Dokumenti kompota

pull/1/head
Jurij Podgoršek 2021-10-13 05:27:16 +02:00
commit 4a280428b3
24 changed files with 2079 additions and 0 deletions

1
.gitignore vendored 100644
View File

@ -0,0 +1 @@
*.mp4

View File

@ -0,0 +1,8 @@
TD:
* Anketa na nextcloud (vikendi ali po 18:30 čez teden)
* Lokacija (Erdani, RŠ, Osmoza, ??)
* Social media dogodki:
* tekst
* kaj potrebujejo delavničarji?
*

View File

@ -0,0 +1,150 @@
Naslov
Meni (1, 2, 3, 4; dropdown kjer je smiselno, npr. podkategorije za 3 in 4 )
Homepage
To je glavna stran in ima največ blokov
* Featured block (4 posti, taggani z tem tagom, kaže latest, večja slika)
* Splošni latest sidebar (levo od featured; brez slik; samo naslovi postov)
* Latest po kategorijah (objave: članki,knjige, ostalo; projekti)
* To dvoje se prekriva
* Social media reči
1. Opis inštitucije
* Slika + tekst
2. Stran z bio pagei
* vsaka oseba je post, z sliko in cvjem
* sidebar daje objave, kjer je taggana oseba
3. Seznam objav
* Delijo se na knjige, članke, ostalo
* objave lahko imajo link do pdfja...
* sidebar je related
4. Seznam projektov
* Opis projekta s sliko, sidebar so posti taggani s tem projektov
5. vecjezicnost
6.
---
Fajn bi bilo nadzorovati tekst pod naslovi v latest kategorijah in sidebarih.
Fajn bi bilo imeti sliko ali več njih za vsako kategorijo, ki se prikaže kot default slika, če ne naložimo kake.
## Drupal specs
#### tipi vsebin:
* basic page
* avtor
* slika (defaultna vrednost)
* naslov (ime)
* X email
* X telefonska
* X linki (multi value field)
* objave??? - to moramo specificirati
* X tip objave (clanek, monografija, drugo) (select)
* X besedilo/opis
* X link
* X pdf
* X slika (defaultna vrednost)
* X avtor
* X tag
* projekt (ni obvezno polje)
* X featured
* X financiranje (taksnonomija)
* X datum objave objave
* projekti
* X sodelujoci (multi value referenca na avtorje)
* X opis
* X tag
* X featured
* X datum trajanja
##### tipi prikaza in drugo
* avtor
* /avtorji/ime-priimek
* objave
* /objave/naslov
### slovarji (taksonomija)
* tagi
* financiranje (kdo financira projekt)
#### Meni
#### zbirke vsebin
* projekti
* objave (kategorizirano glede na tip objave)
* avtorji
#### Bloki:
* X featured (front page)
* zadnje objave (objave in projekti, ki niso featured)
* objave glede na tag (tag je polje za konfiguracijo bloka)
* objave glede na projekt (se prikaze na sajtu posamezenega projekta)
* avtorji, ki sodelujejo na projektu (se tudi prikazejo na projektu)
* X objave posameznega avtorja (na page-u avtor)
* avtorji objave
#### vecjezicnost
#### tema
---
* uvod, kaj je drupal (15min)
* drupal.org
* razlika od wordpress, ki jo poznam
* pogledamo sandboxe
* kaj je in kako se naredi nov tip vsebine (1h)
* namescanje modula (smart date)
* nacin prikaza
* forma za dodajanje
* zbirke vsebin (views) (1h30min)
* page-i
* meniji
* bloki
* ful blokov
* kontekstualni filtri
* tema (30min)
* namestimo obstojeco temo
* razsirimo namesceno temo (naredimo svojo)
* vecjezicnost (30min)
---
## tekst delavnice
Kaj je drupal?
* kje poiskati pomoc?
#### posnetek
<https://obzorje.kompot.si/s/wGaGkD9XAfJknt6>
---
# Lokalno okolje
ddev: <https://www.drupal.org/docs/official>*docs/en/localdevelopment*guide.html
```
https://www.drupal.org/docs/official_docs/en/_local_dezvelopment_guide.html
rtmp://kino.kompot.si:1935/live
```

