Browse Source

Zadnji zapisnik prestavljen v org, export

master
Jurij Podgoršek 9 months ago
parent
commit
5134602cb7
  1. 65
      Zapisniki/2021-10-08.org
  2. BIN
      Zapisniki/2021-10-08.pdf
  3. 165
      Zapisniki/2021-10-08.tex

65
Zapisniki/2021-10-08.md → Zapisniki/2021-10-08.org

@ -1,10 +1,10 @@
# Kompot sestanek
#+TITLE: Kompot sestanek
## Prisotni:
* Prisotni:
Lio (prinesel ključ, šel), Leon, Kuki, Junoš, Jan, Juri
## Dnevni red:
** Dnevni red:
1. pregled dnevnega reda
2. pregled opravljenih zadolžitev
@ -13,31 +13,30 @@ Lio (prinesel ključ, šel), Leon, Kuki, Junoš, Jan, Juri
5. razno
6. urejanje wikija
## 1. Pregled dnevnega reda
** 1. Pregled dnevnega reda
Je sprejet
## 2. Pregled opravljenih zadolžitev
\- @TODO Asja pravi, da se pridruži prihodnjič
\- @ TODO [jank] povzetek drupal delavnice
~~* @ TODO vnesemo na koncu sestanka~~
\- @ TODO [jank] povzetek mediawiki delavnice
\- @ TODO [jurijp] kontaktira racunalniski muzej
~~\- @ TODO [jurijp] kontaktira neodvisni.art za vnasanje dogodkov na mobilizon~~
\- @ TODO [jurijp] nekaj stvari preseli iz zapisnika soboote v wiki.
\- @ TODO [kiki] doloci termin in premisli nacrt - worshopology
\- @ TODO [lio] naroci se en caddy za ssd
~~\- @ TODO [lio] mobilizon vnos in nacrt stvari, ki so za narest~~
\- @ TODO [piab, rokb] naredita wiki vnos na <https://kompot.si> o jugofuturizmom
\- @ TODO [mrak] bi imel predavanje (se pred korono)
* TODO [jurij] trzin server armbian mirror virtualka, peskovnik virtualka, galova virtualka, http proxy vritualka, za liota virtualka, dopolnit navodila VPN in prestavit na wiki, dopolnit infrastrukturni vnos na wikiju
* TODO [lio] zrihta IP naslove v Trzinu, da aktiviramo strežnik
## 3. Tekoče zadeve
### Mobilizon sodelovalnica
** 2. Pregled opravljenih zadolžitev
- @TODO Asja pravi, da se pridruži prihodnjič
- @TODO [jank] povzetek drupal delavnice
- +@TODO vnesemo na koncu sestanka+
- @TODO [jank] povzetek mediawiki delavnice
- @TODO [jurijp] kontaktira racunalniski muzej
- +@TODO [jurijp] kontaktira neodvisni.art za vnasanje dogodkov na mobilizon+
- @TODO [jurijp] nekaj stvari preseli iz zapisnika soboote v wiki.
- @TODO [kiki] doloci termin in premisli nacrt - worshopology
- @TODO [lio] naroci se en caddy za ssd
- +@TODO [lio] mobilizon vnos in nacrt stvari, ki so za narest+
- @TODO [piab, rokb] naredita wiki vnos na <https://kompot.si> o jugofuturizmom
- @TODO [mrak] bi imel predavanje o DNS (se pred korono)
- @TODO [jurij] trzin server armbian mirror virtualka, peskovnik virtualka, galova virtualka, http proxy vritualka, za liota virtualka, dopolnit navodila VPN in prestavit na wiki, dopolnit infrastrukturni vnos na wikiju
- @TODO [lio] zrihta IP naslove v Trzinu, da aktiviramo strežnik
** 3. Tekoče zadeve
*** Mobilizon sodelovalnica
Sodelavnice so okej, malo je zmede z novo deguglifikacijo. Je pa uspešna, ker se kaže še precej zanimanja.
Druga - uvažanje dogodkov - debata o projektu
https://pad.riseup.net/p/sodelovalnica-ii
@ -49,7 +48,7 @@ Kontaktirali smo Masko, da bi neodvisni.art uporabili kot primer.
Obeta tudi Emanat, ki bo ob priliki dobil podporo RSS.
