Popravljeno nazaj

master
Jurij Podgoršek 8 months ago
parent c4bc349b67
commit 84949cf9e2
  1. 4
      Dokumenti/Pogoji uporabe in zasebnosti.md

@ -224,8 +224,8 @@ Pripravimo 2 dokumenta:
\* predstavimo na sestanku, potrdimo/ovržemo
\* pošljemu županu v upogled
\* pošljemu Zupanu v upogled
---
**!!! (kako dolgo bi hranili loge? Kakšno razmerje želimo med stabilnostjo / sledljivostjo delovanju in pa varnostjo podatkov / brisanjem sledi? Ideja za naprej: anonimiziranje logov?)**
**!!! (kako dolgo bi hranili loge? Kakšno razmerje želimo med stabilnostjo / sledljivostjo delovanju in pa varnostjo podatkov / brisanjem sledi? Ideja za naprej: anonimiziranje logov?)**

Loading…
Cancel
Save