Zadnja zadnja runda lekture

master
Jurij Podgoršek 2023-09-14 22:56:00 +02:00
parent 6d2b3dfb87
commit 1e5580f177
3 changed files with 3 additions and 4 deletions

View File

@ -9,7 +9,7 @@ version: 1
Cilj pobude **Public Money? Public Code!** je zagotoviti, da bo vsa programska oprema, financirana iz javnih sredstev, prosta programska oprema. Pobuda se je začela jeseni leta 2017 z odprtim pismom, ki ga je doslej podpisalo {{< count type="signatures" >}} posameznikov in {{< count type="organisations" >}} organizacij. Pobuda ozavešča ljudi o pomembnosti uporabe licenc prostega programja in pomaga javnim upravam pridobiti poln nadzor nad svojo digitalno infrastrukturo in vzpostaviti zaupanja vredne sisteme.
Pobudo vodi **[Free Software Foundation Europe](https://fsfe.org) (FSFE)**, dobrodelna organizacija, ki se zavzema za opolnomočenje uporabnikov, da imajo nadzor nad tehnologijo, ki jo uporabljajo, in ne obratno. Kot neprofitna nevladna organizacija vse od leta 2001 oblikuje mrežo ljudi s skupnimi vrednotami, cilji in vizijo. Podpirajo jo članice in člani Evrope, poleg tega pa ima v enajstih državah tudi lokalne izpostave. Osrednji dejavnosti FSFE predstavljata ohranjanje močnih pravnih, političnih in socialnih temeljev proste programske opreme ter njeno ščitenje pred neželenimi zunanjimi interesi.
Pobudo vodi **[Free Software Foundation Europe](https://fsfe.org) (FSFE)**, dobrodelna organizacija, ki se zavzema za opolnomočenje uporabnic in uporabnikov, da imajo nadzor nad tehnologijo, ki jo uporabljajo, in ne obratno. Kot neprofitna nevladna organizacija vse od leta 2001 oblikuje mrežo ljudi s skupnimi vrednotami, cilji in vizijo. Sestavljamo jo uporabnice in uporabniki širom Evrope, poleg tega pa ima v enajstih državah tudi lokalne izpostave. Osrednji dejavnosti FSFE predstavljata ohranjanje močnih pravnih, političnih in socialnih temeljev proste programske opreme ter njeno ščitenje pred neželenimi zunanjimi interesi.
## Kontakt za medije

View File

@ -20,7 +20,7 @@ Pri tem lahko pomagaš! Podpiši odprto pismo in podpri naše sporočilo. Podpis
> * Z omejevanjem nadaljnjega razvoja podpirajo in krepijo monopole. Posledično je veliko javnih institucij odvisnih od peščice podjetij.
> * S prepovedjo dostopa do izvorne kode predstavljajo grožnjo za varnost naše digitalne infrastrukture. To namreč izjemno oteži oziroma popolnoma onemogoči krpanje varnostnih lukenj in zadnjih vrat v programskih zaledjih.
>
> Potrebujemo programje, ki spodbuja izmenjavo dobrih idej in rešitev, saj lahko s tem izboljšamo IKT storitve za ljudi širom Evrope. Potrebujemo programje, ki jamči svobodo izbire, dostopa in tekmovalnosti, programje, ki javnim upravam omogoča poln dostop do njihove kritične digitalne infrastrukture in s tem omogoča oziroma poveča njihovo neodvisnost od peščice podjetij. Zato pozivamo politične predstavnike, naj podprejo uporabo prostega in odprtokodnega programja v javnih institucijah, kajti:
> Potrebujemo programje, ki spodbuja izmenjavo dobrih idej in rešitev, saj lahko s tem izboljšamo IKT storitve za ljudi širom Evrope. Potrebujemo programje, ki jamči svobodo proste izbire in dostopa, programje, ki javnim upravam omogoča poln dostop do njihove kritične digitalne infrastrukture in s tem omogoča oziroma poveča njihovo neodvisnost od peščice podjetij. Zato pozivamo politične predstavnike, naj podprejo uporabo prostega in odprtokodnega programja v javnih institucijah, kajti:
>
> * Prosto in odprtokodno programje kot javno dobrino modernega časa lahko vsakdo brez omejitev uporablja, preučuje, deli z drugimi in izboljšuje aplikacije, ki jih vsakodnevno uporabljamo.
> * Proste in odprtokodne licence vključujejo zaščitne ukrepe proti zaklepanju uporabnikov v specifične storitve, kar počno podjetja, ki v svojih produktih uporabljajo restriktivne licence, da s tem omejijo konkurenco.

View File

@ -6,8 +6,7 @@ version: 2
---
S spletno stranjo **publiccode.eu** upravlja
[FSFEe.V.](https://fsfe.org/about/legal/imprint.html) Ko ta politika zasebnosti
govori v prvi osebi množine, se to nanaša na FSFE.
[FSFEe.V.](https://fsfe.org/about/legal/imprint.html) V nadaljevanju uporabljana prva oseba množine se nanaša na FSFE.
## Kaj hranimo in čemu