Uporaba zvocne kartice za zajem spektra pri meritvi suma.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
Andrej 15b385b573 narisal nove grafe 1 month ago
..
5mhz-polinom-2048tock.csv nove meritve 1 month ago
fazni-sum naredil kontrolno zanko po matjazevih navodilih in izvedel meritev 1 year ago
meritev+popravek postavitev z novim sukalnikom 1 year ago
meritev-odziva postavitev z novim sukalnikom 1 year ago
meritev-odziva-live postavitev z novim sukalnikom 1 year ago
rezultat.csv nove meritve 1 month ago