guix paketi za razne programe in storitve
Go to file
Jurij Podgoršek e14f407ab8 WIP forgejo guix paket 2023-07-03 00:43:08 +02:00
kompot/packages WIP forgejo guix paket 2023-07-03 00:43:08 +02:00
LICENSE Initial commit 2023-07-03 00:41:35 +02:00
README.md Initial commit 2023-07-03 00:41:35 +02:00

README.md

guix-paketi

guix paketi za razne programe in storitve