Browse Source

Add a test for preprocess_esm.

Replace commas with semicolons for csv.
communication
junos 1 year ago
parent
commit
53f34965e2
  1. 130
      data/example_esm.csv
  2. 7
      test/test_esm.py

130
data/example_esm.csv

@ -1,65 +1,65 @@
id,_id,timestamp,device_id,esm_status,esm_user_answer,esm_notification_timeout,esm_json,double_esm_user_answer_timestamp,esm_trigger,esm_session,esm_notification_id,esm_expiration_threshold,participant_id,username
93680,244,1615455348079,12324354-e195-4e93-a2d5-268556e3ea5d,0,,0,"{'time': 'morning', 'esm_type': 7, 'esm_color': -8138892, 'esm_title': 'Se nanaša na sinoči:', 'time_type': 1, 'esm_radios': [''], 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 1, 'default_time': '8.0', 'esm_instructions': 'Koliko ur ste ponoči dejansko spali? (Število prespanih ur se lahko razlikuje od števila ur, ki ste jih preživeli v postelji.)', 'questionnaire_id': 1, 'questionnaire_type': 'wakeup'}",0,morning,20,38,0,21,nokia_0000003
93679,243,1614328386537,12324354-e195-4e93-a2d5-268556e3ea5d,3,Removed at restart because it was too old,0,"{'time': 'morning', 'esm_type': 7, 'esm_color': -8138892, 'esm_title': 'Se nanaša na sinoči:', 'time_type': 1, 'esm_radios': [''], 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 1, 'default_time': '8.0', 'esm_instructions': 'Koliko ur ste ponoči dejansko spali? (Število prespanih ur se lahko razlikuje od števila ur, ki ste jih preživeli v postelji.)', 'questionnaire_id': 1, 'questionnaire_type': 'wakeup'}",1615455284073,morning,19,36,0,21,nokia_0000003
93678,242,1614243717328,12324354-e195-4e93-a2d5-268556e3ea5d,3,Removed at 4AM,0,"{'time': 'morning', 'esm_type': 7, 'esm_color': -8138892, 'esm_title': 'Se nanaša na sinoči:', 'time_type': 1, 'esm_radios': [''], 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 1, 'default_time': '8.0', 'esm_instructions': 'Koliko ur ste ponoči dejansko spali? (Število prespanih ur se lahko razlikuje od števila ur, ki ste jih preživeli v postelji.)', 'questionnaire_id': 1, 'questionnaire_type': 'wakeup'}",1614320045955,morning,18,34,0,21,nokia_0000003
72921,241,1614184330123,12324354-e195-4e93-a2d5-268556e3ea5d,3,Removed at 4AM,0,"{'time': 'evening', 'esm_type': 5, 'esm_color': -3053207, 'esm_title': '', 'esm_trigger': 'evening_first', 'question_id': 115, 'esm_instructions': 'Ste za danes že zaključili z delom?', 'questionnaire_id': 96, 'esm_quick_answers': ['Da', 'Ne'], 'questionnaire_type': 'home'}",1614222115961,evening_first,17,31,0,21,nokia_0000003
72462,240,1614169227286,12324354-e195-4e93-a2d5-268556e3ea5d,2,DayFinished3421,0,"{'time': 'daytime', 'esm_type': 2, 'esm_color': -9187073, 'esm_title': 'V kolikšni meri se v tem trenutku počutite:', 'esm_radios': ['0 - Zelo malo ali sploh ne', '1 - Malo', '2 - Srednje', '3 - Precej', '4 - Izjemno'], 'esm_trigger': 'during_work_first', 'question_id': 5, 'esm_instructions': 'Prijetno vznemirjeni', 'questionnaire_id': 8, 'questionnaire_type': 'outcome'}",1614169252624,during_work_first,16,28,0,21,nokia_0000003