Zainteresirani (tako ali drugače) vabljeni na sodelovalnico osvobajanja organiziranja dogodkov. Da ne bo obče ljudstvo ostajalo odvisno od fejsknige za to.
### Problemi s certifikati
*** Problemi s certifikati
Konec septembra je potekel korenski certifikat neprofitne certifikacijske avtoritete Let's Encrypt, ki nam zagotavlja brezplačne obnovljive varnostne certifikate za brezskrben dostop do storitev.
Ker je potekel korenski certifikat, so določene naprave (ponavadi neposodobljene naprave) imele težave z dostopanjem.
@ -59,7 +58,7 @@ Tovrstna zadeva se redko zgodi, se pa.
Podrobnejša razlaga je na spodnjem linku, morda pa nam nekoč kaj več pove tudi Mrak na predavanju o domenskem strežniku.
https://letsencrypt.org/2021/10/01/cert-chaining-help.html
### Izpadi storitev v zadnjem mesecu
*** Izpadi storitev v zadnjem mesecu
V petek, 24. 9. okoli 16h je prišlo do poškodbe optičnega kabla na Viču in je
(med drugim) Radio Študent bil brez internetne povezave cca 24 ur. Kabel so presekali med gradnjo novega tira v bližini tobačne. Telemach, ki ima prek link, je nekaj časa zanikal težavo, so pa dobri ljudje z Arnesa poizvedli po viru izpada in vzpodbudili popravilo / posredovali informacije. Slava jim.
@ -69,11 +68,11 @@ Vse storitve so se kmalu povrnile v delovanje.
Zgodi se, da gre strežnik offline. Kakšne mejle in fajle iz Obzorja, ki so pomembni, je fajn imeti na več mestih, sinhronizacijo je dokaj enostavno vzpostaviti. Kogar zanima, kako, lahko vpraša na recimo matrix kanalu #pomoc:kompot.si ali na listi, pa pripravimo dokumentacije.
### Maska
*** Maska
Dobimo se z Masko, ki je dobila projekt, predvidoma v prihodnjem tednu.
### Formalizacija, prostor
*** Formalizacija, prostor
Vprašamje formalizacije kompota - bi naredili skupaj zavod, da na daljši rok najamemo tale plac - ostal je nezalit med neurjem
- ali smo pripravljeni kaj prispevati na mesečni ravni za plac, ki bi ga lahko daljšeročno rabili?
@ -93,13 +92,13 @@ Vprašanje - kaj smo, za koga?
- Maska predavanje Lee Kuhar je objavljeno
- debata o kriptovalutah
## 4. Kompot kongres
** 4. Kompot kongres
Letos ponvno odpade legendarni CCC kongres ( https://events.ccc.de/#eng-2021-37c3-cancled ), ki poteka konec leta med 27. in 30. decembrom.
Letos ponvno odpade legendarni [[https://events.ccc.de/#eng-2021-37c3-cancled][CCC kongres]], ki poteka konec leta med 27. in 30. decembrom.
Namesto enega velikega kongresa je lahko več manjših dogodkov, lahko bi realizirali prvi Kompot kongres, ki bi bil obenem tudi prvi benefit dogodek Kompota (ali bo še kak prej?).
Organizirali bi kakšno okroglo mizo, kakšno delavnico, DJ set / koncert, še kaj? Smiselno bi se bilo povezati s sorodnimi kolektivi. Skratka terja organizacijo, imamo pa še kakšna dva meseca za pripravo. Zainteresirani vabljeni k soorganizaciji.
## 5. Razno
** 5. Razno
Nova predlog sodelovalnice - Linux install party - kako iz drugega operacijskega sistema na Linux?
Opomnik: link za glasovanje o temah sodelovalnic je tukaj:
@ -107,6 +106,6 @@ https://obzorje.kompot.si/apps/polls/vote/24
Kuki se javi za sklic naslednjega sestanka, ne ve pa, če se ga bo uspel udeležit
## 6. Pisanje wikija
** 6. Pisanje wikija
Zmanjkalo časa

