Tweaki animacijskih parametrov

main
Jurij Podgoršek 2022-05-07 15:30:43 +02:00
parent 4e7de21a52
commit 6ea1d9e49b
1 changed files with 5 additions and 2 deletions

View File

@ -44,6 +44,7 @@ var crotacijaZ = 0.000;
// Premik obstojecih barv
var zamikBarve = 0.01;
var barvapuls = 10;
// Zamik pri novem objektu
var barva_mod = 0.003;
@ -142,8 +143,9 @@ function modulirajParametre() {
}
if (keysPressed[2]) {
crotacijaX += qWWd.x / 30;
crotacijaY += qWWd.y / 30;
//crotacijaY += qWWd.y / 30;
crotacijaZ += qWWd.z / 30;
barvapuls += qWWd.y;
}
if (keysPressed[3]) {
width *= 1 + (dqX / 3);
@ -176,7 +178,8 @@ function objAnim() {
// Funkcija za dodajanje novih objektov
function addObj(w, h) {
var col = new THREE.Color();
col.setHSL(stevec * barva_mod, saturacija, svetlost);
//col.setHSL(stevec * barva_mod, saturacija, svetlost);
col.setHSL(stevec * barva_mod, saturacija, (Math.sin(stevec/barvapuls) / 6) + 0.3);
var mat = new THREE.LineBasicMaterial({
color: col