72351,239,1614156218374,12324354-e195-4e93-a2d5-268556e3ea5d,2,2,0,"{'esm_type': 17, 'numberOfQ': 2, 'lastESMtime': 1614075648165, 'question_id': 9999, 'text_feedback': 'Včeraj ste na naše vprašalnike odgovorili dvakrat.\nZavedamo se, da v naši raziskavi prosimo za veliko sodelovanja. Prosimo, nadaljujte, vaše sodelovanje je za nas veliko vredno.'}",1614162029474,,15,27,0,21,nokia_0000003
72350,238,1614156218367,12324354-e195-4e93-a2d5-268556e3ea5d,2,0 - Sploh ne,0,"{'time': 'morning', 'esm_type': 2, 'esm_color': -9187073, 'esm_title': 'Odkar ste danes začeli z delom:', 'esm_radios': ['0 - Sploh ne', '1 - Malo', '2 - Srednje', '3 - Precej', '4 - Izjemno'], 'esm_trigger': 'myFlow', 'question_id': 114, 'esm_instructions': 'V kolikšni meri ste celo to obdobje dojemali kot stresno?', 'questionnaire_id': 93, 'questionnaire_type': 'next'}",1614162028105,myFlow,15,27,0,21,nokia_0000003
72349,237,1614156218366,12324354-e195-4e93-a2d5-268556e3ea5d,2,0 - Sploh ne,0,"{'time': 'morning', 'esm_type': 2, 'esm_color': -9187073, 'esm_title': 'Odkar ste danes začeli z delom:', 'esm_radios': ['0 - Sploh ne', '1 - Malo', '2 - Srednje', '3 - Precej', '4 - Izjemno'], 'esm_trigger': 'myFlow-morning', 'question_id': 113, 'esm_instructions': 'Je to celo obdobje v vas ustvarilo napetost?', 'questionnaire_id': 93, 'questionnaire_type': 'next'}",1614162027076,myFlow-morning,15,27,0,21,nokia_0000003
72348,236,1614156218366,12324354-e195-4e93-a2d5-268556e3ea5d,2,0 - Ne,0,"{'time': 'morning', 'esm_type': 2, 'esm_color': -9187073, 'esm_title': 'Odkar ste danes začeli z delom:', 'esm_radios': ['0 - Ne', '1 - Da, nekoliko', '2 - Da, srednje', '3 - Da, precej', '4 - Da, izjemno'], 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 101, 'esm_instructions': 'Je prišlo do kakega dogodka, ki je v vas ustvaril napetost?', 'questionnaire_id': 87, 'questionnaire_type': 'outcome'}",1614162025806,morning,15,27,0,21,nokia_0000003
72347,235,1614156218365,12324354-e195-4e93-a2d5-268556e3ea5d,2,0 - Sploh se ne strinjam,0,"{'time': 'morning', 'esm_type': 2, 'esm_color': -8138892, 'esm_title': 'Odkar ste danes začeli z delom:', 'esm_radios': ['0 - Sploh se ne strinjam', '1 - Ne strinjam se', '2 - Strinjam se', '3 - Popolnoma se strinjam'], 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 86, 'esm_instructions': 'Veliko besede sem imela pri odločanju, kaj se dogaja pri mojem delu', 'questionnaire_id': 11, 'questionnaire_type': 'exposure'}",1614162024126,morning,15,27,0,21,nokia_0000003
72346,234,1614156218364,12324354-e195-4e93-a2d5-268556e3ea5d,2,0 - Sploh se ne strinjam,0,"{'time': 'morning', 'esm_type': 2, 'esm_color': -8138892, 'esm_title': 'Odkar ste danes začeli z delom:', 'esm_radios': ['0 - Sploh se ne strinjam', '1 - Ne strinjam se', '2 - Strinjam se', '3 - Popolnoma se strinjam'], 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 82, 'esm_instructions': 'Pri svojem delu sem lahko opravljala vrsto različnih stvari', 'questionnaire_id': 11, 'questionnaire_type': 'exposure'}",1614162023014,morning,15,27,0,21,nokia_0000003