BIN
Zapisniki/2021-10-08.pdf

165
Zapisniki/2021-10-08.tex

@ -0,0 +1,165 @@
% Created 2021-10-13 sre 05:35
% Intended LaTeX compiler: pdflatex
\documentclass[11pt]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{grffile}
\usepackage{longtable}
\usepackage{wrapfig}
\usepackage{rotating}
\usepackage[normalem]{ulem}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{capt-of}
\usepackage{hyperref}
\author{Yuri}
\date{\today}
\title{Kompot sestanek}
\hypersetup{
pdfauthor={Yuri},
pdftitle={Kompot sestanek},
pdfkeywords={},
pdfsubject={},
pdfcreator={Emacs 28.0.50 (Org mode 9.4.4)},
pdflang={English}}
\begin{document}
\maketitle
\tableofcontents
\section{Prisotni:}
\label{sec:org2bbac81}
Lio (prinesel ključ, šel), Leon, Kuki, Junoš, Jan, Juri
\subsection{Dnevni red:}
\label{sec:orgeba553c}
\begin{enumerate}
\item pregled dnevnega reda
\item pregled opravljenih zadolžitev
\item tekoče zadeve
\item ?kompot kongres? (mal večji event)
\item razno
\item urejanje wikija
\end{enumerate}
\subsection{1. Pregled dnevnega reda}
\label{sec:orgd80630f}
Je sprejet
\subsection{2. Pregled opravljenih zadolžitev}
\label{sec:orge921017}
\begin{itemize}
\item @TODO Asja pravi, da se pridruži prihodnjič
\item @TODO [jank] povzetek drupal delavnice
\item \sout{@TODO vnesemo na koncu sestanka}
\item @TODO [jank] povzetek mediawiki delavnice
\item @TODO [jurijp] kontaktira racunalniski muzej
\item \sout{@TODO [jurijp] kontaktira neodvisni.art za vnasanje dogodkov na mobilizon}
\item @TODO [jurijp] nekaj stvari preseli iz zapisnika soboote v wiki.
\item @TODO [kiki] doloci termin in premisli nacrt - worshopology
\item @TODO [lio] naroci se en caddy za ssd
\item \sout{@TODO [lio] mobilizon vnos in nacrt stvari, ki so za narest}
\item @TODO [piab, rokb] naredita wiki vnos na \url{https://kompot.si} o jugofuturizmom
\item @TODO [mrak] bi imel predavanje o DNS (se pred korono)
\item @TODO [jurij] trzin server armbian mirror virtualka, peskovnik virtualka, galova virtualka, http proxy vritualka, za liota virtualka, dopolnit navodila VPN in prestavit na wiki, dopolnit infrastrukturni vnos na wikiju
\item @TODO [lio] zrihta IP naslove v Trzinu, da aktiviramo strežnik
\end{itemize}
\subsection{3. Tekoče zadeve}
\label{sec:org879e540}
\subsubsection{Mobilizon sodelovalnica}
\label{sec:orgceff1c9}
Sodelavnice so okej, malo je zmede z novo deguglifikacijo. Je pa uspešna, ker se kaže še precej zanimanja.
Druga - uvažanje dogodkov - debata o projektu
\url{https://pad.riseup.net/p/sodelovalnica-ii}
Začeli smo razvijati konzolno aplikacijo za upravljanje Mobilizona.
V prvi fazi je mišljena za dodajanje dogodkov iz strojno berljivih virov.
Izkazalo se je da ni prav veliko uporabnih virov kar tako na spletu, razen Kulturnika.
Kontaktirali smo Masko, da bi neodvisni.art uporabili kot primer.
Obeta tudi Emanat, ki bo ob priliki dobil podporo RSS.
Zainteresirani (tako ali drugače) vabljeni na sodelovalnico osvobajanja organiziranja dogodkov. Da ne bo obče ljudstvo ostajalo odvisno od fejsknige za to.
\subsubsection{Problemi s certifikati}
\label{sec:orgf299f7f}
Konec septembra je potekel korenski certifikat neprofitne certifikacijske avtoritete Let's Encrypt, ki nam zagotavlja brezplačne obnovljive varnostne certifikate za brezskrben dostop do storitev.
Ker je potekel korenski certifikat, so določene naprave (ponavadi neposodobljene naprave) imele težave z dostopanjem.
Med njimi je bil tudi RŠ strežnik, zato je prišlo do nekaj dnevnega izpada chata (preden smo pravilno identificirali težavo).
