Merge pull request 'Poslednja lektura lektorsko nadarjene osebe.' (#5) from lektura-zala into master

Reviewed-on: #5
master
Jurij Podgoršek 2023-07-18 18:53:21 +02:00
commit 6d2b3dfb87
5 changed files with 22 additions and 24 deletions

View File

@ -7,9 +7,9 @@ version: 1
## O pobudi
Cilj pobude **Public Money? Public Code!** je zagotoviti, da bo vsa programska oprema, financirana iz javnih sredstev, prosta programska oprema. Pobuda se je začela jeseni leta 2017 z odprtim pismom, ki ga je doslej podpisalo {{< count type="signatures" >}} posameznikov in {{< count type="organisations" >}} organizacij. Pobuda ozavešča ljudi o pomembnosti uporabe licenc prostega programja in pomaga javnim upravam pridobiti poln nadzor nad svojo digitalno infrastrukturo in vzpostavitev zaupanja vrednih sistemov.
Cilj pobude **Public Money? Public Code!** je zagotoviti, da bo vsa programska oprema, financirana iz javnih sredstev, prosta programska oprema. Pobuda se je začela jeseni leta 2017 z odprtim pismom, ki ga je doslej podpisalo {{< count type="signatures" >}} posameznikov in {{< count type="organisations" >}} organizacij. Pobuda ozavešča ljudi o pomembnosti uporabe licenc prostega programja in pomaga javnim upravam pridobiti poln nadzor nad svojo digitalno infrastrukturo in vzpostaviti zaupanja vredne sisteme.
Pobudo vodi **[Free Software Foundation Europe](https://fsfe.org) (FSFE)**, dobrodelna organizacija, ki se zavzema za opolnomočenje uporabnikov, da imajo nadzor nad tehnologijo, ki jo uporabljajo, in ne obratno. Kot neprofitna nevladna organizacija vse od leta 2001 oblikuje mrežo ljudi s skupnimi vrednotami, cilji in vizijo. Podpirajo jo članice in člani Evrope, poleg tega pa ima v enajstih državah tudi lokalne izpostave. Osrednjo dejavnost FSFE predstavlja ohranjanje močnih pravnih, političnih in socialnih temeljev proste programske opreme in njena zaščita pred neželenimi zunanjimi interesi.
Pobudo vodi **[Free Software Foundation Europe](https://fsfe.org) (FSFE)**, dobrodelna organizacija, ki se zavzema za opolnomočenje uporabnikov, da imajo nadzor nad tehnologijo, ki jo uporabljajo, in ne obratno. Kot neprofitna nevladna organizacija vse od leta 2001 oblikuje mrežo ljudi s skupnimi vrednotami, cilji in vizijo. Podpirajo jo članice in člani Evrope, poleg tega pa ima v enajstih državah tudi lokalne izpostave. Osrednji dejavnosti FSFE predstavljata ohranjanje močnih pravnih, političnih in socialnih temeljev proste programske opreme ter njeno ščitenje pred neželenimi zunanjimi interesi.
## Kontakt za medije
@ -17,7 +17,7 @@ Za novinarske poizvedbe se obrnite na našo skupino za odnose z javnostmi na nas
## Celostna grafična podoba
Želite **Public Money, Public Code** uporabiti v publikaciji oziroma članku? Odlično! Vključite kakšne izmed naših uradnih grafičnih podob za obogatitev vaše vsebine. Vse datoteke so objavljene pod dovoljenjem CC BY-SA 4.0. Če potrebujete dodatno gradivo ali dovoljenje za uporabo, stopite v stik z nami.
Želite **Public Money, Public Code** uporabiti v publikaciji oziroma članku? Odlično! Vključite katere izmed naših uradnih grafičnih podob za obogatitev vaše vsebine. Vse datoteke so objavljene pod licenco CC BY-SA 4.0. Če potrebujete dodatno gradivo ali dovoljenje za uporabo, stopite v stik z nami.
Prenesite [celostno grafično podobo](https://download.fsfe.org/campaigns/pmpc/pmpc_media_kit.zip) ali pa uporabite posamezne datoteke spodaj.

