andrej p. dodajal vsebino, dodal sem favicon

master
Uros Gu 2021-05-25 02:43:55 +02:00
parent 01ecc93864
commit 4334eb8670
12 changed files with 22 additions and 10 deletions

View File

@ -3,10 +3,10 @@ Title: Kdo smo?
Description: mi smo
---
# Kdo smo?
## Kdo smo?
Oktobra 2020 so zapatisti in zapatistke v izjavi **Šesti del: Gora na odprtem morju**
Oktobra 2020 so zapatisti in zapatistke v izjavi [Šesti del: Gora na odprtem morju](http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2020/10/05/sexta-parte-una-montana-en-alta-mar/)
mrežam upora na vseh koncih sveta sporočili, da bodo v prihodnjem obdobju organizirali
potovanje različnih zapatističnih delegacij na vseh pet kontinentov, ter da bo njihova
prva odprava v juliju, avgustu, septembru in oktobru 2021 obiskala evropski kontinent.
@ -14,5 +14,13 @@ Namen potovanja: *Izpeljati srečanja, pogovore, izmenjave idej, izkušenj, anal
med tistimi, ki se iz različnih izhodišč in na različnih področjih zavzemamo za boj za
življenje.*
Z namenom priprave srečanj z zapatistično delegacijo na teritoriju Slovenije se je oblikovala regionalna Koordinacija. Sestavljajo jo skupine, posameznice in posamezniki, ki se strinjajo z deklaracijo [Za življenje](https://zapatista.kompot.si/izjava) in tako na teritoriju Slovenije kot v širši geografiji delujejo v skladu z njo. Gre za antiavtoritarno koordinacijo in v njej ne sodelujejo politične stranke,
vključno z njihovimi podmladki ali drugimi strukturami, nevladne organizacije in institucije. Koordinacija odločitve na skupščinah in drugače sprejema na podlagi razprav in konsenza.
Z namenom priprave srečanj z zapatistično delegacijo na teritoriju Slovenije se je oblikovala regionalna Koordinacija. Sestavljajo jo kolektivi, skupine, mreže, posameznice in posamezniki, ki se strinjajo z deklaracijo [Za življenje](https://zapatista.kompot.si/izjava) in tako na teritoriju Slovenije kot v širši geografiji delujejo v skladu z njo. Gre za antiavtoritarno koordinacijo in v njej ne sodelujejo politične stranke,
vključno z njihovimi podmladki ali drugimi strukturami, nevladne organizacije in uradnih institucij. Koordinacija odločitve na skupščinah in drugače sprejema na podlagi razprav in konsenza. <br><br>
---
## Who are we?
In October 2020 the Zapatistas published a declaration [Part Six: A Mountain on the High Seas](http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2020/10/07/part-six-a-mountain-on-the-high-seas/). Through it they have informed the networks of resistance in all corners of the world that the various zpatista delegations are going on a voyage that wil ultimately take them to all five continents. They have also stated that their first delegation will take them to Europe in July, August, September and October 2021. The purpose of the voyage: *To carry out meetings, dialogues, exchanges of ideas, experiences, analyses and evaluations among those of us who are committed, from different conceptions and from different areas, to the struggle for life.*
With the purpose to prepare the encounters and meeting with the Zapatista delegation in the territory of Slovenia we have established a regional Coordination. Its members are collectives, groups, networks, individuals that support the declaration [For Life](http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2021/01/01/part-one-a-declaration-for-life/) and act accordingly in the territory of Slovenian state and in wider geographies. It is an anti-authoritarian coordination that has no participation the polical parties (including their youth sections or other affiliated structures) as well as no participation from the non-governmental organizations and official institutions. Coordination takes the decisions on the assemblies of the Coordination or otherwise. The decisions are based on the collective discussions and consensus.

View File

@ -19,7 +19,7 @@ Description: Video, besedila, dokumenti in drugo v zvezi z zapatističnim bojem
**Video:**
- [El Fuego y la Palabra, 2003](https://www.youtube.com/watch?v=uFVJ6wyK3JE)
- [El Fuego y la Palabra](https://www.youtube.com/watch?v=uFVJ6wyK3JE), 2003.
Dokumentarni film v produkciji Revista Rebeldía, Mehika je nastal ob 20.obletnici ustanovitve Zapatistične vojske nacionalne osvoboditve (EZLN] in 10 obletnici oborožene vstaje. Zgodba o začetkih EZLN, organiziranju v skupnostih in neumorni gradnji upora s perspektive upornih zapatističnih skupnosti. Film je v španskem jeziku. Trajanje: 1:16:43.

View File

@ -6,4 +6,4 @@ Date: 2021-05-10
---
<iframe width="560" height="315" sandbox="allow-same-origin allow-scripts allow-popups" src="https://video.anartist.org/videos/embed/470f5abd-55e4-4708-a685-5715063387ea" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<iframe width="560" height="315" sandbox="allow-same-origin allow-scripts allow-popups" src="https://video.anartist.org/videos/embed/470f5abd-55e4-4708-a685-5715063387ea?warningTitle=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

View File

@ -6,5 +6,5 @@ Date: 2021-05-10
---
<iframe id="ytID" width="500" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/nDak_hsICsY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> <script> var parrentYt = document.getElementById("ytID").parentElement; console.log(parrentYt); document.getElementById("ytID").width= parrentYt.offsetWidth; </script>
<iframe id="ytID" width="500" height="480" src="https://kino.kompot.si/videos/watch/6541316d-5249-43bc-bf5b-8ab2b227abf7?warningTitle=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> <script> var parrentYt = document.getElementById("ytID").parentElement; console.log(parrentYt); document.getElementById("ytID").width= parrentYt.offsetWidth; </script>

View File

@ -1,5 +1,5 @@
---
title: Links
title: Povezave
---
* [Enlace Zapatista](https://enlacezapatista.ezln.org.mx/)

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 48 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 52 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 70 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 17 KiB

View File

@ -0,0 +1,4 @@
<link rel="icon" href="{{ theme_url }}/favicon/cropped-favicon-32x32.png" sizes="32x32" />
<link rel="icon" href="{{ theme_url }}/favicon/cropped-favicon-192x192.png" sizes="192x192" />
<link rel="apple-touch-icon" href="{{ theme_url }}/favicon/cropped-favicon-180x180.png" />
<meta name="msapplication-TileImage" content="{{ theme_url }}/favicon/cropped-favicon-270x270.png" />

View File

@ -10,7 +10,7 @@
{% endif %}{% if meta.robots %}
<meta name="robots" content="{{ meta.robots }}">
{% endif %}
{{ include('favicon/favicon.twig') }}
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,700" type="text/css" />
<link rel='stylesheet' href='{{ theme_url }}/styles/style.css' type='text/css'/>
<link rel='stylesheet' href='{{ theme_url }}/styles/unslider.css' type='text/css'/>

View File

@ -9,7 +9,7 @@
{% endif %}{% if meta.robots %}
<meta name="robots" content="{{ meta.robots }}">
{% endif %}
{{ include('favicon/favicon.twig') }}
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,700" type="text/css" />
<link rel='stylesheet' href='{{ theme_url }}/styles/style.css' type='text/css'/>
<link rel='stylesheet' href='{{ theme_url }}/styles/unslider.css' type='text/css'/>