72345,233,1614156218363,12324354-e195-4e93-a2d5-268556e3ea5d,2,0 - Sploh se ne strinjam,0,"{'time': 'morning', 'esm_type': 2, 'esm_color': -8138892, 'esm_title': 'Odkar ste danes začeli z delom:', 'esm_radios': ['0 - Sploh se ne strinjam', '1 - Ne strinjam se', '2 - Strinjam se', '3 - Popolnoma se strinjam'], 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 74, 'esm_instructions': 'Moja služba je zahtevala zelo trdo delo', 'questionnaire_id': 10, 'questionnaire_type': 'exposure'}",1614162021897,morning,15,27,0,21,nokia_0000003
72344,232,1614156218362,12324354-e195-4e93-a2d5-268556e3ea5d,2,0 - Sploh se ne strinjam,0,"{'time': 'morning', 'esm_type': 2, 'esm_color': -8138892, 'esm_title': 'Odkar ste danes začeli z delom:', 'esm_radios': ['0 - Sploh se ne strinjam', '1 - Ne strinjam se', '2 - Strinjam se', '3 - Popolnoma se strinjam'], 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 73, 'esm_instructions': 'Moja služba je zahtevala, da sem delala zelo hitro', 'questionnaire_id': 10, 'questionnaire_type': 'exposure'}",1614162020929,morning,15,27,0,21,nokia_0000003
72343,231,1614156218361,12324354-e195-4e93-a2d5-268556e3ea5d,2,0,0,"{'time': 'morning', 'esm_type': 9, 'esm_color': -21133, 'esm_title': 'Odkar ste danes začeli z delom:', 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 58, 'esm_instructions': 'Koliko odmorov, daljših od 10 minut, ste si vzeli?', 'questionnaire_id': 98, 'questionnaire_type': 'persistent'}",1614162019696,morning,15,27,0,21,nokia_0000003
72342,230,1614156218360,12324354-e195-4e93-a2d5-268556e3ea5d,2,0,0,"{'time': 'morning', 'esm_type': 9, 'esm_color': -21133, 'esm_title': 'Odkar ste danes začeli z delom:', 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 57, 'esm_instructions': 'Koliko odmorov ste si vzeli za kajenje?', 'questionnaire_id': 98, 'questionnaire_type': 'persistent'}",1614162018358,morning,15,27,0,21,nokia_0000003
72341,229,1614156218359,12324354-e195-4e93-a2d5-268556e3ea5d,2,0,0,"{'time': 'morning', 'esm_type': 9, 'esm_color': -21133, 'esm_title': 'Odkar ste danes začeli z delom:', 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 56, 'esm_instructions': 'Koliko skodelic kave, čaja ali drugih kofeinskih pijač ste popili?', 'questionnaire_id': 98, 'questionnaire_type': 'persistent'}",1614162017023,morning,15,27,0,21,nokia_0000003
72340,228,1614156218358,12324354-e195-4e93-a2d5-268556e3ea5d,2,0 - Ne,0,"{'time': 'daytime', 'esm_type': 2, 'esm_color': -4623361, 'esm_title': '', 'esm_radios': ['0 - Ne', '1 - Da'], 'esm_trigger': 'myFlow-myFlow-morning', 'question_id': 49, 'esm_instructions': 'Ste za to uporabljali računalnik ali telefon?', 'questionnaire_id': 97, 'questionnaire_type': 'next'}",1614162014711,myFlow-myFlow-morning,15,27,0,21,nokia_0000003
72339,227,1614156218358,12324354-e195-4e93-a2d5-268556e3ea5d,2,0 - Branje,0,"{'time': 'daytime', 'esm_type': 2, 'esm_color': -4623361, 'esm_title': '', 'esm_radios': ['0 - Branje', '1 - Pisanje', '2 - E-poštna sporočila', '3 - Analiza podatkov ali programiranje', '4 - Sodelovanju v medmrežni aktivnosti (npr. webinarju, delavnici, tečaju)', '5 - Načrtovanje (npr. razmišljanje o tekočih nalogah ali sestava urnika)', '6 - Drugo'], 'esm_trigger': 'myFlow-morning', 'question_id': 45, 'esm_instructions': 'Kakšno vrsto samostojnega dela ste opravljali?', 'questionnaire_id': 97, 'questionnaire_type': 'next'}",1614162013810,myFlow-morning,15,27,0,21,nokia_0000003
