Commit Graph

6 Commits (master)

Author SHA1 Message Date
Andrej 0104f356e1 poskusil dodat iterativno metodo. nrw kljub poenostavitvi nestabilna 2021-05-26 11:47:38 +02:00
Andrej 3f7a3e7945 jalovi poskusi stabilizirat racun prenosne konstante 2021-05-11 12:56:38 +02:00
Andrej 428537aac3 dodan debug plot 2021-05-06 15:06:43 +02:00
Andrej b67970a4ec zacel pisati skripto z NGW algoritmom 2021-05-06 10:58:05 +02:00
Andrej ed89c89b35 zacel pisati skripto z NGW algoritmom 2021-05-06 10:57:42 +02:00
Andrej 48e46e3e61 meritve s parametrov v wr-90 valovodu in kalbiracija vna 2021-05-04 14:25:40 +02:00