View File

@ -0,0 +1,231 @@
## UVOD
\- če se ne strinjaš s pogoji uporabe, ne smeš uporabljati (mogoče ni treba poudarjati, sej TOS so točno to)
\- če zaznaš nepravilnosti, kršitve pravil moraš prijaviti. (to se da lepše spraviti v paragraf, npr. VEČ NAS JE PREJ BOMO NA CILJU: skupnostni cilji so prioriteta)
Kompot je nabor digitalnih sadežev odprte programske kulture, skuhanih v okusno in easy to use sladico, s katerimi želimo graditi skupnost odporno proti korporativni monopolizaciji in progresivno v razumevanju in uporabi sodobnih interakcijskih tehnologij. Prioriteti sta dve - nikakor ne diametralno nasprotni; na eni strani si bomo zagotavljali stabilno, nadgradljivo in med sabo združljivo programje, na drugi strani - kar nakaže osebni povratni zaimek - je udeleženost pri delovanju/vzdrževanju sistema zaželjena in hkrati aktivno vpeljevana (beri, znanje je zastonj, delili si ga bomo).
Več nas bo, prej bomo na cilju in ker tam nikoli ne bomo, se ukvarjamo s stvarmi, ki jih vsakodnevno uporabljamo. **Ne verjamemo(?)**, da se bomo vsi ukvarjali s programi in vzdrževanjem kompota in zgolj uporaba kompotovih storitev je veliko več kot neuporaba, verjamemo pa, da razumeti tehniko pomeni razumeti del logike sveta - in biti del nje je biti del sveta.
## PP - privacy policy / pravilnik o zasebnosti (zgled <https://disroot.org/en/privacy_policy> )
### 1. Pojmovnik (**za dodat mogoče še yunohost, nextcloud, ...)**
1\.1 Osebni podatek (GDPR)
Splošna uredba o varstvu podatkov v EU ([https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R067](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679) oz. [https://radiostudent.si/družba/tehno-klistir/splošna-uredba-o-varstvu-podatkov](https://radiostudent.si/dru%C5%BEba/tehno-klistir/splo%C5%A1na-uredba-o-varstvu-podatkov)) določa osebni podatek kot:
„osebni podatki“ pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (v nadaljnjem besedilu: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki); določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika;
1\.2 Podatki
Besedila, slike, videi, programi; vse, kar je hranjeno na strežnikih. Podatke nalagajo in do njih dostopajo uporabniki sami, dostop pa je načeloma mogoč tudi administratorjem. Če uporabnik želi zagotoviti dodatno varnost, naj podatke kriptira.
1\.3 Poverilnica (Dostopna šifra, "ono ko se vpišeš")
Uporabniški ime in geslo, ko omogoča dostop do storitve. Dodelijo ga administratorji storitvev, obstajajo pa tudi storitve, do katerih lahko dostopamo brez poverilnic. Pri [padih] je "poverilnica" potem URI/URL (link).
1\.4 Uporabnik
Posameznica ali posameznik, ki uporablja storitve kompot.si.
1\.5 Kompot, kompot.si, mi, naše: kompot.si
Skupnost/iniciativa za samoupravno nekomercialno gostovanje internetnih storitev z uporabo proste programske opreme (<https://kompot.si/>)
1\.6 GDPR
Splošna uredba o varstvu podatkov v EU (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R067> oz. [https://radiostudent.si/družba/tehno-klistir/splošna-uredba-o-varstvu-podatkov](https://radiostudent.si/dru%C5%BEba/tehno-klistir/splo%C5%A1na-uredba-o-varstvu-podatkov)) določa pravice državljanov evropske unije, ki zadevajo njihove osebne podatke. Določa pogoje ravnanja, torej hranjenja in posredovanja podatkov v tretje države.
1\.7 Storitev
Internetna storitev, ki teče na strežnikih kompot.si in uporabnikom omogoča določene funkcionalnosti. Primeri storitev so e-pošta, klepet, shramba in sinhronizacija podatkov, urejanje dokumentov...
1\.8 Platforma
Skupek storitev, ki je združen za lažji dostop/upravljanje ali boljšo združjivost.
1\.9 Enkripcija (tudi 1do1 enkripcija)
Enkripcija pomeni šifriranje podatkov; z geslom ali ključem se tako zavaruje podatke pred neželenim vpogledom. Šifrirani so lahko podatki na strežniku (tako so varni pred nekom, ki bi zajel strojno opremo), v primeru 1do1 enkripcije pa šifrira podatke uporabnik sam. Tako so vidni samo njej ali tistim, ki jim posreduje šifro za dostop.
1\.10 Dostop/Poverilnica/Nekaj drugega /"Ono ko se vpišeš"/Dostopna šifra
Glej 1.3
1\.11 Federirane storitve
Internetne storitve, ki so del decentralizirane mreže, kar pomeni, da niso pod nadzorom ene same entitete, se pa podatki izmenjujejo med različnimi instancami oz. primerki gostiteljev. Centraliziran je recimo Facebook ali pa razne Googlove storitve, decentralizirana pa je recimo e-pošta, XMPP chat ali Mastodon (za primer lepo ilustriran primer skupka razvijajočih se storitev glej Fediverzo (<https://fediverse.party/>).
Kompot iniciativa trenutno nudi naslednje federirane storitve: email, XMPP klepet in matrix klepet (v predpostopku vzpostavitve sta še peertube - video sharing service in mobilizon, federirana storitev za objavljanje dogodkov). Te storitve podatke pošiljajo tudi izven naših strežnikov na tretje strežnike. Za email tako pomeni, da če pošlješ e-pošto na gmail naslov, bodo metapodatki in samo sporočilo shranjeni tudi na googlevoih strežnikih. Podobno je z matrix klepetom. Če obiščete sobo na tretjem strežniku bo vaš obisk tam zabeležen.
1\.12 Administrator (Gizmo, Mrak, Lio - na zaupanje.. kontakti)
Administratorji oziroma skrbniki strežnikov skrbijo, da internetne storitve kompota tečejo in uporabniki lahko do njih dostopajo. Postavljajo in konfigurirajo tudi nove storitve.
De facto imajo dostop do vseh podatkov ampak v skladu s "kodeksom" **(še za določit)** ne posegajo v podatke drugih uporabnikov.
Začetni so bili pač določeni, sicer pa jih izbira skupnost **(še za določit)**.
1\.13 LDAP
LDAP (**Lightweight Directory Access Protocol**) je protokol za upravljanje z imeniki oz. direktoriji ter poizvedovanje v njih. Imeniki so podatkovne baze lahkejšega tipa, iz katerih se veliko več bere kot pa vanje zapisuje. Primer imenika je seznam uporabnikov s pripadajočimi (gesli) ter drugimi podatki ali nastavitvami, recimo email naslov, kvota uporabe, kaj drugega...
1\.14 Yunohost
Programska oprema za Debian Yunohost (<https://yunohost.org/#/> - WHY U NO HOST) močno poenostavi gostovanje spletnih storitev. V jedru nudi imenik uporabnikov, delujoč poštni strežnik in web vmesnik za upravljanje, preko katerega ga lahko razširimo s široko paleto raznovrstnih internetnih storitev.
1\.15 Nextcloud
Prostoprogramska "oblačna" proramska oprema - omogoča hranjenje in deljenje podatkov. Vključuje tudi uporabne razširitve ko so predvajalniki zvočnih posnetkov in urejevalniki tekstov.
### 2. Katere podatke hranimo in zakaj?
2\.1 Kaj mislimo, ko govorimo o podatkih?
Pogoji uporabe (/pravilnik o zasebnosti), ki jih bereš, veljajo za vse vrste [podatkov], hranjenih na [platformi] kompot.si. S tem mislimo vse storitve, ki jih najdete na spletu na domeni kompot.si ter njenih poddomenah (obzorje.kompot.si, ...). Nekatere storitve (recimo matrix ali XMPP klepet) so federirane, kar pomeni, da pošiljajo podatke, ki se ne gostijo pri nas. Ker nadzora nad takšni mi podatki nimamo, pravila za njih ne veljajo.
**2.2 Katere podatke hranimo? ~~(verjetno boljše, da se tukaj piše na splošno in potem za vsako storitev posebej), (še logi, IP,...)~~**
2\.2.1 Na mailing listi (zaenkrat na RŠ strežniku):
* email (naslov elektronske pošte) ter opcionalno ime
* arhiv sporočil posredovanih preko mailing liste
2\.2.2 Na yunohostu (v LDAP direktoriju):
* uporabniško ime
* ime in priimek (uporabnik lahko spremeni)
* e-poštni naslovi pošiljateljev ter naslovnikov
2\.2.3 Posamezne storitve
2\.2.3.1 E-pošta
* Za vsak dostop (pošiljanje ali prejemanje mailov) IP naslov in up. ime v diagnostičnih poročilih, ki jih hranimo 5 tednov
* Vsebine sporočil
* Imena in e-poštni naslovi pošiljteljev ter prejemnikov
2\.2.3.2 Matrix chat
* (ko je uporabnik povezan) IP naslov in uporabniško ime v diagnostičnih poročilih (logih), hranimo 15 dni
* samovnešeno ime, e-poštni naslov in/ali telefonska številka
* sporočila uporabnika ter poslane slike/datoteke
* gre za [federirano storitev]
2\.2.3.4 wiki: kompot.si
* zapisi uporabnika
2\.2.3.5 nextcloud: obzorje.kompot.si
* naložene datoteke in direktoriji
* ostali podatki vnešeni v aplikacije (stiki, beležnični vpisi, koledarski vnosi, ...)
* diagnostični podatki - IP naslov dostopa, hranimo 15 dni
2\.2.3.6 todo - kanban deska: todo.kompot.si
* zapisi uporabnika
2\.3 Kaj delamo s podatki?
Podatke uporabljamo zgolj za potrebe delovanja in zagotavljanje varnosti sistema.
2\.4 Kdo ima dostop do podatkov?
* Do podatkov dostopa uporabnik sam, do ne-kriptiranih podatkov pa imajo dostop tudi **[administratorji]** Kompota.
* **Kdo so administratorji (kako jih izberemo) in do česa imajo dostop?**
* **Admini spoštujejo zasebnost uporabnikov**
2\.5 Kje so podatki hranjeni?
Podatke hranimo na naših lastnih strežnikih, ki so locirani v Sloveniji (v Dolini Rož) .
2\.6 Česa s podatki ne delamo?
Podatkov ne prodajamo oz. sploh ne posredujemo nobenim tretjim osebam, razen in izključno v primeru, da to s sodnim nalogom zahteva državna institucija.
Podatkov po **nekem času** niti ne hranimo, razen kadar uporabnik to hoče (recimo mejli, ki jih ni izbrisal, podatki na Obzorju...).
2\.7. mailining lista - zaenkrat še zunanja storitev, na RŠ - prijava in odjava lists.radiostudent.si/listinfo/librehosting - vzpostavitev interne mailing liste na naših internih strežnikih je trenutno še v postopku priprave
2\.8 kompot storitve - naš strežnik, ki gostuje pri prijateljski organizaciji v dolini rož
## TOS - Terms of Service / POGOJI UPORABE (zgled [https://disroot.org/en/tos)](https://disroot.org/en/tos))
1. Splošno
* Fino je, če se poučiš o "delovanju"  kompot skupnosti (recimo sestanki, administracija, podpora, delavnice, druženja/geekanje) - informacije bi morale biti dostopne na wikiju, če pa še niso, potem jih pomagaj ustvariti.
* Cilji oziroma strateške usmeritve: [preberi manifest](<https://kompot.si/wiki/manifest>)
* Z uporabo kompot storitev se strinjaš s pogoji uporabe.
* Kdo in kako lahko pride do uporabniškega računa?
* trenutno samo preko veze, preko skupnosti (prijavi se na mailing listo, pošlji mail na info@kompot.si, začni slediti kompotu na socialnih omrežjih [še ne obstaja])
* Če imaš račun si soodgovoren za kompot - tovrstna praksa se še ni povsem izkristalizirala, radi pa bi ustvarili bolj ali manj samoupravno skupnost. To ne pomeni, da moraš nujno sodelovati pri sistemski administraciji, bi pa radi premostili prepad med uporabniki in ponudniki storitev in s tem navzkrižje interesov teh dveh skupin. Kompot zato uporabnikov ne zasipa z reklamami, niti jih ne poskuša ujeti v dopaminske zanke, al kaj so te fore, ki jih delajo komercialna socialna omrežja.
* Najbrž rabimo omejitev starosti?
* Pravice in dolžnosti uporabnikov
* glasovanje o organizacijskih zadevah
* glasovanje o sistemskih zadevah, se pravi o storitvah
* izpoljnevanje wikija
* kompot storitve se lahko uporabljajo le v namene, ki ne ogrožajo skupnosti, razen kadar se skupnost odloči drugače
* kompot skupnost se trudi pomagati manj veščim uporabnikom
2\. Omejitev podatkovnega prostora na disku
* ohlapna kvota 10GB zaenkrat (za vsako storitev posebej)
* prostor ni rezerviran za posameznega uporabnika, zato je lepo varčevati aka briši kar ne rabiš (sploh če se bomo hitro množili)
3\. ~~Ne javno sherat copyrajtanega materiala.~~ Mi podpiramo libre stvari, tudi glasbo.
4\. Nedovoljene aktivnosti: (so stvar razprave)
* nadlegovanje, zavajanje souporabnikov, kraja identitete
* Doxanje
* Širjenje virusov, zlonamerno hekanje
* Nameščanje lastniške programske opreme na kompotove strežnike
5\. Uporaba za komercialne namene
* samo za samozaposlene (hecam se, to je trenutno še stvar razprave)
6\. Lastništvo in odgovornost za vsebine
* Kompot.si ni odgovoren za nobeno vsebino, ki jo uporabniki naložite na katerokoli našo storitev.
* vsak uporabnik je odgovoren za vsebine, kar pomeni, da v primeru nelegalnih dejavnosti, tud sam odgovarja, razen če skupnost ne presodi drugače (razsodišče?).
* administratorji lahko vsebine, ki jasno kršijo pravilnik, odstranijo sami. Pri tem predhodno - v izrednih primerih (treba definirat: mladoletna pornografija, zavajanje, promocija neumnosti in sovražnosti, etc.)  pa naknadno - obvestijo uporabnika. V primeru, da kršitev ni jasno definirana, se o sankcijah odloča skupnost (treba definirat mehanizme)
7\. Zagotavljanje delovanja storitve
* Ob izpadu obvestimo mailing listo, status objavimo na mastodon (toot.si), v načrtu pa je tudi spletna stran s trenutnim statusom delovanja storitev, ki je gostovana na tretjih strežnikih.
* Kompot skupnost se trudi zagotavljati čim bolj nemoteno delovanje storitev. Ker vzdrževanje poteka na prostovljni ravni, prosimo za razumevanje.
* V načrtu je vzpostavitev sistema, za ustvarjanje varnostinih kopij podatkov in kopij podatkov posameznih uporabnikov, ki bi si jih lahko prenesli na svoje računalnike.
8\. No warrranty
* Kompot.si storitve ponuja po svojih najboljših močeh, ne zagotavlja zanesljivosti, dostopnosti in kakovosti(?) svojih storitev. To pomeni, da tveganje za izgubo podatkov ipd. prevzema uporabnik.
9. Zaprtje računa
* Administratorji ročno pobrišejo podatke povezane z vašim računom, razen podatkov, ki so potrebni za delovanje kompot storitev; Dnevniški zapisi (npr. o dostopih do storitev) bodo izbrisani v opisanih rokih in jih ne bomo prirejali.
---
## **TODO**
#### Cilj
Pripravimo 2 dokumenta:
\* pogoji uporabe
\* politika zasebnosti
#### Naslednji koraki
\* predstavimo na sestanku, potrdimo/ovržemo
\* pošljemu Zupanu u wpogled
---
**!!! (kako dolgo bi hranili loge? Kakšno razmerje želimo med stabilnostjo / sledljivostjo delovanju in pa varnostjo podatkov / brisanjem sledi? Ideja za naprej: anonimiziranje logov?)**

