guix paketi za razne programe in storitve
Go to file
Jurij Podgoršek c839a2c66b Uporabne home storitve 2024-03-07 11:48:45 +01:00
kompot Uporabne home storitve 2024-03-07 11:48:45 +01:00
.guix-channel.scm Uporabne home storitve 2024-03-07 11:48:45 +01:00
LICENSE Initial commit 2023-07-03 00:41:35 +02:00
README.md Initial commit 2023-07-03 00:41:35 +02:00

README.md

guix-paketi

guix paketi za razne programe in storitve