Uporaba zvocne kartice za zajem spektra pri meritvi suma.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
Andrej 15b385b573 narisal nove grafe 1 month ago
..
primerjava 1500m vlakno je v resnici 1022m 1 year ago
5mhz-polinom-2048tock.csv primerjava z direktno metodo, meritev z 1,5km vlakna 1 year ago
fazni-sum 1500m vlakno je v resnici 1022m 1 year ago
rezultat.csv 1500m vlakno je v resnici 1022m 1 year ago