Konfiguracije
 
 
 
 
Go to file
Jurij Podgoršek 27de8fa65b Skripta za font 2023-03-09 02:52:19 +01:00
.config Foot terminal, ciscenje skript (v repu po novem), druga iosevka, BG 2023-03-09 00:22:02 +01:00
.emacs.d Manjsi popravki configa, odstranimo bookmarks, sprememba fonta 2023-03-09 00:22:28 +01:00
.local/rofi Razne posodobitve, info o vsebovanem 2020-10-27 21:06:46 +01:00
.ssh i3status, popravki inu posodobitve ter seveda ciscenje 2023-03-01 17:35:03 +01:00
applications Razni popravki, dodan emacs config, bliznjice z DPI fixi 2021-03-10 18:38:27 +01:00
bin Foot terminal, ciscenje skript (v repu po novem), druga iosevka, BG 2023-03-09 00:22:02 +01:00
etc_udev_rules.d Posodobitve konfiguracij za T460s FHD (sway!) 2020-09-01 00:54:56 +02:00
.Xresources Razni popravki, dodan emacs config, bliznjice z DPI fixi 2021-03-10 18:38:27 +01:00
.gitconfig Posodobitve konfiguracij za T460s FHD (sway!) 2020-09-01 00:54:56 +02:00
.guile Razni popravki, dodan emacs config, bliznjice z DPI fixi 2021-03-10 18:38:27 +01:00
.i3blocks.conf Posodobitve konfiguracij za T460s FHD (sway!) 2020-09-01 00:54:56 +02:00
.i3status.conf i3status, popravki inu posodobitve ter seveda ciscenje 2023-03-01 17:35:03 +01:00
.profile i3status, popravki inu posodobitve ter seveda ciscenje 2023-03-01 17:35:03 +01:00
.spacemacs Razne posodobitve, info o vsebovanem 2020-10-27 21:06:46 +01:00
.vimrc Izboljsav'ce 2022-06-16 16:26:11 +02:00
.zlogin i3status, popravki inu posodobitve ter seveda ciscenje 2023-03-01 17:35:03 +01:00
.zprofile Posodobitve 2020-11-11 00:16:56 +01:00
.zshrc i3status, popravki inu posodobitve ter seveda ciscenje 2023-03-01 17:35:03 +01:00
LICENSE Dodana licenca 2020-05-08 05:18:49 +02:00
README.md Config files (ux305) 2016-12-17 01:22:06 +01:00
checkbatt.sh Posodobitve konfiguracij za T460s FHD (sway!) 2020-09-01 00:54:56 +02:00
config.scm Update, add guixsd config.scm 2017-07-22 03:36:01 +02:00
init.sh Skripta za font 2023-03-09 02:52:19 +01:00
ozadje.jpg Foot terminal, ciscenje skript (v repu po novem), druga iosevka, BG 2023-03-09 00:22:02 +01:00
povezi.sh Foot terminal, ciscenje skript (v repu po novem), druga iosevka, BG 2023-03-09 00:22:02 +01:00

README.md

dotfiles

Here you can find a collection of various configuration files I use.