72338,226,1614156218358,12324354-e195-4e93-a2d5-268556e3ea5d,2,0 - Samostojno delo,0,"{'time': 'morning', 'esm_type': 2, 'esm_color': -4623361, 'esm_title': '', 'esm_radios': ['0 - Samostojno delo', '1 - Delo z drugimi ali v skupini', '2 - Odmor ali zasebne zadeve', '3 - Prevoz'], 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 52, 'esm_instructions': 'Kaj ste v glavnem počeli v zadnjih 10 minutah?', 'questionnaire_id': 97, 'questionnaire_type': 'persistent'}",1614162012891,morning,15,27,0,21,nokia_0000003
72337,225,1614156218357,12324354-e195-4e93-a2d5-268556e3ea5d,2,0 - Zelo malo ali sploh ne,0,"{'time': 'morning', 'esm_type': 2, 'esm_color': -9187073, 'esm_title': 'V kolikšni meri se v tem trenutku počutite:', 'esm_radios': ['0 - Zelo malo ali sploh ne', '1 - Malo', '2 - Srednje', '3 - Precej', '4 - Izjemno'], 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 42, 'esm_instructions': 'Živčni', 'questionnaire_id': 9, 'questionnaire_type': 'outcome'}",1614162011990,morning,15,27,0,21,nokia_0000003
72336,224,1614156218356,12324354-e195-4e93-a2d5-268556e3ea5d,2,0 - Zelo malo ali sploh ne,0,"{'time': 'morning', 'esm_type': 2, 'esm_color': -9187073, 'esm_title': 'V kolikšni meri se v tem trenutku počutite:', 'esm_radios': ['0 - Zelo malo ali sploh ne', '1 - Malo', '2 - Srednje', '3 - Precej', '4 - Izjemno'], 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 36, 'esm_instructions': 'Z občutkom krivde', 'questionnaire_id': 9, 'questionnaire_type': 'outcome'}",1614162010968,morning,15,27,0,21,nokia_0000003
72335,223,1614156218355,12324354-e195-4e93-a2d5-268556e3ea5d,2,0 - Zelo malo ali sploh ne,0,"{'time': 'morning', 'esm_type': 2, 'esm_color': -9187073, 'esm_title': 'V kolikšni meri se v tem trenutku počutite:', 'esm_radios': ['0 - Zelo malo ali sploh ne', '1 - Malo', '2 - Srednje', '3 - Precej', '4 - Izjemno'], 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 28, 'esm_instructions': 'Ponosni', 'questionnaire_id': 8, 'questionnaire_type': 'outcome'}",1614162009872,morning,15,27,0,21,nokia_0000003
72334,222,1614156218354,12324354-e195-4e93-a2d5-268556e3ea5d,2,0 - Zelo malo ali sploh ne,0,"{'time': 'morning', 'esm_type': 2, 'esm_color': -9187073, 'esm_title': 'V kolikšni meri se v tem trenutku počutite:', 'esm_radios': ['0 - Zelo malo ali sploh ne', '1 - Malo', '2 - Srednje', '3 - Precej', '4 - Izjemno'], 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 26, 'esm_instructions': 'Z občutkom moči', 'questionnaire_id': 8, 'questionnaire_type': 'outcome'}",1614162008934,morning,15,27,0,21,nokia_0000003
72333,221,1614156218353,12324354-e195-4e93-a2d5-268556e3ea5d,2,Da,0,"{'time': 'morning', 'esm_type': 5, 'esm_color': -3053207, 'esm_title': '', 'esm_trigger': 'morning_first', 'question_id': 3, 'esm_instructions': 'Ste že pričeli z delom?', 'questionnaire_id': 99, 'esm_quick_answers': ['Da', 'Ne'], 'questionnaire_type': 'start'}",1614162007959,morning_first,15,27,0,21,nokia_0000003
