Beremo Structure and Interpretation of Computer Programs. Za bralni krožek se dogovarjamo prek (javne) mailing liste, na katero se lahko prijavite na https://liste.kompot.si/postorius/lists/bralni.kompot.si/
 
 
Go to file
Jurij Podgoršek 41eebcd583 Posodobitev 2024-05-17 12:44:20 +02:00
zapiski Posodobitev 2024-05-17 12:44:20 +02:00
LICENSE Initial commit 2024-04-19 02:03:06 +02:00
README.org Prvi commit 2024-04-19 02:24:27 +02:00
index.html Posodobitev 2024-05-17 12:44:20 +02:00
index.org Posodobitev 2024-05-17 12:44:20 +02:00
style.css Manjsi popravki 2024-04-19 03:32:24 +02:00
tb.jpg Prvi commit 2024-04-19 02:24:27 +02:00

README.org

Programerski Bralni Krožek Kompot #1 SICP

Beremo Structure and Interpretation of Computer Programs.

Za bralni krožek se dogovarjamo prek (javne) mailing liste, na katero se lahko prijavite na https://liste.kompot.si/postorius/lists/bralni.kompot.si/

Za izgradnjo HTML strani, v emacsu evalviraš spodnjo kodo (C-c C-c).

  (setq org-html-postamble nil)
  (find-file "index.org")
  (org-html-export-to-html)
  (previous-buffer)
  (print "Sajt izgrajen!")
Sajt izgrajen!