View File

@ -0,0 +1,56 @@
# Kompot za nazaj - kratka geneza
Malo sem se nahajpal nad kompot delovnim vikendom in sem postal senimentalen in sedaj zapisujem kompot stvari. Pomislil sem, da bi to lahko bil nek zgodovinski blogpost - nastanek kompota in prvo leto njegovega delovanja, ampak se nimamo bloga postavljenega. Bo ze, najbrz kmalu.
Za formalni zacetek kompota zacetek kompota lahko stejemo prvi testni mail na librehosting mailing listo, ki tece na mailmanu radia student. Ta mail je bil poslan 9. novembra 2019. Sledilo je nekaj javnih predstavitev in zacetnih sestankov v Osmozi in v Rogu, na katerih smo nabirali potrebscine in sredstva, ampak preden pridem do tega mogoce se par besed o casu pred rojstvom kompota, preden je skalil.
Pred tem so bile tri stvari. Iskrin delovni odbor za tehnologijo (tehnoemancipacija + telekomunisticni manifest), potem je prisel IRS - Informatika Radia Student in nato Tehno klistir. Tehno klistir, oddaja, ki preciscuje vase tehnolosko drobovje, je bil nekaksen poskus furanja naprej stvari, ki smo jih poceli v DOTu, samo v drugi obliki. Agitate, educate, organize. Preprosta, a ucinkovita formula.
Tehno klistir je ponudil prostor za raziskovanje produkcijskih procesov in odklonskosti znotraj informacijske industrije, informatika radia student pa je provajdala tehnicno znanje. Navdusenost nad meglo - selfhostanim radijskim oblakom in drugimi povezanimi storitvami je pripelala do ideje, da bi podobne storitve omogocili tudi uporabnikom, ki niso nujno sodelavci radia. Materializira se je moznost, da postavimo tehnicno dovrsene alternative mainstream spletnim storitvam, ki (po vecini) ne temeljijo na komercialnih poslovnih modelih in ustrezajo kriterijem proste programske opreme.
Odlocili smo se za grassroot, odspodaj navzgor pristop, ki ima svoje pomankljivosti. Recimo glavna kritika je najbrz ta, da zaradi svoje nekonkurencnosti ne more prodreti v mainstream, ne more omajati monopolov na tem podrocju. Ampak po drugi strani je bolj ali manj parlamentarno politicna pot za dosego sprememb na tem podrocju izgledala se veliko bolj infantilna in brezupna.
Ohranjajoc nujnost politicnih sprememb v mislih, se lahko spet vrnemo na aktivisticno pot zacetnih predstavitvenih sestankov. Ideja je bila preprosta, ampak tudi megalomanska. Pridruzimo se librehosterjem, ki to ze pocnejo drugje. Sami postavimo svoje storitve in hkrati vse lepo podokumentiramo, zato da bomo s tem olajsali delo potencialnim sorodnim organizacijam. Storitve poganjamo na svoji infrastrukturi - rabljena strezniska strojna oprema, je nedavno postala precej dostopna. Padla ji je cena, hkrati pa je nek krog ljudi okrog IRS zacel z rednimi sluzbami ali pa jih je ze imel. Kakor koli.
Poleg tega gobnega razplajanja s trosi in vzpostavljanja novih podobnih kolektivov smo predvidevali izobrazevanja uporabnikov in nekaksna dezurstva, na katerih bi nudili pomoc uporabnikom. To je recimo nek vidik, za katerega smo predvidevali, da bi nam lahko prinesel nekaj tock napram komercialnim ponudnikom storitev, ki se z nudenjem pomoci po vecini ne ukvarjajo sploh. To in pa se nek bolj oseben stik s samimi storitvami, saj je bil za cilj kompota postavljena tudi premostitev prepada med ponudniki storitev in uporabniki. Uporabniki odlocajo o razvoju in hkrati tudi sami vzdrzujemo storitve.
Nekje v tem casu smo dolocili tudi ime organizacije. Igrali smo se s kompostom in komplotom, skratka ta zlog kom se lahko navezuje tudi na community torej skupnost, potem pa se je izkazalo, da je kompost.si domena za zakupljena in smo se odlocili za kompot. Meni je simpaticno. Na tej tocki lahko omenim tudi proces izbire logotipa. Gizmotu je bila vsec fraza proaktivni deceleracionizem, nekaksen antipod aceleracionizma, ki crpa navdih tudi v prijateljstvu do zmernega napredka. Polz je pocasi se premikajoca zival, hkrati pa na hrbtu nosti svojo hiso, kar je fina prispodoba za samoupravno gostiteljstvo. Ko vse to zmesame med sabo, dobimo polza, ki ima namesto hiske kozarec kompota, kompot sam pa je narejen iz tehnoloskih mrez, ki simbolizirajo federirane storitve, nad katerimi se navdusujemo, pa jih sploh se nisem omenil.
Po uvodnih sestankih je sledilo precej dogovarjanja glede strojne opreme, dostopa do interneta in placila elektrike. K sreci nam je Radio Student solidarno stopil naproti in nam odstopil prostor v svoji strezniski sobi in del pasovne sirine, ki presega potrebe radija. Kompot se je zavezal, da bo imel tudi radio koristi od tega, saj bomo producirali kadre, ki bi lahko pomagali v informacijski sluzbi Radia Student.
Podobno sreco smo imeli tudi s streznikom. V souporabo nam je ponudil svoj streznik nekdanji clan informacijske sluzbe radia student. Skupaj smo zbrali se nekaj sto evrov za diskovje in nato se je zacelo delo s podrocja sistemske administracije. Na streznik smo namestili proxmox, znotraj virtualk pa potem se yunohost (mail streznik), nextcloud (oblacna shramba), wiki (za dokumentirat vse) in matrix (za klepet).
Izvedli smo tudi dve delavnici uporabe ukazne lupine, ki je osnovno orodje za sistemsko administracijo, potem pa je prisel kovid in jaz sem zacel z novo sluzbo, tako da je bilo organiziranje 2x oslabljeno, vendar ni zamrlo. Poskusili smo si olajsati organiziranje s pomocjo kanban boarda, vendar ni najbolj zazivelo. Tudi to je treba posebej izpolnjevati itn.
Od zahtevnejsih stvari znotraj kompota je treba omenit se pisanje pogojev uporabe in politike zasebnosti. Nekako sumim, da ju nismo povsem ponotranjili, in da se vedno vsebujeta skrbine, ampak bilo je kar veliko dela za napisat. Pricakujem, da se bosta ta dva dokumenta se organsko dopoljnevala in usklajevala, ko bo potreba.
## Refleksija trenutnega stanja
Prisli smo do trenutnega zmedenaga trenutka. Kuki je uspesno porival naprej v zadnjem casu in za ta teden (vikend 16. in 17. 1. 2021) je bilo dogovorjeno, da bomo snemali kratke screen caste o uporabi nasih storitev. To se ni ravno materializiralo, smo pa se dvakrat dobili, nekaj stvari predebatirali in postavili 3 storitve, ki so bile ze planirane - peertube (pretakanje videev), mobilizon (dogodki) in gitea (git). Kuki je zacel z izdelavo dizajna za te videe.
Ce pogledam nazaj, bi prvo leto delovanja kompota ocenil za pozitivno. Ne vem koliko rednih uporabnikov smo pridobili, ampak storitve tecejo in organizacija vsak dan v vseh pogledih vse bolj napreduje. Hehe, veliko stvari je ostalo ne-dokoncanih, ampak hkrati si zanje nismo postavili roka in bodo opravljene, ko se bosta sracali volja in moc.
Zdi se mi, da bi lahko vec naredili na ne-tehnicnem podrocju. Se mi zdi, da nam ni uspelo ravno najbolj integrirat clanstva. To bi si mogoce postavil za eno od prioritet v prihodnosti, ampak mislim, da bo to lazje sedaj, ko nam vecina storitev tece. Sedaj se res lahko zacnemo ukvarjat z graficno podobo in delat na promociji storitev. En pomislek, ki sem ga imel kako leto nazaj, je bil, da bo veliko dela padlo na naju z gizmotom. Me zanima, kaj gizmo misli o tem. Delno se lahko izgovorimo tudi na covid. Mislim, da bi morali imeti bolj strukturirane sestanke (vsaj vcasih) in vec delavnic.
Rad bi imel predstavitev kompota oziroma delavnico o kompotu v dpznju v Kopru.
# Kompot za naprej
* integracija in interpelacija clanstva
* mogoce kaksna anketa, feedback, oziroma samo debata.
* fino bi se mi zdelo, ce bi imeli par resnih organizatorjev, ki bi bdeli nad kanbanom in koledarji.
* formalizacija organizacijske strukture
* predvsem dolocitev vlog, pa ne zaradi tega, kar bi hotel bit formalist, vloge so lahko zelo fluidne, ampak bolj zato, ker se mi zdi, da trenutna situacija, ko vloge niso formalizirane te vloge samo se bolj zakriva.
* bodo se anarhisti podali svoje mnenje, ker se tudi s tem ukvarjajo
* blog(ing)
* federirana blogging platforma, ki bo omogocala uporabnikom, da postavijo svoj blog s svojo domeno in svojim dizajnom
* twitter bot, ki bo retwital mastodon toot.si account od kompot organizacije
* backupi
* nov streznik na drugi lokaciji
* monitoring dostopnosti storitev
* branding
* celostna graficna podoba
* prilagoditev/poenotenje stilov posameznih servicov
* daljna prihodnost
* lasten razvoj - recimo browser plugin, ki nekako hkrati ustvari dogodek na mobilizonu in facebooku (ce bi slo)
* activity pub library za php in potem njegova integracija v drupal modul

View File

@ -0,0 +1,20 @@
{
"@context" : "http://schema.org",
"@type" : "Organization",
"organizationType" : "Informal collective",
"name" : "Kompot.si",
"tagLine" : "Skupnostna alternativa monopolističnim spletnim storitvam, ki komodificirajo svoje uporabnike.",
"homeUrl" : "https://kompot.si",
"logo" : "https://kompot.si/logo.png",
"description": "libre service provider",
"communicationLanguages": ["si"],
"contactUrl": "https://kompot.si/contact",
"privacyPolicyUrl" : "https://kompot.si/wiki/pravilnik_o_zasebnosti",
"termsOfServiceUrl" : "https://kompot.si/wiki/pogoji_uporabe",
"isServiceProvider" : true,
"foundingDate": "2019-11-01",
"version": "0.0.1",
"dateCreated": "2020-12-29T19:34:55Z",
"dateModified": "2020-12-29T22:23:15Z"
}

Binary file not shown.

