guix-statping-ng/README.org

399 B

Guix statping-ng

Kompot-ov paket za postavitev statping-ng preko guix upravljalnika paketov. Statping-ng prikazuje dosegljivost (uptime) spletnih in internethih storitev.

Požen

Na sistemu, ki ima guix upravljalnik paketov, poženi:

guix shell

Po prvem zagonu izpiše ukaz, s katerim dovolimo nalaganje manifest.scm fajla iz direktorija tega projekta.