61999,2,1613059550240,12324354-e195-4e93-a2d5-268556e3ea5d,2,1 - Precej slaba,0,"{'time': 'morning', 'esm_type': 2, 'esm_color': -8138892, 'esm_title': 'Se nanaša na sinoči:', 'esm_radios': ['0 - Zelo slaba', '1 - Precej slaba', '2 - Precej dobra', '3 - Zelo dobra'], 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 2, 'esm_instructions': 'Kako bi ocenili kvaliteto vašega spanca?', 'questionnaire_id': 1, 'questionnaire_type': 'wakeup'}",1613059581249,morning,1,1,0,21,nokia_0000003
61998,1,1613059550188,12324354-e195-4e93-a2d5-268556e3ea5d,2,2021-02-11 08:00:00 +0100,0,"{'time': 'morning', 'esm_type': 7, 'esm_color': -8138892, 'esm_title': 'Se nanaša na sinoči:', 'time_type': 1, 'esm_radios': [''], 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 1, 'default_time': '8.0', 'esm_instructions': 'Koliko ur ste ponoči dejansko spali? (Število prespanih ur se lahko razlikuje od števila ur, ki ste jih preživeli v postelji.)', 'questionnaire_id': 1, 'questionnaire_type': 'wakeup'}",1613059557598,morning,1,1,0,21,nokia_0000003
28512,33,1602509118601,049df3f8-8541-4cf5-af2b-83f6b3f0cf4b,2,0,0,"{'time': 'morning', 'esm_type': 9, 'esm_color': -21133, 'esm_title': 'Odkar ste danes začeli z delom:', 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 48, 'esm_instructions': 'Koliko odmorov ste si vzeli za kajenje?', 'questionnaire_id': 98, 'questionnaire_type': 'persistent'}",1602513587718,morning,5,9,0,21,nokia_0000003
28511,32,1602509118600,049df3f8-8541-4cf5-af2b-83f6b3f0cf4b,2,0,0,"{'time': 'morning', 'esm_type': 9, 'esm_color': -21133, 'esm_title': 'Odkar ste danes začeli z delom:', 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 47, 'esm_instructions': 'Koliko skodelic kave, čaja ali drugih kofeinskih pijač ste popili?', 'questionnaire_id': 98, 'questionnaire_type': 'persistent'}",1602513586248,morning,5,9,0,21,nokia_0000003
28510,31,1602509118599,049df3f8-8541-4cf5-af2b-83f6b3f0cf4b,2,0 - Zelo malo ali sploh ne,0,"{'time': 'morning', 'esm_type': 2, 'esm_color': -9187073, 'esm_title': 'V kolikšni meri se v tem trenutku počutite:', 'esm_radios': ['0 - Zelo malo ali sploh ne', '1 - Malo', '2 - Srednje', '3 - Precej', '4 - Izjemno'], 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 41, 'esm_instructions': 'Nervozni', 'questionnaire_id': 9, 'questionnaire_type': 'outcome'}",1602513584610,morning,5,9,0,21,nokia_0000003
28509,30,1602509118598,049df3f8-8541-4cf5-af2b-83f6b3f0cf4b,2,0 - Zelo malo ali sploh ne,0,"{'time': 'morning', 'esm_type': 2, 'esm_color': -9187073, 'esm_title': 'V kolikšni meri se v tem trenutku počutite:', 'esm_radios': ['0 - Zelo malo ali sploh ne', '1 - Malo', '2 - Srednje', '3 - Precej', '4 - Izjemno'], 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 39, 'esm_instructions': 'Razdražljivi', 'questionnaire_id': 9, 'questionnaire_type': 'outcome'}",1602513583249,morning,5,9,0,21,nokia_0000003
28508,29,1602509118597,049df3f8-8541-4cf5-af2b-83f6b3f0cf4b,2,0 - Zelo malo ali sploh ne,0,"{'time': 'morning', 'esm_type': 2, 'esm_color': -9187073, 'esm_title': 'V kolikšni meri se v tem trenutku počutite:', 'esm_radios': ['0 - Zelo malo ali sploh ne', '1 - Malo', '2 - Srednje', '3 - Precej', '4 - Izjemno'], 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 33, 'esm_instructions': 'Aktivni', 'questionnaire_id': 8, 'questionnaire_type': 'outcome'}",1602513582471,morning,5,9,0,21,nokia_0000003