Prišlo je tudi do težave s sinhronizacijo vsebin na \url{https://zapatista.kompot.si}
Tovrstna zadeva se redko zgodi, se pa.
Podrobnejša razlaga je na spodnjem linku, morda pa nam nekoč kaj več pove tudi Mrak na predavanju o domenskem strežniku.
\url{https://letsencrypt.org/2021/10/01/cert-chaining-help.html}
\subsubsection{Izpadi storitev v zadnjem mesecu}
\label{sec:orgee2f6a5}
V petek, 24. 9. okoli 16h je prišlo do poškodbe optičnega kabla na Viču in je
(med drugim) Radio Študent bil brez internetne povezave cca 24 ur. Kabel so presekali med gradnjo novega tira v bližini tobačne. Telemach, ki ima prek link, je nekaj časa zanikal težavo, so pa dobri ljudje z Arnesa poizvedli po viru izpada in vzpodbudili popravilo / posredovali informacije. Slava jim.
Kak teden za tem je prišlo do izpada elektrike v rožni dolini, ki je trajal nekaj ur.
Vse storitve so se kmalu povrnile v delovanje.
Zgodi se, da gre strežnik offline. Kakšne mejle in fajle iz Obzorja, ki so pomembni, je fajn imeti na več mestih, sinhronizacijo je dokaj enostavno vzpostaviti. Kogar zanima, kako, lahko vpraša na recimo matrix kanalu \#pomoc:kompot.si ali na listi, pa pripravimo dokumentacije.
\subsubsection{Maska}
\label{sec:org1dc7a7b}
Dobimo se z Masko, ki je dobila projekt, predvidoma v prihodnjem tednu.
\subsubsection{Formalizacija, prostor}
\label{sec:orgb047bdc}
Vprašamje formalizacije kompota - bi naredili skupaj zavod, da na daljši rok najamemo tale plac - ostal je nezalit med neurjem
\begin{itemize}
\item ali smo pripravljeni kaj prispevati na mesečni ravni za plac, ki bi ga lahko daljšeročno rabili?
\end{itemize}
Vprašanje - kaj smo, za koga?
\begin{itemize}
\item povezava z duh časa / računalniki za socialno ogrožene? trenutno so nad računalniškim muzejem
\item debate o razpisu digitalizacije in zadrugi, kje smo mi?
\item razlika med open source in free softver
\item public money public code
\item tristo tisoč metrov na sekundo barcelona open data kot dobra praksa odprtih podatkov
\begin{itemize}
\item luštna zgodba na Compost magazinu: \url{https://two.compost.digital/qubit-guarantee/}
\end{itemize}
\item debata o solarpunku
\item debata o cyberpunku, primerjava, Brian Eno, Neuromancer, Phillip K Dick
\item skupnosti, problemi individualizma
\item Zeitgeist kot solarpunk? Se lahko realizira brez Jacquesa Fresca?
\item kdo je sploh Solarpunk? je relevantno? najbrž je več harry potter fan fictiona kot solarpunka
\item Maska predavanje Lee Kuhar je objavljeno
\item debata o kriptovalutah
\end{itemize}
\subsection{4. Kompot kongres}
\label{sec:orgacde073}
Letos ponvno odpade legendarni \href{https://events.ccc.de/\#eng-2021-37c3-cancled}{CCC kongres}, ki poteka konec leta med 27. in 30. decembrom.
Namesto enega velikega kongresa je lahko več manjših dogodkov, lahko bi realizirali prvi Kompot kongres, ki bi bil obenem tudi prvi benefit dogodek Kompota (ali bo še kak prej?).
Organizirali bi kakšno okroglo mizo, kakšno delavnico, DJ set / koncert, še kaj? Smiselno bi se bilo povezati s sorodnimi kolektivi. Skratka terja organizacijo, imamo pa še kakšna dva meseca za pripravo. Zainteresirani vabljeni k soorganizaciji.
\subsection{5. Razno}
\label{sec:orgf2e5d80}
Nova predlog sodelovalnice - Linux install party - kako iz drugega operacijskega sistema na Linux?
Opomnik: link za glasovanje o temah sodelovalnic je tukaj:
\url{https://obzorje.kompot.si/apps/polls/vote/24}
Kuki se javi za sklic naslednjega sestanka, ne ve pa, če se ga bo uspel udeležit
\subsection{6. Pisanje wikija}
\label{sec:orgfd5cb4f}
Zmanjkalo časa
\end{document}
Loading…
Cancel
Save