Merge pull request 'Izboljšave prevodov' (#3) from pedenanje into master

Reviewed-on: #3
pull/5/head
Lio Novelli 2023-06-29 21:08:34 +02:00
commit e699beb091
2 changed files with 19 additions and 19 deletions

View File

@ -9,16 +9,16 @@ version: 1
Cilj pobude **Public Money? Public Code!** je zagotoviti, da bo vsa programska oprema, financirana iz javnih sredstev, prosta programska oprema. Pobuda se je začela jeseni leta 2017 z odprtim pismom, ki ga je doslej podpisalo {{< count type="signatures" >}} posameznikov in {{< count type="organisations" >}} organizacij. Pobuda ozavešča ljudi o pomembnosti uporabe licenc prostega programja in pomaga javnim upravam pridobiti poln nadzor nad svojo digitalno infrastrukturo in vzpostavitev zaupanja vrednih sistemov.
Pobudo vodi **[Free Software Foundation Europe](https://fsfe.org) (FSFE)**, dobrodelna organizacija, ki se zavzema za opolnomočenje uporabnikov, da imajo nadzor tehnologijo, ki jo uporabljajo, in ne obratno. Kot neprofitna nevladna organizacija vse od leta 2001 oblikuje mrežo ljudi s skupnimi vrednotami, cilji in vizijo. Podpirajo jo člani širom celotne Evrope, poleg tega pa ima v enajstih državah lokalne izpostave. Osrednjo dejavnost FSFE predstavlja ohranjanje močnih pravnih, političnih in socialnih temeljev Proste programske opreme in zaščita Proste progamske opreme pred nezaželjenimi zunanjimi interesi.
Pobudo vodi **[Free Software Foundation Europe](https://fsfe.org) (FSFE)**, dobrodelna organizacija, ki se zavzema za opolnomočenje uporabnikov, da imajo nadzor nad tehnologijo, ki jo uporabljajo, in ne obratno. Kot neprofitna nevladna organizacija vse od leta 2001 oblikuje mrežo ljudi s skupnimi vrednotami, cilji in vizijo. Podpirajo jo članice in člani Evrope, poleg tega pa ima v enajstih državah tudi lokalne izpostave. Osrednjo dejavnost FSFE predstavlja ohranjanje močnih pravnih, političnih in socialnih temeljev proste programske opreme in njena zaščita pred neželenimi zunanjimi interesi.
## Kontakt za medije
Za novinarske poizvedbe se obrnite na našo skupina za odnose z javnostmi na naslovu [press@fsfe.org](mailto:press@fsfe.org). Za dodatne kontaktne informacije obiščite [stran s kontaktnimi podatki FSFE](https://fsfe.org/contact/).
Za novinarske poizvedbe se obrnite na našo skupino za odnose z javnostmi na naslovu [press@fsfe.org](mailto:press@fsfe.org). Za dodatne kontaktne informacije obiščite [stran s kontaktnimi podatki FSFE](https://fsfe.org/contact/).
## Celostna grafična podoba
Želite **Public Money, Public Code** uporabiti v publikaciji oziroma članku? Odlično! Vključite kakšne izmed naših uradnih grafičnih podob za obogatitev vsebine. Vse datoteke so objavljene pod dovoljenjem CC BY-SA 4.0. Če potrebujete dodatno gradivo ali dovoljenje za uporabo, stopite v stik z nami.
Želite **Public Money, Public Code** uporabiti v publikaciji oziroma članku? Odlično! Vključite kakšne izmed naših uradnih grafičnih podob za obogatitev vaše vsebine. Vse datoteke so objavljene pod dovoljenjem CC BY-SA 4.0. Če potrebujete dodatno gradivo ali dovoljenje za uporabo, stopite v stik z nami.
Prenesite [celostno grafično podobo](https://download.fsfe.org/campaigns/pmpc/pmpc_media_kit.zip) ali pa uporabi posamezne datoteke spodaj.
Prenesite [celostno grafično podobo](https://download.fsfe.org/campaigns/pmpc/pmpc_media_kit.zip) ali pa uporabite posamezne datoteke spodaj.
{{< gallery dir="/img/media/" />}}