View File

@ -0,0 +1,348 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="en" xml:lang="en">
<head>
<!-- 2021-08-25 sre 14:46 -->
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
<title>Sodelovalnica I - Deguglifikacija telefonov</title>
<meta name="generator" content="Org mode" />
<meta name="author" content="Yuri" />
<style type="text/css">
<!--/*--><![CDATA[/*><!--*/
.title { text-align: center;
margin-bottom: .2em; }
.subtitle { text-align: center;
font-size: medium;
font-weight: bold;
margin-top:0; }
.todo { font-family: monospace; color: red; }
.done { font-family: monospace; color: green; }
.priority { font-family: monospace; color: orange; }
.tag { background-color: #eee; font-family: monospace;
padding: 2px; font-size: 80%; font-weight: normal; }
.timestamp { color: #bebebe; }
.timestamp-kwd { color: #5f9ea0; }
.org-right { margin-left: auto; margin-right: 0px; text-align: right; }
.org-left { margin-left: 0px; margin-right: auto; text-align: left; }
.org-center { margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; }
.underline { text-decoration: underline; }
#postamble p, #preamble p { font-size: 90%; margin: .2em; }
p.verse { margin-left: 3%; }
pre {
border: 1px solid #ccc;
box-shadow: 3px 3px 3px #eee;
padding: 8pt;
font-family: monospace;
overflow: auto;
margin: 1.2em;
}
pre.src {
position: relative;
overflow: auto;
padding-top: 1.2em;
}
pre.src:before {
display: none;
position: absolute;
background-color: white;
top: -10px;
right: 10px;
padding: 3px;
border: 1px solid black;
}
pre.src:hover:before { display: inline; margin-top: 14px;}
/* Languages per Org manual */
pre.src-asymptote:before { content: 'Asymptote'; }
pre.src-awk:before { content: 'Awk'; }
pre.src-C:before { content: 'C'; }
/* pre.src-C++ doesn't work in CSS */
pre.src-clojure:before { content: 'Clojure'; }
pre.src-css:before { content: 'CSS'; }
pre.src-D:before { content: 'D'; }
pre.src-ditaa:before { content: 'ditaa'; }
pre.src-dot:before { content: 'Graphviz'; }
pre.src-calc:before { content: 'Emacs Calc'; }
pre.src-emacs-lisp:before { content: 'Emacs Lisp'; }
pre.src-fortran:before { content: 'Fortran'; }
pre.src-gnuplot:before { content: 'gnuplot'; }
pre.src-haskell:before { content: 'Haskell'; }
pre.src-hledger:before { content: 'hledger'; }
pre.src-java:before { content: 'Java'; }
pre.src-js:before { content: 'Javascript'; }
pre.src-latex:before { content: 'LaTeX'; }
pre.src-ledger:before { content: 'Ledger'; }
pre.src-lisp:before { content: 'Lisp'; }
pre.src-lilypond:before { content: 'Lilypond'; }
pre.src-lua:before { content: 'Lua'; }
pre.src-matlab:before { content: 'MATLAB'; }
pre.src-mscgen:before { content: 'Mscgen'; }
pre.src-ocaml:before { content: 'Objective Caml'; }
pre.src-octave:before { content: 'Octave'; }
pre.src-org:before { content: 'Org mode'; }
pre.src-oz:before { content: 'OZ'; }
pre.src-plantuml:before { content: 'Plantuml'; }
pre.src-processing:before { content: 'Processing.js'; }
pre.src-python:before { content: 'Python'; }
pre.src-R:before { content: 'R'; }
pre.src-ruby:before { content: 'Ruby'; }
pre.src-sass:before { content: 'Sass'; }
pre.src-scheme:before { content: 'Scheme'; }
pre.src-screen:before { content: 'Gnu Screen'; }
pre.src-sed:before { content: 'Sed'; }
pre.src-sh:before { content: 'shell'; }
pre.src-sql:before { content: 'SQL'; }
pre.src-sqlite:before { content: 'SQLite'; }
/* additional languages in org.el's org-babel-load-languages alist */
pre.src-forth:before { content: 'Forth'; }
pre.src-io:before { content: 'IO'; }
pre.src-J:before { content: 'J'; }
pre.src-makefile:before { content: 'Makefile'; }
pre.src-maxima:before { content: 'Maxima'; }
pre.src-perl:before { content: 'Perl'; }
pre.src-picolisp:before { content: 'Pico Lisp'; }
pre.src-scala:before { content: 'Scala'; }
pre.src-shell:before { content: 'Shell Script'; }
pre.src-ebnf2ps:before { content: 'ebfn2ps'; }
/* additional language identifiers per "defun org-babel-execute"
in ob-*.el */
pre.src-cpp:before { content: 'C++'; }
pre.src-abc:before { content: 'ABC'; }
pre.src-coq:before { content: 'Coq'; }
pre.src-groovy:before { content: 'Groovy'; }
/* additional language identifiers from org-babel-shell-names in
ob-shell.el: ob-shell is the only babel language using a lambda to put
the execution function name together. */
pre.src-bash:before { content: 'bash'; }
pre.src-csh:before { content: 'csh'; }
pre.src-ash:before { content: 'ash'; }
pre.src-dash:before { content: 'dash'; }
pre.src-ksh:before { content: 'ksh'; }
pre.src-mksh:before { content: 'mksh'; }
pre.src-posh:before { content: 'posh'; }
/* Additional Emacs modes also supported by the LaTeX listings package */
pre.src-ada:before { content: 'Ada'; }
pre.src-asm:before { content: 'Assembler'; }
pre.src-caml:before { content: 'Caml'; }
pre.src-delphi:before { content: 'Delphi'; }
pre.src-html:before { content: 'HTML'; }
pre.src-idl:before { content: 'IDL'; }
pre.src-mercury:before { content: 'Mercury'; }
pre.src-metapost:before { content: 'MetaPost'; }
pre.src-modula-2:before { content: 'Modula-2'; }
pre.src-pascal:before { content: 'Pascal'; }
pre.src-ps:before { content: 'PostScript'; }
pre.src-prolog:before { content: 'Prolog'; }
pre.src-simula:before { content: 'Simula'; }
pre.src-tcl:before { content: 'tcl'; }
pre.src-tex:before { content: 'TeX'; }
pre.src-plain-tex:before { content: 'Plain TeX'; }
pre.src-verilog:before { content: 'Verilog'; }
pre.src-vhdl:before { content: 'VHDL'; }
pre.src-xml:before { content: 'XML'; }
pre.src-nxml:before { content: 'XML'; }
/* add a generic configuration mode; LaTeX export needs an additional
(add-to-list 'org-latex-listings-langs '(conf " ")) in .emacs */
pre.src-conf:before { content: 'Configuration File'; }
table { border-collapse:collapse; }
caption.t-above { caption-side: top; }
caption.t-bottom { caption-side: bottom; }
td, th { vertical-align:top; }
th.org-right { text-align: center; }
th.org-left { text-align: center; }
th.org-center { text-align: center; }
td.org-right { text-align: right; }
td.org-left { text-align: left; }
td.org-center { text-align: center; }
dt { font-weight: bold; }
.footpara { display: inline; }
.footdef { margin-bottom: 1em; }
.figure { padding: 1em; }
.figure p { text-align: center; }
.equation-container {
display: table;
text-align: center;
width: 100%;
}
.equation {
vertical-align: middle;
}
.equation-label {
display: table-cell;
text-align: right;
vertical-align: middle;
}
.inlinetask {
padding: 10px;
border: 2px solid gray;
margin: 10px;
background: #ffffcc;
}
#org-div-home-and-up
{ text-align: right; font-size: 70%; white-space: nowrap; }
textarea { overflow-x: auto; }
.linenr { font-size: smaller }
.code-highlighted { background-color: #ffff00; }
.org-info-js_info-navigation { border-style: none; }
#org-info-js_console-label
{ font-size: 10px; font-weight: bold; white-space: nowrap; }
.org-info-js_search-highlight
{ background-color: #ffff00; color: #000000; font-weight: bold; }
.org-svg { width: 90%; }
/*]]>*/-->
</style>
<script type="text/javascript">
// @license magnet:?xt=urn:btih:e95b018ef3580986a04669f1b5879592219e2a7a&dn=public-domain.txt Public Domain
<!--/*--><![CDATA[/*><!--*/
function CodeHighlightOn(elem, id)
{
var target = document.getElementById(id);
if(null != target) {
elem.classList.add("code-highlighted");
target.classList.add("code-highlighted");
}
}
function CodeHighlightOff(elem, id)
{
var target = document.getElementById(id);
if(null != target) {
elem.classList.remove("code-highlighted");
target.classList.remove("code-highlighted");
}
}
/*]]>*///-->
// @license-end
</script>
</head>
<body>
<div id="content">
<h1 class="title">Sodelovalnica I - Deguglifikacija telefonov</h1>
<div id="table-of-contents">
<h2>Table of Contents</h2>
<div id="text-table-of-contents">
<ul>
<li><a href="#orge2c1f7a">1. Uvod</a>
<ul>
<li><a href="#org62f51dd">1.1. Zakaj?</a>
<ul>
<li><a href="#orge2d002f">1.1.1. <span class="todo TODO">TODO</span> napisi</a></li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
<li><a href="#org60fda2b">2. Opcije</a></li>
<li><a href="#org4dec169">3. Pinephone</a></li>
<li><a href="#orgea9c894">4. Varno flashanje android ROMa</a>
<ul>
<li><a href="#orgdd6bdda">4.1. 0. Namestimo "adb" (android debugger)</a></li>
<li><a href="#org73fa47d">4.2. 0.1 Omogočimo developer mode v telefonu</a></li>
</ul>
</li>
</ul>
</div>
</div>
<div id="outline-container-orge2c1f7a" class="outline-2">
<h2 id="orge2c1f7a"><span class="section-number-2">1</span> Uvod</h2>
<div class="outline-text-2" id="text-1">
</div>
<div id="outline-container-org62f51dd" class="outline-3">
<h3 id="org62f51dd"><span class="section-number-3">1.1</span> Zakaj?</h3>
<div class="outline-text-3" id="text-1-1">
</div>
<div id="outline-container-orge2d002f" class="outline-4">
<h4 id="orge2d002f"><span class="section-number-4">1.1.1</span> <span class="todo TODO">TODO</span> napisi</h4>
</div>
</div>
</div>
<div id="outline-container-org60fda2b" class="outline-2">
<h2 id="org60fda2b"><span class="section-number-2">2</span> Opcije</h2>
<div class="outline-text-2" id="text-2">
<ul class="org-ul">
<li>LineageOS (in drugi android ROMi)</li>
<li>ne-gapps ROMi (/e/os, GrapheneOS, replicant, &#x2026;)</li>
<li>SailfishOS (malo naprav podpira, ne-android s podporo za android aplikacije)</li>
<li>ubports (ubuntu za telefon, v razvoju, ne-android)</li>
<li>PostmarketOS (v razvoju, ne-android androida)</li>
</ul>
</div>
</div>
<div id="outline-container-org4dec169" class="outline-2">
<h2 id="org4dec169"><span class="section-number-2">3</span> Pinephone</h2>
<div class="outline-text-2" id="text-3">
<ul class="org-ul">
<li><a href="https://wiki.pine64.org/wiki/PinePhone_1.1_VBUS_power_usage_Hardware_Fix">https://wiki.pine64.org/wiki/PinePhone_1.1_VBUS_power_usage_Hardware_Fix</a></li>
<li><a href="https://github.com/manjaro-pinephone/phosh/releases/tag/beta13">https://github.com/manjaro-pinephone/phosh/releases/tag/beta13</a> (kiki predlaga)</li>
<li>braveheart drain fix 1:
<img src="https://xnux.eu/devices/pp-pmic-fix.jpg" alt="pp-pmic-fix.jpg" /></li>
</ul>
</div>
</div>
<div id="outline-container-orgea9c894" class="outline-2">
<h2 id="orgea9c894"><span class="section-number-2">4</span> Varno flashanje android ROMa</h2>
<div class="outline-text-2" id="text-4">
</div>
<div id="outline-container-orgdd6bdda" class="outline-3">
<h3 id="orgdd6bdda"><span class="section-number-3">4.1</span> 0. Namestimo "adb" (android debugger)</h3>
<div class="outline-text-3" id="text-4-1">
<p>
g1smo@dbn foun » apt install adb
g1smo@dbn foun » adb &#x2013;version Android Debug Bridge version 1.0.41 Version 28.0.2-debian Installed as /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb
</p>
</div>
</div>
<div id="outline-container-org73fa47d" class="outline-3">
<h3 id="org73fa47d"><span class="section-number-3">4.2</span> 0.1 Omogočimo developer mode v telefonu</h3>
<div class="outline-text-3" id="text-4-2">
<p>
Gremo v nastavitve in najdemo "build number" (številka gradnje, MIUI version, kaj drugega). Nahaja se blizu verzije androida, primer: 10 QKQ1.191008.001. Na to kodo gradnje kliknemo 7x (sporočilo nam pove, kolikokrat še moramo kliknit).
Nato poiščemo v telefonu na nastavitvah "developer options" in vklopimo "Developer mode"
</p>
<ul class="org-ul">
<li>povežemo fon na PC s kablom</li>
<li>na telefonu odobrimo razhroščevalni način za računalnik (s tem tudi preverimo da je developer mode res vklopljen)</li>
<li>Preverimo ali je telefon zaznan</li>
</ul>
<p>
g1smo@dbn ~ » adb devices
List of devices attached
1a73d897 device
^ tukaj je!
</p>
<ul class="org-ul">
<li>Poženemo ukaz za poln backup</li>
<li>paziti moramo da je dovolj prostora!ć</li>
<li>Pomoč?</li>
</ul>
<p>
adb shell bu help
</p>
<ul class="org-ul">
<li>poln backup</li>
<li></li>
</ul>
<pre class="example">
$ adb backup -all -apk -obb -shared -keyvalue ./talifon.ab
testman@testman-pc ~/D/platform-tools&gt; ./adb backup -all -apk -obb -shared -keyvalue
WARNING: adb backup is deprecated and may be removed in a future release
Now unlock your device and confirm the backup operation...
</pre>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div id="postamble" class="status">
<p class="date">Date: 2021-08-24 tor 00:00</p>
<p class="author">Author: Yuri</p>
<p class="date">Created: 2021-08-25 sre 14:46</p>
<p class="validation"><a href="https://validator.w3.org/check?uri=referer">Validate</a></p>
</div>
</body>
</html>

