
Jure Podgoršek 371021e3d2 Dodane kontrole preko socketov 2017-10-06 23:20:52 +02:00
Jure Podgoršek 68a52b4f06 mini optimizacija - ha. 2017-10-05 03:22:16 +02:00
Jure Podgoršek 3073d88d28 podvojitev 2017-10-05 03:15:33 +02:00
Jure Podgoršek 6b63e70602 dodana (nes)koncnost animacije 2017-10-05 03:00:41 +02:00
Jure Podgoršek 3d30f2a731 refaktor, dodan stevec 2017-10-05 02:33:44 +02:00
Jure Podgoršek ed44eecf2f Parametrizirana zadeva 2017-10-05 02:12:16 +02:00
Jure Podgoršek f981e3c85a Boljsi risajz 2017-10-05 01:37:36 +02:00
Jure Podgoršek ee1893ac69 Prvi komit 2017-09-26 20:11:20 +02:00