View File

@ -10,26 +10,26 @@ Javno financirana programska oprema mora biti [Prosta in Odprtokodna][fs]. Čepr
{{< fsdefinition type="box">}}
Pri tem lahko pomagaš! Podpiši odprto pismo, in podpri naše sporočilo. **{{< count type="signatures" >}} posameznikov** in **{{< count type="organisations" >}} organizacij** je odprto pismo že podpisalo. Odprto pismo bomo skupaj s podpisi predali tvojim političnim predstavnikom in poskrbeli, da bodo razumeli: **Javni denar? Javna koda!**
Pri tem lahko pomagaš! Podpiši odprto pismo in podpri naše sporočilo. Podpisalo ga je že **{{< count type="signatures" >}} posameznikov** in **{{< count type="organisations" >}} organizacij**. Odprto pismo bomo skupaj s podpisi predali tvojim političnim predstavnikom in poskrbeli, da bodo razumeli: **Javni denar? Javna koda!**
> ## Public Money? Public Code!
>
> Digitalne storitve, ki jih ponuja in uporablja naša javna uprava, so v demokratičnih državah 21. stoletja kritična infrastruktura. Da zagotovimo obstoj zaupanja vrednih sistemov, mora javni sektor zagotoviti, da ima nad programjem, ki ga uporablja, in računalniškimi sistemi v osrčju naše digitalne infrastrukture, poln nadzor. Vendar pa so te zahteve dandanes redko izpolnjene vsled omejevalnih licenc, ki:
> Digitalne storitve, ki jih ponuja in uporablja naša javna uprava, v demokratičnih državah 21. stoletja predstavljajo kritično infrastrukturo. Da zagotovimo obstoj zaupanja vrednih sistemov, mora javni sektor zagotoviti poln nadzor nad programjem, ki ga uporablja, in računalniškimi sistemi v osrčju naše digitalne infrastrukture. Vendar pa so te zahteve dandanes redko izpolnjene vsled omejevalnih licenc, ki:
>
> * Prepovedujejo distribucijo in izmenjavo javno financirane programske kode. To onemogoči sodelovanje med javnimi institucijami in omejuje nadaljnji razvoj.
> * Z omejevanjem nadaljnjega razvoja podpirajo in krepijo monopole. Posledično je veliko javnih institucij odvisnih od peščice podjetij.
> * S prepovedjo dostopa do izvorne kode predstavljajo grožnjo za varnost naše digitalne infrastrukture. To namreč izjemno oteži oziroma popolnoma onemogoči krpanje varnostnih lukenj in zadnjih vrat v programskih zaledjih.
>
> Potrebujemo programje, ki spodbuja izmenjavo dobrih idej in rešitev, saj lahko s tem izboljšamo IKT storitve za ljudi širom Evrope. Potrebujemo programje, ki jamči svobodo izbiranja, dostopa in tekmovalnosti, programje, ki javnim upravam omogoči poln dostop do njihove kritične digitalne infrastrukture in s tem omogoči, oziroma poveča, njihovo neodvisnost od peščice podjetij. Zato pozivamo politične predstavnike, da naj podprejo uporabo prostega in odprtokodnega programja v javnih institucijah, kajti:
> Potrebujemo programje, ki spodbuja izmenjavo dobrih idej in rešitev, saj lahko s tem izboljšamo IKT storitve za ljudi širom Evrope. Potrebujemo programje, ki jamči svobodo izbire, dostopa in tekmovalnosti, programje, ki javnim upravam omogoča poln dostop do njihove kritične digitalne infrastrukture in s tem omogoča oziroma poveča njihovo neodvisnost od peščice podjetij. Zato pozivamo politične predstavnike, naj podprejo uporabo prostega in odprtokodnega programja v javnih institucijah, kajti:
>
> * Prosto in odprtokodno programje kot javno dobrino modernega časa lahko vsakdo brez omejitev uporablja, preučuje, deli z drugimi in izboljšuje aplikacije, ki jih vsakodnevno uporabljamo.
> * Proste in odprtokodne licenece vključujejo zaščitne ukrepe proti zaklepanju uporabnikov v specifične storitve s strani podjetij, ki v svojih produktih uporabljajo restriktivne licence, da s tem omejijo konkurenco.
> * Prosto in odprtokodno programje zagotovi dostopnost izvorne kode, s tem pa olajša delo raziskovalcem, ki v programih iščejo varnostne luknje, da jih lahko odpravijo brez posredovanja ponudnikov storitev.
> * Proste in odprtokodne licence vključujejo zaščitne ukrepe proti zaklepanju uporabnikov v specifične storitve, kar počno podjetja, ki v svojih produktih uporabljajo restriktivne licence, da s tem omejijo konkurenco.
> * Prosto in odprtokodno programje zagotavlja dostopnost izvorne kode, s tem pa omogoča iskanje in odpravljanje varnostnih lukenj brez posredovanja ponudnikov storitev.
>
> Ker so javni organi financirani z davki, morajo poskrbeti, da sredstva porabljajo čim bolj učinkovito. Če gre za javen denar, naj bo tudi koda javna!
>
> Zato podpisniki pozivamo naše predstavnike:
>
> **"Vpeljite zakonodajo, ki zahteva, da se iz javnih sredstev financirana programska oprema razvita za potrebe javnega sektorja objavi javno in zaščitena z licencami proste programske opreme."**
> **"Vpeljite zakonodajo, ki zahteva, da se iz javnih sredstev financirana programska oprema, razvita za potrebe javnega sektorja, objavi javno in je zaščitena z licencami proste programske opreme."**
[fs]: https://fsfe.org/freesoftware/ "Prosto programje daje vsakomur pravico, da ga uporablja, raziskuje, deli z drugimi in izboljšuje. Ta pravica podpira druge temeljne človekove pravice kot so pravica do svobode govora, tiska in zasebnosti."