View File

@ -0,0 +1,51 @@
#+TITLE: Sodelovalnica I - Deguglifikacija telefonov
#+DATE: <2021-08-24 tor>
* Uvod
** Zakaj?
*** TODO napisi
* Opcije
- LineageOS (in drugi android ROMi)
- ne-gapps ROMi (/e/os, GrapheneOS, replicant, ...)
- SailfishOS (malo naprav podpira, ne-android s podporo za android aplikacije)
- ubports (ubuntu za telefon, v razvoju, ne-android)
- PostmarketOS (v razvoju, ne-android androida)
* Pinephone
- https://wiki.pine64.org/wiki/PinePhone_1.1_VBUS_power_usage_Hardware_Fix
- https://github.com/manjaro-pinephone/phosh/releases/tag/beta13 (kiki predlaga)
- braveheart drain fix 1:
https://xnux.eu/devices/pp-pmic-fix.jpg
* Varno flashanje android ROMa
** 0. Namestimo "adb" (android debugger)
g1smo@dbn foun » apt install adb
g1smo@dbn foun » adb --version Android Debug Bridge version 1.0.41 Version 28.0.2-debian Installed as /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb
** 0.1 Omogočimo developer mode v telefonu
Gremo v nastavitve in najdemo "build number" (številka gradnje, MIUI version, kaj drugega). Nahaja se blizu verzije androida, primer: 10 QKQ1.191008.001. Na to kodo gradnje kliknemo 7x (sporočilo nam pove, kolikokrat še moramo kliknit).
Nato poiščemo v telefonu na nastavitvah "developer options" in vklopimo "Developer mode"
- povežemo fon na PC s kablom
- na telefonu odobrimo razhroščevalni način za računalnik (s tem tudi preverimo da je developer mode res vklopljen)
- Preverimo ali je telefon zaznan
g1smo@dbn ~ » adb devices
List of devices attached
1a73d897 device
^ tukaj je!
- Poženemo ukaz za poln backup
- paziti moramo da je dovolj prostora!
- Pomoč?
adb shell bu help
- poln backup
-
: $ adb backup -all -apk -obb -shared -keyvalue ./talifon.ab
: testman@testman-pc ~/D/platform-tools> ./adb backup -all -apk -obb -shared -keyvalue
: WARNING: adb backup is deprecated and may be removed in a future release
: Now unlock your device and confirm the backup operation...
** 1. Odklenemo telefon (če je treba)
- primer za MIUI (Xiaomi naprave) na linuxu:
https://miui.blog/any-devices/mi-unlock-tool-mac-linux/

View File

@ -0,0 +1,8 @@
* Polž, upočasnitev
* <https://www.youtube.com/watch?v=f1dnocPQXDQ> hehe!
* Proaktivni deceleracionizem
* Več nas je, prej bomo na cilju
* <https://www.youtube.com/watch?v=GY_uMH8Xpy0> hehe! miceliji also. mrežnost.
* Federacija, SFRJ
* {Tabor [Ni} Šport]
* INFRAstruktura ... <https://www.thefreedictionary.com/words-containing-infra>

View File

@ -0,0 +1,59 @@
# Mobilizon
Prilagajanje zaenkrat ni podprto, kot pravi njihov [FAQ](https://docs.joinmobilizon.org/administration/faq/#how-can-i-tweak-the-instance-theme-the-logo):
> ## How can I tweak the instance theme, the logo,…
>
> For now this isn't supported (unless you edit the front-end files directly).
S tem so, se mi zdi, mišljene datoteke v js/src/components, saj tam najdem datoteke, kot sta [Logo.vue](https://framagit.org/framasoft/mobilizon/-/blob/master/js/src/components/Logo.vue) in [Footer.vue](https://framagit.org/framasoft/mobilizon/-/blob/master/js/src/components/Footer.vue).
# Nextcloud
NextCloud podpira zamenjavo teme in njenih elementov preko uporabniškega vmesnika. Omogoča zamenjavo logotipa, barvne palete in drugo.
Več v [njihovi dokumentaciji](https://docs.nextcloud.com/server/20/admin_manual/configuration_server/theming.html).
# Roundcube
Roundcube omogoča prilagajanje izgleda preko "[Skins](https://github.com/roundcube/roundcubemail/wiki/Skins)". Osnovna inštalacija ponuja [tri različne teme](https://roundcube.net/screens/).
Možno je [prilagajanje obstoječih tem](https://github.com/roundcube/roundcubemail/wiki/Skins#extending-skins) (zamenjava posameznih elementov) ali pa ustvarjanje nove. Teme se definirajo s pomočjo XHTML in css datotek, pri čemer imajo za XHTML [dobro definirane oznake](https://github.com/roundcube/roundcubemail/wiki/Skin-Markup).
# YunoHost
Temo se da zamenjati (omenjajo "theme": "light"), naložiti od kod drugod ali pa napisati svojo. To zadnje zahteva pripravo .css datotek, ki spremenijo izgled uporabniškega portala, tipke YunoHost ali pa celo funkcionalnost tipke (to pa zahteva JavaScript). [Omenjajo](https://yunohost.org/#/theming) naslednje datoteke:
> * `custom_portal.css` can be used to add custom CSS rules to the user portal;
> * `custom_overlay.css` can be used to customize the small YunoHost button overlay, displayed on apps page which includes it;
> * `custom_portal.js` can be used to add custom JS code to be ran both on the user portal or when injecting the small YunoHost button / overlay.
# DokuWiki
Ponujajo že [velik nabor izgledov](https://www.dokuwiki.org/template#search_templates), pri pisanju lastnega pa priporočajo prilagoditev že obstoječih. Izgled je sicer [definiran](https://www.dokuwiki.org/devel:templates) v PHP-ju in css datotekah.
# Kanboard
O temah nisem našel veliko informacij. Kot kaže, so definirane v JavaScriptu in css datotekah, ampak [navodila](https://docs.kanboard.org/en/1.2.18/developer_guide/assets.html) so precej skopa.
# PeerTube
Za preproste spremembe je dovolj dodati nekaj CSS navodil preko nadzorne plošče `Administration > Configuration > Advanced configuration` . Kot primer navajajo barvno shemo:
```
body#custom-css {
--mainColor: #E8252D;
}
```
Možno pa je pripraviti tudi lastno temo, za kar je potrebnega nekaj več dela, saj je treba pripraviti [vtičnik](https://docs.joinpeertube.org/contribute-plugins); ti pa omogočajo tudi marsikaj drugega kot le spreminjanje izgleda.
# Calibre Web
# BigBlueButton
BigBlueButton za front-end uporablja [Greenlight](https://github.com/bigbluebutton/greenlight). Tako predlagajo [zamenjavo prve strani](https://docs.bigbluebutton.org/2.2/customize.html#modify-the-default-landing-page) (angl. landing page) ali pa prilagoditev Greenlighta.
To drugo lahko naredimo [s spreminjanjem besedila](https://docs.bigbluebutton.org/greenlight/gl-customize.html#customizing-the-landing-page) ali pa ikon (v _features.html.erb v mapi [components](https://github.com/bigbluebutton/greenlight/tree/master/app/views/main/components) ). Še pred tem je treba namestiti "Customize" različico Greenlighta.
# Jitsi

View File

@ -0,0 +1,78 @@
## 0. dnevni red
```
pregled stanja
kanboard in aktivacija clanstva
logotip in cgp
pogoji uporabe
delavnice
promocija
```
prisotni (5), gk, jk, ug, ln, jp
## 1. Pregled stanja
* onlyoffice se vedno ne dela
* malo smo updejtali nextcloud
* je interes, da bi imeli syncane kontakte z nextcloudom
* dav droid (program za sinhronizacijo kontaktov zastoj na f-droidu)
## 2. Kanboard
* [https://todo.kompot.si/](https://todo.kompot.si/?controller=BoardViewController&action=show&project_id=1&search=status%3Aopen)
## 3. pogoji uporabe in privacy policy
* torek 19h, rog
* cilj sestanka je dobit grobo strukturo teh dveh dokumentov
* prijavimo se sem: <https://libreho.st/>
## 4. cgp
* nov delovni sestanek/ekipa
* kukiju se zdi polz prevec kompleksen <https://obzorje.kompot.si/apps/files/?dir=/Logos&fileid=21263>
## 5. promocija
* kuki: ljudje so skepticni, ker pricakujejo celostno storitev
* PODPORA
* zaenkrat imamo matrix, kamor lahko clani napisejo vprasanje
* za naprej:
* issue tracker in dezurna ekipa
* podpora soba na matrixu
* statusni page
* lep pregled storitev, ki jih ponujamo
* tezko je najti vmesno pot med tem, da je storitev skupnostna in da clani dobijo zavest o tem, da lahko direktno vprasajo
## Storitve
* manjkajo nam se
* peertube??
* git odlozisce
* mobilizon
## Infrastruktura
* backupi - Uros bo migriral drug streznik in bi lahko postimal backupe za kompot streznik (konec avgusta priblizno)
### wifi v rogu
* mitko ima anteno se vedno usmerjeno v rog, lahko bi se stopilo v kontakt z njim
* ne neki tocki se je kupilo nek usb kljucek modem
* gizmo razmislja o usmerjenih wifi antenah in potem podobno kot wlan slovenia - za 100e dobis 30km anteno
* jugonet
* andrej se tudi s tem ukvarja
## Post sestanek
* Fino bi bilo imet peertube instanco
* Fino bi bilo naredit primerjavo med obstojecimi selfhostanimi streaming service-i (lbry vs peertube vs mediagoblin ...) [SE KDO JAVI]?
* mal moramo tudi pazit, da ne bo stevilo stroritev, ki jih hostamo preseglo nasih kapacitet
* Mobilizon je zunaj!!! <https://joinmobilizon.org/en/>
* cgp ekipa (lahko bi se enkrat dobila)
* git odlozisce (v todo fazi)
* delavnica:
* armbian seedbox
* pyhole adblocker
* kako zamenjat android verzijo

