guix paketi za razne programe in storitve
Go to file
Jurij Podgoršek 91b0cb1a40 Odstrani nepotrebne stvari ki so že v guixu 2024-03-09 16:16:02 +01:00
kompot/home/services Odstrani nepotrebne stvari ki so že v guixu 2024-03-09 16:16:02 +01:00
.guix-channel.scm Uporabne home storitve 2024-03-07 11:48:45 +01:00
LICENSE Initial commit 2023-07-03 00:41:35 +02:00
README.md Initial commit 2023-07-03 00:41:35 +02:00

README.md

guix-paketi

guix paketi za razne programe in storitve