View File

@ -8,7 +8,7 @@ version: 1
## Preveri poštni nabiralnik
Podpisovanje odprtega pisma je skoraj končano! V kratkem prejmeš elektronsko
sporočilo s povezavo do končne potrditve tvojega podpisa. V kolikor sporočila ne
sporočilo s povezavo do končne potrditve tvojega podpisa. Če sporočila ne
vidiš v naslednjih petnajstih minutah, preglej še nabiralnik za vsiljeno pošto.
Hvala za podpis odprtega pisma **Public Money, Public Code**.

View File

@ -10,17 +10,15 @@ version: 1
Hvala za podpis odprtega pisma "Public Money, Public Code". Tvoja podpora
nam veliko pomeni.
Če se strinjaš, da je tvoje ime dodano na javen seznam podpisnikov, se boš v
naslednji uri pojavil [med ostalimi podpisniki](../all-signatures). V kolikor se
prijavljaš še na novice o pobudi, te bomo o novostih obveščali preko elektronske
Če si se strinjal, da je tvoje ime dodano na javen seznam podpisnikov, se boš v
naslednji uri pojavil [med ostalimi podpisniki](../all-signatures). Če si se prijavil tudi na novice o pobudi, te bomo o novostih obveščali preko elektronske
pošte.
## Kako naprej
Svoj podpis lahko podkrepiš tako, da [to pobudo posreduješ
prijateljem](../../#spread). Skupaj bomo spodbujali politike in delavce v javni
upravi, da bodo vsi novoizdelani programi, financiranih iz javnih sredstev v
Evropi, zaživel kot prosta in odprtokodna programska oprema.
upravi, da bodo po vsej Evropi vsi novoizdelani programi, financirani iz javnih sredstev, zaživeli kot prosta in odprtokodna programska oprema.
Poleg tega lahko tudi pri Evropski fundaciji za prosto programje (FSFE) [naročiš
nalepke in informacijsko gradivo](https://fsfe.org/promo#pmpc).
@ -32,5 +30,5 @@ proste programske opreme.
S tvojo podporo bomo odločevalcem širom Evrope razložili pomen izdajanja
programske kode pod prostimi in odprtokodnimi licencami ter jim pojasnili, da je
prosto programje za njih, ostale dele uprave, podjetja in predvsem javnost
prosto programje za njih, druge dele uprave, podjetja in predvsem javnost
najboljša rešitev.

View File

@ -16,31 +16,31 @@ naslov elektronske pošte in državo, ki si jih posredoval s soglasjem. Če se
strinjaš z javno objavo podpisa, bomo na [seznam
podpisnikov](../openletter/all-signatures) zapisali tvoje ime. Poleg tega bomo
tvoje ime in državo posredovali prejemnikom odprtega pisma (poslancem v
Evropskem in državnemu parlamentu). Tvojega naslova in elektronske pošte ne bomo
posredovali. Te podatke hranimo v podatkovni zbirki za časa pobude Public
Evropskem in državnem parlamentu). Tvojega naslova in elektronske pošte ne bomo
posredovali. Te podatke hranimo v podatkovni zbirki dokler traja pobuda Public
Money - Public Code in jih bomo izbrisali po zaključku kampanje.
Če se strinjaš s prejemanjem novic glede pobude, bomo tvoj elektronski naslov
uporabili, da te obveščamo o pobudi med pobudo in takoj po koncu pobude.
uporabili, da te o njej obveščamo med njenim trajanjem in takoj po njenem koncu.
## Kdo ima dostop do shranjenih podatkov
Vsi podatki, ki so nam posredovani na tej spletni strani, so shranjeni bodisi na
spletnem strežniku bodisi na našem sistemu za odpravljanje težav. Do njih imajo
dostop osebje in pripravniki FSFE in administratorji informacijski sistemov.
dostop osebje in pripravniki FSFE ter administratorji informacijskih sistemov.
Podatki niso kriptirani in so dostopni tudi osebju PlusServer GmbH, kjer
gostujejo naši strežniki.
## Kakšne so tvoje pravice
Pravico imaš do prevzema tvojih osebnih podatkov, ki so shranjeni na našem
Pravico imaš do prevzema svojih osebnih podatkov, ki so shranjeni na našem
sistemu. Poleg tega lahko zahtevaš, da podatke, ki so nepravilni, popravimo. V
kolikor pa se več ne strinjaš, da tvoje osebne podatke shranjujemo, jih bomo na
vašo željo izbrisali.
kolikor se več ne strinjaš, da tvoje osebne podatke shranjujemo, jih bomo na
tvojo željo izbrisali.
## S kom lahko stopiš v stik
Če imaš vprašanje o naši uporabi tvojih podatkov, če želiš prejeti kopijo
podatkov, ki jih hranimo o tebi ali če jih želiš iz naših podatkovnih zbirk
podatkov, ki jih hranimo o tebi, ali če jih želiš iz naših podatkovnih zbirk
izbrisati, stopi z nami v stik tako, da pošlješ elektronsko sporočilo na naslov
privacy@fsfe.org.