kegel
Jurij Podgoršek 2022-05-27 14:55:59 +02:00
parent c7c5e4fa96
commit a6b98ee5f2
1 changed files with 1 additions and 1 deletions

View File

@ -21,7 +21,7 @@
Ideja izhaja iz zgodnješega projekta abstraktne vizualizacije, ki naj bi odsevala glasbo. Po izgradnji zgodnjega prototipa z vmesnikom na drsnikov na dotik, ki modulirajo prikaz, sem se vprašal zakaj bi program interpretiral glasbo? To namreč počnemo že mi, na poslušanje (lahko) odreagiramo s plesom, gibalni senzor pa bi lahko telesne gibe "ojačal" v oblike in barve, projecirane na površino.
Z gibalno rokvičko se opravljalka_ec vizualij lahko izogne ujetosti v neroden zaslon na dotitk in potopi raje v izkušnjo zvoka in videa med soustvarjanjem le-te. Organizirana bo tudi delavnica za izgradnjo večih rokavičk, ki se lahko med sabo povežejo v ad-hoc mrežo, kar skupini ljudi omogoči sodelovanje.
Z gibalno rokavičko se opravljalka_ec vizualij lahko izogne ujetosti v neroden zaslon na dotitk in potopi raje v izkušnjo zvoka in videa med soustvarjanjem le-te. Organizirana bo tudi delavnica za izgradnjo večih rokavičk, ki se lahko med sabo povežejo v ad-hoc mrežo, kar skupini ljudi omogoči sodelovanje.
Rokavica oz. rokavice bodo pošiljale podatke preko OSC (open sound control) protokola, kar odpira tudi možnost rabe za zvočno sintezo/modulacijo ali celo kot splošni vmesnik.