View File

@ -0,0 +1,64 @@
# Kompot sestanek
Četrtek, 11. 1. 2021 na RŠ vidri: \
<https://vidra.radiostudent.si/kompotenje>
Prisotni: LDN, UG, JP, GK, KT, JK, G?
## Dnevni red
> * mejling liste \
> \
> \- živopretakanje \
> \
> \- promocijsko-pedagoški videi storitev \
> \
> \- mobilizon za dogodke? \
> \
> \- peertube? \
> \
> \- razno
## Storitve
Priprava mailman3 sistema za mejling liste še teče. Zataknilo se je pri ključni funkcionalnosti - pošiljanje in prejemanje mejlov. Postfix ne prebere konfiguracije mailmana pravilno - storitev pride kmalu.
V teku je tudi postavitev request tracker sistema za ticketing, ki bo služil organiziranju komunikacije za podporo ter splošne informacije (info@kompot.si, podpora@kompot.si).
V zadnjem času smo preko kompot platforme streamali tedenske jam sessione Jazz kluba Mezzoforte. Dogajajo se vsak četrtek med 18.30 in 20.00 uro na linku: **<https://kompot.si/cirkus-tovarne-rog/prisluhni/>**
Če bi kdo rad bil redno obveščen, kdaj se dogajajo, lahko posredujem mail kontakt na njihovo listo. Vabljeni k ogledom, posnetki so tukaj: <https://kompot.si/cirkus-tovarne-rog>
Najprej smo streamali kar z icecastom (sicer za audio streame) in preproso html stranjo z video tagom. Ker je prišlo do težav s podporo na različnih napravah zaradi patentov na video kodekih in nepodpiranju odprtih kodekov s strani monopolistov, smo prešli na DASH protokol preko nginx strežnika. Ob priliki, ko bo čas, JP spiše blog post z več informacijami na temo. Streama še vedno ni mogoče spremljat preko iPhonov. Sicer pa je Thierno v povabila vključil tudi izsek manifesta Kompot, slava mu! Primeri konfiguracij strežnika za stream bo tudi priložen na wiki, ko bo čas.
Dodatne zaželene storitve: Mobilizon za dogodke, Peertube (nedavno prišel v3 s podporo streamanja!), git(ea), youtube-dl kot web service.
## Promocijsko-pedagoški videi
Padel je predlog za delovni vikend, na katerem bi pacali videe in splošno sodelovali. Potencialna predloga za prostor sta RŠ in Kersnikova ter Živko Skvotec. Zadnji se zdi najbolj ziher in prostoren. Slaba stran je, da ni elektrike do pol 6 zvečer. Bomo bolj aktivni ponoči, pred tem pa si lahko delimo prenosne računalnike (ne rabi nujno vsak svojega).
Jurij se je javil za gnjavljenje vsaka dva dni, prvi izmed gnjavnikov pride danes s temle zapisnikom. Dobili bi se predvidoma sledeči vikend, 16.-17. januarja.
<https://obzorje.kompot.si/apps/polls/s/mLALzNFFviYUNGAk>
### Vsebina videov
Vsebinsko smo dorekli, da bi naredili čim krajše in to-the-point videe, ki prikažejo praktično uporabo prostoprogramskih rešitev ter nato postavitev le teh.
Primeri scenarijev:
1. kako iz terminala namestiti youtube-dl in z njim zloudat videe iz youtube in drugje. Naslednji video kako namestiti youtube-dl kot spletno storitev, da na klik tudi ostali lahko nalagajo videe?
2. Osnovne rabe obzorja, recimo kako naložiti datoteko, generirat share link in ga komu poslati. Nato kako namestiti yunohost ter na njem postavit nextcloud? Nato kako namestiti yunohost na rasberry pi?
3. Dodatni predlogi dobrodošli!
Predloge zbiramo tukaj:
<https://pad.riseup.net/p/kompot-video-scenariji>
Na delovnem vikendu bomo dopedenali scenarije, dokumentirali, gikali, konfigurirali ter se družili. Vabljeni vsi, kar pišite na listo, matrix ali kam drugam. Prihaja tudi poll za glasovanje kdaj bi kdo imel čas.
## Razno
* Gemini je zanimiv "lahek" protokol, alternativen http/html za splet
* Kdenlive je fajn program za monitranje videa: <https://kdenlive.org/en/>
* Fragmenti so najdeni v priloženem fajlu vidra chat

View File

@ -0,0 +1,48 @@
#+TITLE kompot sestanek 27. 3. 2021
Prisotni: Lio, Ivan, Gal, Jurij
* Dnevni red
** Vizualna prezentacija - prilagajanje storitev, brending
Hvala Junoš za kvalitetno dokumentacijo raziskave!
Pregledali smo opcije ter debatirali o izvedbi. Zdaj vemo bolje, kaj bi lahko prilagodili, nimamo pa še enotnega izgleda.
Opomnili smo se, da zainteresirana oblikovalka še nima dovolj jasne predstave, da bi nam pomagala.
Torej, imamo prosto asociativne pojme ter nekaj varjant logota, za naprej pa bi potrebovali več inputa, kar bi lahko prišlo iz predstavitvenih videov, ki še jih pripravljamo.
Jurij se javi, da uredi prikaz logota (yunohost kvadratek desno spodaj) - vsakič drugega random.
Če ima kdo konkretno željo ali idejo, kaj bi na tej točki (prioritetno?) prilagodili (vizualno), naj javi.
** Promocija / videi
Pregledali smo scenarije in obnovili plan - bolj hands-on screencast z demonstracijo že delujočih storitev za začetek, kasneje pa "filozofija", če smemo malo zlorabiti ta pojem.
Tudi tukaj dodatni predlogi dobrodošli!
https://pad.riseup.net/p/kompot-video-scenariji
Preden gremo spet snemat, bomo še konkretizirali scenarij prvega videa.
Tulele je en poskus: https://obzorje.kompot.si/f/453750
@Jan: si morda kam naložil screencast o namestitvi wikija?
** Nov wiki (https://wikirog.kompot.si)
Feedback pravi da so uporabniki za zdaj zadovoljni. Ostaja še problematičen bug, da ni mogoče vklapljati/izklapljati komentarjev pravilno oz. daje wiki vtis da v nekem svojem drugem svetu živi, ko mu želimo dopovedati, kje naj bodo komentarji.
Sicer pa je ta bug že odpravljen - mogoče je eksplicitno omogočati komentarje na posamezne podstrani. Ne pa tudi na kategorije, kot je bila prvotna ideja.
Želja je po postavitvi še enega testnega wikija (ala peskovnik) ter en wiki za TOZD, ki bi služil kot baza znanja za delanje piva, če sem prav razumel?
** Predlog G. - možnost, da posamezni člani kompota objavijo spletno stran na naši platformi
Ob priliki časa bo omogočeno nalaganje statičnih html (+ css/js) strani preko obzorje.kompot.si. Torej, če bo posamezna uporabnica_ik naložil_a fajle v folder www svojega uporabnika, bo sran vidna na naslovu https://kompot.si/~uporabniskoime
Možno je tudi gostovanje kompleksnejših storitev, ki so prav sprogramiranje in imajo dostop do baze. Za to pa je treba stopit v kontakt z administratorji, preko liste ali po drugih kanalih, kot je matrix, trubarjeva ulica ter ŠankKoBoSpet. Gostimo seveda prostoprogramske storitve z "vsaj" GPLv2 licenco. Raje AGPL, da bomo lahko "kradli" nazaj če nam bodo kradle korporacije.
** Razno
Bi organizirali kakšno delavnico programiranja? Neke težnje/ideje so, priporočeno se je pogovorit z Janom, ki je v času korone fural en tečaj pythona. Jurij pravi, da ni bil preveč zadovoljen z dosedanjimi lastnimi poskusi, niso pa bili samo slabi.
Emacs je fajn. Lio si je uspel emaks popravit. Čisto ogorčen je bil, ker mu je vim zmrznil (prvič?), čeravno je večino sestanka popravljal svoj emacs.
V trzinu se pripravlja doniran nov strežnik (hvala, Jaka!). Služil bo za varnostno kopiranje, pa tudi peskovniški strežnik (freeforall, prostor za eksperimentacijo) bi lahko postavili nanj. Še kaj drugega?
Če hočeš orgmode fajl v emacsu shranit kot pdf, potrebuješ (na debianu) paket texlive-extra-utils. Pa tudi texlive-latex-extra.
Nekaj dni po sestanku je uspel prvi live stream preko kina kompot. Juha. Ostaja nam še bug, da predvajanje posnetkov ali listanje njih ne deluje, če si vpisan v račun preko kompot.si/yunohost in greš potem na kino.kompot.si. V private browsingu ni problema, tudi po vpisu v kino.kompot.si posebej ne.
** Pivo?
Ne, smo pili pa Club-Mate. Hvala, Ana!

Binary file not shown.

View File

@ -0,0 +1,86 @@
% Created 2021-04-02 pet 00:26
% Intended LaTeX compiler: pdflatex
\documentclass[11pt]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{grffile}
\usepackage{longtable}
\usepackage{wrapfig}
\usepackage{rotating}
\usepackage[normalem]{ulem}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{capt-of}
\usepackage{hyperref}
\author{Yuri}
\date{\today}
\title{}
\hypersetup{
pdfauthor={Yuri},
pdftitle={},
pdfkeywords={},
pdfsubject={},
pdfcreator={Emacs 28.0.50 (Org mode 9.4.4)},
pdflang={English}}
\begin{document}
\tableofcontents
\#+TITLE kompot sestanek 27. 3. 2021
Prisotni: Lio, Ivan, Gal, Jurij
\section{Dnevni red}
\label{sec:org9b4d787}
\subsection{Vizualna prezentacija - prilagajanje storitev, brending}
\label{sec:orged69f06}
Hvala Junoš za kvalitetno dokumentacijo raziskave!
Pregledali smo opcije ter debatirali o izvedbi. Zdaj vemo bolje, kaj bi lahko prilagodili, nimamo pa še enotnega izgleda.
Opomnili smo se, da zainteresirana oblikovalka še nima dovolj jasne predstave, da bi nam pomagala.
Torej, imamo prosto asociativne pojme ter nekaj varjant logota, za naprej pa bi potrebovali več inputa, kar bi lahko prišlo iz predstavitvenih videov, ki še jih pripravljamo.
Jurij se javi, da uredi prikaz logota (yunohost kvadratek desno spodaj) - vsakič drugega random.
Če ima kdo konkretno željo ali idejo, kaj bi na tej točki (prioritetno?) prilagodili (vizualno), naj javi.
\subsection{Promocija / videi}
\label{sec:org217a6a9}
Pregledali smo scenarije in obnovili plan - bolj hands-on screencast z demonstracijo že delujočih storitev za začetek, kasneje pa "filozofija", če smemo malo zlorabiti ta pojem.
Tudi tukaj dodatni predlogi dobrodošli!
\url{https://pad.riseup.net/p/kompot-video-scenariji}
Preden gremo spet snemat, bomo še konkretizirali scenarij prvega videa.
Tulele je en poskus: \url{https://obzorje.kompot.si/f/453750}
@Jan: si morda kam naložil screencast o namestitvi wikija?
\subsection{Nov wiki (\url{https://wikirog.kompot.si})}
\label{sec:org9fd6f98}
Feedback pravi da so uporabniki za zdaj zadovoljni. Ostaja še problematičen bug, da ni mogoče vklapljati/izklapljati komentarjev pravilno oz. daje wiki vtis da v nekem svojem drugem svetu živi, ko mu želimo dopovedati, kje naj bodo komentarji.
Sicer pa je ta bug že odpravljen - mogoče je eksplicitno omogočati komentarje na posamezne podstrani. Ne pa tudi na kategorije, kot je bila prvotna ideja.
Želja je po postavitvi še enega testnega wikija (ala peskovnik) ter en wiki za TOZD, ki bi služil kot baza znanja za delanje piva, če sem prav razumel?
\subsection{Predlog G. - možnost, da posamezni člani kompota objavijo spletno stran na naši platformi}
\label{sec:org4cbd658}
Ob priliki časa bo omogočeno nalaganje statičnih html (+ css/js) strani preko obzorje.kompot.si. Torej, če bo posamezna uporabnica\textsubscript{ik} naložil\textsubscript{a} fajle v folder www svojega uporabnika, bo sran vidna na naslovu \url{https://kompot.si/\~uporabniskoime}
Možno je tudi gostovanje kompleksnejših storitev, ki so prav sprogramiranje in imajo dostop do baze. Za to pa je treba stopit v kontakt z administratorji, preko liste ali po drugih kanalih, kot je matrix, trubarjeva ulica ter ŠankKoBoSpet. Gostimo seveda prostoprogramske storitve z "vsaj" GPLv2 licenco. Raje AGPL, da bomo lahko "kradli" nazaj če nam bodo kradle korporacije.
\subsection{Razno}
\label{sec:org8804d43}
Bi organizirali kakšno delavnico programiranja? Neke težnje/ideje so, priporočeno se je pogovorit z Janom, ki je v času korone fural en tečaj pythona. Jurij pravi, da ni bil preveč zadovoljen z dosedanjimi lastnimi poskusi, niso pa bili samo slabi.
Emacs je fajn. Lio si je uspel emaks popravit. Čisto ogorčen je bil, ker mu je vim zmrznil (prvič?), čeravno je večino sestanka popravljal svoj emacs.
V trzinu se pripravlja doniran nov strežnik (hvala, Jaka!). Služil bo za varnostno kopiranje, pa tudi peskovniški strežnik (freeforall, prostor za eksperimentacijo) bi lahko postavili nanj. Še kaj drugega?
Če hočeš orgmode fajl v emacsu shranit kot pdf, potrebuješ (na debianu) paket texlive-extra-utils. Pa tudi texlive-latex-extra.
Nekaj dni po sestanku je uspel prvi live stream preko kina kompot. Juha. Ostaja nam še bug, da predvajanje posnetkov ali listanje njih ne deluje, če si vpisan v račun preko kompot.si/yunohost in greš potem na kino.kompot.si. V private browsingu ni problema, tudi po vpisu v kino.kompot.si posebej ne.
\subsection{Pivo?}
\label{sec:org041d9e8}
Ne, smo pili pa Club-Mate. Hvala, Ana!
\end{document}

