Beremo Structure and Interpretation of Computer Programs. Za bralni krožek se dogovarjamo prek (javne) mailing liste, na katero se lahko prijavite na https://liste.kompot.si/postorius/lists/bralni.kompot.si/
 
 
Go to file
Jurij Podgoršek 90ce6643b1 Še html 2024-06-12 19:35:40 +02:00
zapiski Še html 2024-06-12 19:35:40 +02:00
LICENSE
README.org
index.html Akumulator (mi je crknil pred kino siska) in filtrirani akumulator. Vaji 1.31 in 1.32 2024-06-02 15:32:33 +02:00
index.org Akumulator (mi je crknil pred kino siska) in filtrirani akumulator. Vaji 1.31 in 1.32 2024-06-02 15:32:33 +02:00
style.css
tb.jpg

README.org

Programerski Bralni Krožek Kompot #1 SICP

Beremo Structure and Interpretation of Computer Programs.

Za bralni krožek se dogovarjamo prek (javne) mailing liste, na katero se lahko prijavite na https://liste.kompot.si/postorius/lists/bralni.kompot.si/

Za izgradnjo HTML strani, v emacsu evalviraš spodnjo kodo (C-c C-c).

  (setq org-html-postamble nil)
  (find-file "index.org")
  (org-html-export-to-html)
  (previous-buffer)
  (print "Sajt izgrajen!")
Sajt izgrajen!