dodano 2023_01_27

master
Uros Gu 2023-01-27 19:34:58 +01:00
parent 83eaefa252
commit 4a79be888c
2 changed files with 27 additions and 0 deletions

BIN
assets/zapa22.jpg 100644

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 220 KiB

View File

@ -0,0 +1,27 @@
---
Title: 1. januar 1994 - 1. januar 2023
Description: 29 let od začetka vstaje, s katero se je zapatistično gibanje po letih skrbnih priprav odkrito zoperstavilo kapitalizmu - režimu plenjenja, pustošenja in zatiranja
Date: 2023-01-01
Teaser: zapa22.jpg
---
![EZLN](%assets_url%/zapa22.jpg) <br><br>
## 1\. januar 1994 - 1. januar 2023
1\. januarja mineva 29. let, odkar je boja zapatistov in zapatistk za avtonomijo in življenje postal viden daleč onkraj upornih skupnosti gora jugo-vzhodne Mehike. Teče tudi dvajseto leto delovanja polžev in svetov dobre vlade. Ves ta čas v boju zoper megaprojekte, politične zastopnike kapitala in njihova raznovrstna smrtonosna orodja: obljube političnih povzpetnikov, masakre, napade paravojaških enot, vojaško okupacijo, ekonomsko izčrpavanje nepokornih skupnosti itn.
In vendar zapatistično gibanje, zapatistična vojska nacionalne osvoboditve (EZLN), školjke, samoorganizirane skupnosti, sveti dobre vlade in številne ostale strukture nadaljujejo delo, ki za ljudi po celem svetu pomeni navdih in odgovornost.
Drugačen svet je mogoč.
Čestitke tovariši in tovarišice!
Slika je vzeta iz FB profila [**Pozol Chiapas**](https://www.facebook.com/profile.php?id=100011590934258).
---
Spomni se [Potovanja za življenje](https://zapatista.kompot.si/potovanje).