View File

@ -24,13 +24,13 @@ other= "Povej naprej"
[start_subtitle1]
other= "Zakaj z javnimi sredstvi financirana programska oprema ni dostopna kot prosta programska oprema z odprtimi licencami?"
[start_subtitle2]
other= "Zavzemamo se za uveljavitev ustrezne zakonodaje, ki bo od javnega sektorja zahtevala, da se programska oprema, izdelana z javnimi sredstvi, objavi v skladu z [načeli prostega programja](https://fsfe.org/freesoftware). Prosto programje lahko kdorkoli uporablja, preučuje, deli z drugimi in izboljšuje, to pa pripomore k zagotavljanju temeljnih človekovih pravic, kot so svoboda govora in tiska ter zasebnost. Če gre za javni denar, naj bo tudi koda javna."
other= "Zavzemamo se za uveljavitev ustrezne zakonodaje, ki bo od javnega sektorja zahtevala, da se programska oprema, izdelana z javnimi sredstvi, objavi v skladu z [načeli prostega programja](https://fsfe.org/freesoftware). Prosto programje lahko kdorkoli uporablja, preučuje, deli z drugimi in izboljšuje, to pa pripomore k zagotavljanju temeljnih človekovih pravic, kot so svoboda govora in tiska ter zasebnost. Ko gre za javni denar, naj bo tudi koda javna."
[start_subtitle3]
other= "**Koda, ki jo financirajo državljani, mora biti na voljo za uporabo, preučevanje, deljenje in izboljšave!**"
# About section
[about_headline]
other= "Zveni zapleteno? Pravzaprav je precej preprosto!"
other= "Zveni zapleteno, vendar je precej preprosto!"
[about_buttonText]
other= "Druge prednosti"
@ -38,13 +38,13 @@ other= "Druge prednosti"
[arguments_headline]
other= "Razlogi za javno kodo"
[arguments_followup]
other= "Če meniš, da bi morali biti programi, razviti z javnimi sredstvi, javnosti tudi v celoti dostopni, v to **prepričajmo tudi politične predstavnike**."
other= "Če se strinjaš, da bi morala biti javno financirana programska oprema javnosti tudi v celoti dostopna, nam pomagaj **prepričati naše politične predstavnike**."
[arguments_buttonText]
other= "Podpiši odprto pismo"
[arguments_list_title_1]
other= "Varčnost proračuna"
[arguments_list_description_1]
other= "Poodobne programske opreme ni potrebno razvijati ponovno."
other= "Podobne programske opreme ni potrebno razvijati ponovno."
[arguments_list_title_2]
other= "Sodelovanje"
[arguments_list_description_2]
@ -60,21 +60,21 @@ other= "S transparentnimi postopki razvoja programov nam ni treba vedno znova od
# Action section
[action_headline]
other= "Razloži svojim političnim predstavnikom!"
other= "Razloži svojim političnim predstavnicam!"
[action_intro]
other= "Z našim [**odprtim pismom**](openletter/) zahtevamo:"
# In "demand", please use curly quotation marks for the demand. Otherwise the build might fail: https://en.wikipedia.org/wiki/Quotation_mark
[action_demand]
other= "“Vpeljite zakonodajo, ki zahteva, da se z javnimi sredstvi financirana prorgamska oprema izda kot prosta programska oprema z [ustrezno licenco za prosto in odprtokodno programje](https://fsfe.org/freesoftware).”"
other= "“Vpeljite zakonodajo, ki zahteva, da se z javnimi sredstvi financirana programska oprema izda kot prosta programska oprema z [ustrezno licenco za prosto in odprtokodno programje](https://fsfe.org/freesoftware).”"
[action_description]
other= "**$ORGS** organizacij in **$INDS** posameznikov je s podpisom [odprtega pisma](openletter/) pobudi že izkazalo svojo podporo. Tudi ti nam lahko pomagaš s svojim podpisom. Podpise bomo posredovali političnim predstavnikom širom Evrope, ki trenutno razpravljajo o mestu proste programske opreme v javni upravi."
