dodal https

master
Uros Gu 2021-05-13 05:34:51 +02:00
parent 0c696b3e83
commit c60421f845
1 changed files with 8 additions and 6 deletions

View File

@ -1,7 +1,9 @@
# Link do sajta:
## Link do sajta:
<https://zapatista.kompot.si>
```
http://zapatista.kompot.si
```
<http://zapatista.kompot.si>
#### Markdown Guide
[Basic Syntax](https://www.markdownguide.org/basic-syntax/) | [Extended Syntax](https://www.markdownguide.org/extended-syntax/) | [Hitra referenca - "plonklistek"](https://www.markdownguide.org/cheat-sheet/)
#### PeerTube Video embed
Primer <https://kino.kompot.si> video. Pod videom klikneš na gumb "Share" in izbereš zavihek "Embed", ki ti generira kodo z za embedanje, ki jo potem vstaviš v pejđev markdown. če rabiš več kostumizacije je v "Embed" zavihku spodaj možnost "More customization". **<https://docs.joinpeertube.org/use-watch-video?id=sharing-a-video>** <https://thinkmoult.com/embed-peertube-video-on-your-website.html>
#### YouTube Video embed
navodila: <https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=en>