View File

@ -0,0 +1,16 @@
# Sestanek
4. 6. 2021, železniški podhod
* piknik v trzinu, delovni vikend vzpostavitve novega strežnika, druženje
* dobili smo 700€ donacij
* veliko smo se na splošno pogovarjali
* pridružil se je tudi član iniciative LOM, ki ji gostimo wikisajt: <https://wikirog.kompot.si/>
* debatirali smo o motivacijah
* govorili smo o prijavi na razpis: <https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-digitalno-preobrazbo-nvo/>
* andreju se ne zdi smiselno prijavljat na razpis, predlaga raje benefit dogodke za pridobivanje sredstev
* kuki in lio sta mnenja, da lahko kdo dobi službo
* ponovno smo odprli vprašanja prostora, morebitne formalizacije kompota
* plac tega sestanka je fajn
* mejling liste so začele pošiljati mejle: <https://liste.kompot.s>i
* arhiviranje sporočil še žal ne deluje pravilno

View File

@ -0,0 +1,250 @@
#+TITLE: Backup server montiranje
#+DATE: <2021-08-22 ned>
Nameščamo nove diske (5 x 4TB). RAID kontroler: Smart Array P410 (Firmware Version: 6.64-0)
Ukazna vrstica za raid konfiguracijo: ssacli
* RAID konfiguracija - SSA cli ukazi
** ctrl all show config
Izpiše trenutno konfiguracijo
*** izpis
#+BEGIN_SRC
=> ctrl all show config
Smart Array P410 in Slot 1 (sn: PACCR0M9VZ41R3J)
DL18xG6BP at Port 2I, Box 1, OK
Port Name: 1I
Port Name: 2I
Array A (Solid State SATA, Unused Space: 2 MB)
logicaldrive 1 (223.54 GB, RAID 0, OK)
physicaldrive 2I:1:9 (port 2I:box 1:bay 9, SATA SSD, 240 GB, OK)
Array B (SAS,
logicaldrive 2 (931.48 GB, RAID 1, Failed)
physicaldrive 2I:1:3 (port 2I:box 1:bay 3, SAS HDD, 0 GB, Failed)
physicaldrive 2I:1:10 (port 2I:box 1:bay 10, SAS HDD, 0 GB, Failed)
Unassigned
physicaldrive 2I:1:4 (port 2I:box 1:bay 4, SATA HDD, 4 TB, OK)
physicaldrive 2I:1:5 (port 2I:box 1:bay 5, SATA HDD, 4 TB, OK)
physicaldrive 2I:1:6 (port 2I:box 1:bay 6, SATA HDD, 4 TB, OK)
physicaldrive 2I:1:7 (port 2I:box 1:bay 7, SATA HDD, 4 TB, OK)
physicaldrive 2I:1:8 (port 2I:box 1:bay 8, SATA HDD, 4 TB, OK)
Enclosure SEP (Vendor ID HP, Model DL18xG6BP) 248 (WWID: 5001438008ACB623, Port: 2I, Box: 1)
Expander 250 (WWID: 5001438008ACB610, Port: 2I, Box: 1)
SEP (Vendor ID PMCSIERA, Model SRC 8x6G) 249 (WWID: 5001438009305DBF)
#+END_SRC
** ctrl slot=2 ld 2 delete
Izbrišemo logical drive 2 iz dveh starih 1TB diskov (ker nimamo dovolj caddyjev)
POZOR: ta ukaz briše podatke
** help ld
Pomoč - primeri ukazov
** ctrl slot=1 create type=ld drives=2I:1:4,2I:1:5,2I:1:6,2I:1:7 raid=5
RAID 5 polje iz diskov 4-7
RAID 5 zapiše pariteto; eden disk lahko odpove brez da bi izgubili podatke.
Iz 4x4TB (16TB surovega) dobimo 10.92TB uporabnega prostora.
** ctrl slot=1 array b add spares=2I:1:8
Dodamo rezerven (spare) disk, ki vskoči, če eden izmed obstoječih odpove
** ctrl all show config
Ponovno izpišemo konfiguracijo
*** izpis
#+BEGIN_SRC
=> ctrl all show config
Smart Array P410 in Slot 1 (sn: PACCR0M9VZ41R3J)
DL18xG6BP at Port 2I, Box 1, OK
Port Name: 1I
Port Name: 2I
Array A (Solid State SATA, Unused Space: 2 MB)
logicaldrive 1 (223.54 GB, RAID 0, OK)
physicaldrive 2I:1:9 (port 2I:box 1:bay 9, SATA SSD, 240 GB, OK)
Array B (SATA, Unused Space: 0 MB)
logicaldrive 2 (10.92 TB, RAID 5, OK)
physicaldrive 2I:1:4 (port 2I:box 1:bay 4, SATA HDD, 4 TB, OK)
physicaldrive 2I:1:5 (port 2I:box 1:bay 5, SATA HDD, 4 TB, OK)
physicaldrive 2I:1:6 (port 2I:box 1:bay 6, SATA HDD, 4 TB, OK)
physicaldrive 2I:1:7 (port 2I:box 1:bay 7, SATA HDD, 4 TB, OK)
physicaldrive 2I:1:8 (port 2I:box 1:bay 8, SATA HDD, 4 TB, OK, spare)
Enclosure SEP (Vendor ID HP, Model DL18xG6BP) 248 (WWID: 5001438008ACB623, Port: 2I, Box: 1)
Expander 250 (WWID: 5001438008ACB610, Port: 2I, Box: 1)
SEP (Vendor ID PMCSIERA, Model SRC 8x6G) 249 (WWID: 5001438009305DBF)
#+END_SRC
** quit
Izhod iz ssacli
* Proxmox config
** LVM konfiguracija
Ker uporabljamo strojni RAID krmilnik, ne bomo uporabljali sicer finega ZFS datotečnega sistema, temveč LVM sistem za upravljanje nosilcev.
*** Dodamo Skupino nosilcev (volume group) - hiska
#+BEGIN_SRC
root@pmbu:~# vgcreate hiska /dev/sdb
Volume group "hiska" successfully created
#+END_SRC
*** Dodamo thin LVM prostor za virtualke - prostor
#+BEGIN_SRC
root@pmbu:~# lvcreate -L 5T -T -n prostor hiska
Thin pool volume with chunk size 4.00 MiB can address at most 1012.00 TiB of data.
WARNING: Pool zeroing and 4.00 MiB large chunk size slows down thin provisioning.
WARNING: Consider disabling zeroing (-Zn) or using smaller chunk size (<512.00 KiB).
Logical volume "prostor" created.
#+END_SRC
*** Skonfiguriramo prostor, da ga lahko proxmox uporablja
V fajl /etc/pve/storage.cfg dodamo tole konfiguracijo:
#+BEGIN_SRC
lvmthin: prostor
thinpool prostor
vgname hiska
content rootfs,images,iso,vztmpl,backup
#+END_SRC
Tako prostor postane uporaben za ISO slike, predloge kontejnerjev, varnostne kopije, kontejnerje same, itd.
* Bazen virov
Bazen virov (resource pool) moramo ustvariti, da lahko dodamo virtualne mašine.
Lahko imamo več bazenov virov, služijo pa segmentiranju strežnika in lažjemu delegiranju dostopa.
** Nov bazen virov
V proxmox vmesniku kliknemo "Datacenter", gremo pod "Permissions" -> "Pools", nato kliknemo "Create" (dodamo "sredstva-produkcije")
** Odstranimo nagscreen iz proxmox (ne bomo kupili subskripcije in posledično sporočilo nima nobene vloge razen tega da teži čisto vsakič ko želiš kaj postoriti)
#+BEGIN_SRC
cd /usr/share/javascript/proxmox-widget-toolkit
cp proxmoxlib.js proxmoxlib.js.bak
nano proxmoxlib.js
# Spremenimo tole:
Ext.Msg.show({
title: gettext('No valid subscription'),
# V tole:
void({ //Ext.Msg.show({
title: gettext('No valid subscription'),
#########
# Na koncu
systemctl restart pveproxy.service
#+END_SRC
* Nove virtualke
** Dodana "bekap" za varnostne kopije
** TODO armbian mirror, peskovnik, galova virtualka, http proxy, za liota
* VPN povezava
** Namestiš softether client
#+BEGIN_SRC
sudo apt install softether-vpnclient
#+END_SRC
** Poženeš vpnclient
#+BEGIN_SRC
sudo vpnclient start
#+END_SRC
** Poženeš vpncmd
- najprej izbereš 2, management of VPN Client
- pri hostname samo klikneš enter, da vnese privzet "localhost"
- nato se odpre lupina, v katero vpišeš naslednje ukaze:
1. NicCreate vpn_se (ime mrežne naprave)
2. AccountCreate kompotVPN (ime VPN povezave)
3. vpn.kompot.si (hostname)
4. PC-V_povezava (destination virtual hub name)
5. **** (uporabniško ime)
6. vpn_se (ime VPN mrežnega vmesnika)
- vpisati moramo še geslo:
1. AccountPassword kompotVPN
2. ***** (vpišeš geslo)
- poveži na tale VPN avtomatsko, ko poženeš vpnclient
AccountStartupSet kompotVPN (naj se poveže ob zagonu)
- poveži se zdaj!
AccountConnect kompotVPN (poveži se zdaj)
- povezavo lahko preveriš z ukazom "AccountList"
#+BEGIN_SRC
AccountList command - Get List of VPN Connection Settings
Item |Value
----------------------------+-----------------------------------------------
VPN Connection Setting Name |kompotVPN
Status |Connecting
VPN Server Hostname |*** (Direct TCP/IP Connection)
Virtual Hub |kompotVPNhub
Virtual Network Adapter Name|vpn_se
The command completed successfully.
#+END_SRC
** Konfiguracija mrežne naprave
*** Preveriš, ali obstaja nov mrežni adapter
#+BEGIN_SRC
sudo ifconfig -a
#+END_SRC
**** Command not found?
#+BEGIN_SRC
sudo apt install net-tools
#+END_SRC
*** IP / netmask
#+BEGIN_SRC
sudo ifconfig vpn_vpn_se 192.168.*.* (prosi za tole)
#+END_SRC
** Poveži povezavo ob zagonu računalnika
@TODO
* Razni popravki
- popravljen admin gui yunohosta
- popravljeno obnavljanje domen
- popravka sta bila dosezena z dodajanjem sledeče konfiguracije v `/etc/ssowat/conf.json.persistent` (v `permissions.core_skipped.uris`):
#+BEGIN_SRC
"re:.+/%.well%-known/ynh%-diagnosis/.*$",
"re:.+/%.well%-known/acme%-challenge/.*$",
"kompot.si/yunohost/admin",
"kompot.si/yunohost/api"
#+END_SRC