other= "**$ORGS** organizacij in **$INDS** oseb je s podpisom [odprtega pisma](openletter/) pobudi že izkazalo svojo podporo. Tudi ti nam lahko pomagaš s svojim podpisom. Zbrane podpise bomo posredovali političnim predstavnikom širom Evrope, ki trenutno razpravljajo o mestu proste programske opreme v javni upravi."
[action_box_text]
other= "Že **$INDS PODPISOV** podpiši odprto pismo tudi ti!"
[action_form_name]
other= "Ime (obvezno)"
[action_form_email]
other= "Naslov elektronske pošte (obvezno)"
other= "Naslov e-pošte (obvezno)"
[action_form_country]
other= "Država"
[action_form_zip]
@ -94,7 +94,7 @@ other= "Podpiši!"
[organisations_headline]
other= "Organizacije, ki nas podpirajo"
[organisations_text]
other= "Naslednje organizacije so [odprto pismo](openletter/) že podpisale. V kolikor tvoja organizacija želi sodelovati in podpira pobudo, [stopite v stik z nami](mailto:contact@fsfe.org)."
other= "Naslednje organizacije so [odprto pismo](openletter/) že podpisale. Če tudi tvoja organizacija želi sodelovati in podpira pobudo, [stopite v stik z nami](mailto:contact@fsfe.org)."
[organisations_administration]
other = "Uprave"
[organisations_all]
@ -116,11 +116,11 @@ other= "Zadnje posodobitve glede te pobude in javne kode v Evropi."
[resources_list_title_2]
other= "Strokovna brošura"
[resources_list_description_2]
other= "Preberite letak, ki razloži prednosti prostega programja za javno upravo, ki so ga napisali kompetentni strokovnjaki."
other= "Preberite letak, ki razloži prednosti prostega programja za javno upravo izpod peres kompetentnih strokovnjakinj."
[resources_list_title_3]
other= "Za medije"
[resources_list_description_3]
other= "Logotipi, strnjene informacije in kolofon za članke."
other= "Logotipi, strnjene informacije ter kolofon za članke."
# Spread the word section
[spread_headline]
@ -130,9 +130,9 @@ other= "Naroči plakate in nalepke pri FSFE"
[spread_promoButtonText]
other= "Prenesi promocijsko gradivo"
[spread_shareText]
other= "Povej prijateljem in sledilcem o pomenu prostega programja:"
other= "Širi pomen prostega programja svojim prijateljem in sledilcem:"
[spread_defaultSocialText]
other= "Če gre za javni denar, naj bo tudi koda javna. Podpiram pobudo, ki se zavzema za več javne kode izdane pod licencami proste programske opreme:"
other= "Ko gre za javni denar, naj bo tudi koda javna. Podpiram pobudo, ki se zavzema za več javne kode izdane pod licencami proste programske opreme:"
# Example for titleBefore and titleAfter: [titleBefore] <socialmedia> [titleAfter], e.g. "Share on Mastodon" or "Auf Mastodon teilen"
# This has to be adopted for your language. If you don't need it in your language, make it one whitespace (" ")
[spread_titleBefore]
@ -140,9 +140,9 @@ other= "Deli na"
[spread_titleAfter]
other= " "
[spread_fediverse_customText]
other= "Če gre za javni denar, naj bo tudi koda javna. Podpiram pobudo @fsfe@mastodon.social za več #publiccode:"
other= "Ko gre za javni denar, naj bo tudi koda javna. Podpiram pobudo @fsfe@mastodon.social za več #publiccode:"
[spread_twitter_customText]
other= "Če gre za javni denar, naj bo tudi koda javna. Podpiram pobudo @fsfe glede #publiccode:"
other= "Ko gre za javni denar, naj bo tudi koda javna. Podpiram pobudo @fsfe glede #publiccode:"
[spread_support_text]
other= "Finančno podpri FSFE!"