View File

@ -0,0 +1,99 @@
Datum: anketa : <https://obzorje.kompot.si/apps/polls/vote/26>
Lokacija: Rampa
Prisotni: Jan\
testman (čez internete),
## 1. Pregled zadolžitev / opravkov prejšnjega sestanka
~~- @ TODO [vsi] sheramo degugl event prek svojih kanalov~~
~~- @ TODO [andrej] - organizira sestanek z asjo (cgp)~~
\- @TODO Asja pravi, da se pridruži prihodnjič
\- @ TODO [jank] povzetek drupal delavnice
* @ TODO vnesemo na koncu sestanka
\- @ TODO [jank] povzetek mediawiki delavnice
~~- @ TODO [jank/gizmo] povzetek de-gugl delavnice~~
\- @ TODO [jurijp] kontaktira racunalniski muzej
~~- @ DONE [jurijp] naredi glasovalnico -- za vse sodelavnice~~
\- @ TODO [jurijp] kontaktira neodvisni.art za vnasanje dogodkov na mobilizon
~~- @ TODO [jurijp] kino.kompot.si bi lahko sledil njihovi instanci~~
Pojavljajo se novi kanali in vsebine na kino Kompotu, kar pozdravljamo.
\- @ TODO [jurijp] nekaj stvari preseli iz zapisnika soboote v wiki.
\- @ TODO [kiki] doloci termin in premisli nacrt - worshopology
~~- @ TODO [lio] wiki vnos o streamanju~~
\- @ TODO [lio] naroci se en caddy za ssd
\- ~~@ TODO [lio] dolocimo termin - ta vikend sobota ali nedelja~~
\- @ TODO [lio] mobilizon vnos in nacrt stvari, ki so za narest
\- ~~@ TODO [lio] kontaktira mraka~~
\- @ TODO [piab, rokb] naredita wiki vnos na <https://kompot.si> o jugofuturizmom
\- @ TODO [mrak] bi imel predavanje (se pred korono)
* TODO [???] armbian mirror virtualka, peskovnik virtualka, galova virtualka, http proxy vritualka, za liota virtualka, dopolnit navodila VPN in prestavit na wiki, dopolnit infrastrukturni vnos na wikiju
* ~~TODO [???] naredimo sobo na matrixu, ki se bridga na signal~~
* ~~#most:kompot.si~~
## 2. Poročila/refleksija (so)delavnic itd.
### 2.1. Vprašanje Izvajanje sodelovalnic
* permanentna anketa: <https://obzorje.kompot.si/apps/polls/vote/24>
* @TODO [lio] organizira naslednjo sodelovalnico, strojno uvažanje dogodkov v mobilizon
* Mogoče bi čimprej začeli z sysadmin (so)delavnicami, da lahko bolj razpršimo funkcijo
* Kaj vse bi rabili za to?
* Pripravili bi sklop delavnic ki pripravi osebe na administriranje posameznih storitev
* [Lio] bi se javil za mobilizon in peertube
* Junoš se javi za dokuwiki
* debatiramo o možnostih single sign ona, integracij z ldapom in podobno
### 2.2. Vprašanje komunikacije
* Govorili smo o tem, da bi lahko ločili mailing liste na bolj tekočo organizacijo vs obvestilnik za dogodke ipd. Nevem, če smo kaj dorekli gelde tega. Mogoče bi lahko matrix sobe razdelili na podoben način.
* Damo spisek matrix sob na wiki? Da.
* @TODO
* Ko pride kak nov član pogosto pozabimo na kak kanal (mailing lista, spisek sob, kompot account...), lahko bi naredili kak spisek korakov, kot todo za vsakega novega člana, ali še boljše nek generičen welcome mail z vsemi informacijami. **Rabimo še kaka podobna info/promo sporočila?**
* @TODO
* Ali bi imeli več mailing list? debata. Še vedno ni sklepa. Lahko bi imeli še obvestilnik, po drugi strani imamo več komunikacijskih kanalov in še zaenkrat ni jasno ali (že) potrebujemo dodatno mejling listo
## 3. Skupno urejanje wikija
Lio je preglagal, da bi na sestanku skupno malo pimpali wiki.
## 4. Kdo organizira naslednji sestanek?
\- @ TODO [___]
* @LIO organizira naslednji sestanek, cez tri tedne
## 5. Plani za naprej
* Spletna stran, ki spremlja uptime
* Iskanje novih uporabnikov
* Kontaktiramo sorodne organizacije?
* @TODO kontaktiramo duh časa
## 6. Razno
* Predlog za Kompotov "bojni klik": **move slow and fix things**...

View File

@ -0,0 +1,112 @@
# Kompot sestanek
## Prisotni:
Lio (prinesel ključ, šel), Leon, Kuki, Junoš, Jan, Juri
## Dnevni red:
1. pregled dnevnega reda
2. pregled opravljenih zadolžitev
3. tekoče zadeve
4. ?kompot kongres? (mal večji event)
5. razno
6. urejanje wikija
## 1. Pregled dnevnega reda
Je sprejet
## 2. Pregled opravljenih zadolžitev
\- @TODO Asja pravi, da se pridruži prihodnjič
\- @ TODO [jank] povzetek drupal delavnice
~~* @ TODO vnesemo na koncu sestanka~~
\- @ TODO [jank] povzetek mediawiki delavnice
\- @ TODO [jurijp] kontaktira racunalniski muzej
~~\- @ TODO [jurijp] kontaktira neodvisni.art za vnasanje dogodkov na mobilizon~~
\- @ TODO [jurijp] nekaj stvari preseli iz zapisnika soboote v wiki.
\- @ TODO [kiki] doloci termin in premisli nacrt - worshopology
\- @ TODO [lio] naroci se en caddy za ssd
~~\- @ TODO [lio] mobilizon vnos in nacrt stvari, ki so za narest~~
\- @ TODO [piab, rokb] naredita wiki vnos na <https://kompot.si> o jugofuturizmom
\- @ TODO [mrak] bi imel predavanje (se pred korono)
* TODO [jurij] trzin server armbian mirror virtualka, peskovnik virtualka, galova virtualka, http proxy vritualka, za liota virtualka, dopolnit navodila VPN in prestavit na wiki, dopolnit infrastrukturni vnos na wikiju
* TODO [lio] zrihta IP naslove v Trzinu, da aktiviramo strežnik
## 3. Tekoče zadeve
### Mobilizon sodelovalnica
Sodelavnice so okej, malo je zmede z novo deguglifikacijo. Je pa uspešna, ker se kaže še precej zanimanja.
Druga - uvažanje dogodkov - debata o projektu
https://pad.riseup.net/p/sodelovalnica-ii
Začeli smo razvijati konzolno aplikacijo za upravljanje Mobilizona.
V prvi fazi je mišljena za dodajanje dogodkov iz strojno berljivih virov.
Izkazalo se je da ni prav veliko uporabnih virov kar tako na spletu, razen Kulturnika.
Kontaktirali smo Masko, da bi neodvisni.art uporabili kot primer.
Obeta tudi Emanat, ki bo ob priliki dobil podporo RSS.
Zainteresirani (tako ali drugače) vabljeni na sodelovalnico osvobajanja organiziranja dogodkov. Da ne bo obče ljudstvo ostajalo odvisno od fejsknige za to.
### Problemi s certifikati
Konec septembra je potekel korenski certifikat neprofitne certifikacijske avtoritete Let's Encrypt, ki nam zagotavlja brezplačne obnovljive varnostne certifikate za brezskrben dostop do storitev.
Ker je potekel korenski certifikat, so določene naprave (ponavadi neposodobljene naprave) imele težave z dostopanjem.
Med njimi je bil tudi RŠ strežnik, zato je prišlo do nekaj dnevnega izpada chata (preden smo pravilno identificirali težavo).
Prišlo je tudi do težave s sinhronizacijo vsebin na https://zapatista.kompot.si
Tovrstna zadeva se redko zgodi, se pa.
Podrobnejša razlaga je na spodnjem linku, morda pa nam nekoč kaj več pove tudi Mrak na predavanju o domenskem strežniku.
https://letsencrypt.org/2021/10/01/cert-chaining-help.html
### Izpadi storitev v zadnjem mesecu
V petek, 24. 9. okoli 16h je prišlo do poškodbe optičnega kabla na Viču in je
(med drugim) Radio Študent bil brez internetne povezave cca 24 ur. Kabel so presekali med gradnjo novega tira v bližini tobačne. Telemach, ki ima prek link, je nekaj časa zanikal težavo, so pa dobri ljudje z Arnesa poizvedli po viru izpada in vzpodbudili popravilo / posredovali informacije. Slava jim.
Kak teden za tem je prišlo do izpada elektrike v rožni dolini, ki je trajal nekaj ur.
Vse storitve so se kmalu povrnile v delovanje.
Zgodi se, da gre strežnik offline. Kakšne mejle in fajle iz Obzorja, ki so pomembni, je fajn imeti na več mestih, sinhronizacijo je dokaj enostavno vzpostaviti. Kogar zanima, kako, lahko vpraša na recimo matrix kanalu #pomoc:kompot.si ali na listi, pa pripravimo dokumentacije.
### Maska
Dobimo se z Masko, ki je dobila projekt, predvidoma v prihodnjem tednu.