28507,28,1602509118596,049df3f8-8541-4cf5-af2b-83f6b3f0cf4b,2,0 - Zelo malo ali sploh ne,0,"{'time': 'morning', 'esm_type': 2, 'esm_color': -9187073, 'esm_title': 'V kolikšni meri se v tem trenutku počutite:', 'esm_radios': ['0 - Zelo malo ali sploh ne', '1 - Malo', '2 - Srednje', '3 - Precej', '4 - Izjemno'], 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 30, 'esm_instructions': 'Zainteresirani', 'questionnaire_id': 8, 'questionnaire_type': 'outcome'}",1602513581110,morning,5,9,0,21,nokia_0000003
28506,27,1602509118595,049df3f8-8541-4cf5-af2b-83f6b3f0cf4b,2,Da,0,"{'time': 'morning', 'esm_type': 5, 'esm_color': -3053207, 'esm_title': '', 'esm_trigger': 'morning_first', 'question_id': 3, 'esm_instructions': 'Ste že v službi?', 'questionnaire_id': 99, 'esm_quick_answers': ['Da', 'Ne'], 'questionnaire_type': 'start'}",1602513580172,morning_first,5,9,0,21,nokia_0000003
28505,26,1602509118594,049df3f8-8541-4cf5-af2b-83f6b3f0cf4b,2,0 - Zelo slaba,0,"{'time': 'morning', 'esm_type': 2, 'esm_color': -8138892, 'esm_title': 'Se nanaša na sinoči:', 'esm_radios': ['0 - Zelo slaba', '1 - Precej slaba', '2 - Precej dobra', '3 - Zelo dobra'], 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 2, 'esm_instructions': 'Kako bi ocenili kvaliteto vašega spanca?', 'questionnaire_id': 1, 'questionnaire_type': 'wakeup'}",1602513578669,morning,5,9,0,21,nokia_0000003
28489,25,1602509118447,049df3f8-8541-4cf5-af2b-83f6b3f0cf4b,2,2020-10-12 08:00:00 +0200,0,"{'time': 'morning', 'esm_type': 7, 'esm_color': -8138892, 'esm_title': 'Se nanaša na sinoči:', 'time_type': 1, 'esm_radios': [''], 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 1, 'default_time': '8.0', 'esm_instructions': 'Koliko ur ste ponoči dejansko spali? (Število prespanih ur se lahko razlikuje od števila ur, ki ste jih preživeli v postelji.)', 'questionnaire_id': 1, 'questionnaire_type': 'wakeup'}",1602513577316,morning,5,9,0,21,nokia_0000003
28488,24,1601369423988,049df3f8-8541-4cf5-af2b-83f6b3f0cf4b,3,Removed at 4AM,0,"{'time': 'morning', 'esm_type': 7, 'esm_color': -8138892, 'esm_title': 'Se nanaša na sinoči:', 'time_type': 1, 'esm_radios': [''], 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 1, 'default_time': '8.0', 'esm_instructions': 'Koliko ur ste ponoči dejansko spali? (Število prespanih ur se lahko razlikuje od števila ur, ki ste jih preživeli v postelji.)', 'questionnaire_id': 1, 'questionnaire_type': 'wakeup'}",1601431979481,morning,4,7,0,21,nokia_0000003
28487,23,1601326752155,049df3f8-8541-4cf5-af2b-83f6b3f0cf4b,3,Removed at restart because it was too old,0,"{'time': 'evening', 'esm_type': 5, 'esm_color': -3053207, 'esm_title': '', 'esm_trigger': 'evening_first', 'question_id': 115, 'esm_instructions': 'Ste že odšli iz službe?', 'questionnaire_id': 96, 'esm_quick_answers': ['Da', 'Ne'], 'questionnaire_type': 'home'}",1601331421282,evening_first,3,4,0,21,nokia_0000003
25591,22,1601289262695,049df3f8-8541-4cf5-af2b-83f6b3f0cf4b,2,DayFinished3421,0,"{'time': 'daytime', 'esm_type': 2, 'esm_color': -9187073, 'esm_title': 'V kolikšni meri se v tem trenutku počutite:', 'esm_radios': ['0 - Zelo malo ali sploh ne', '1 - Malo', '2 - Srednje', '3 - Precej', '4 - Izjemno'], 'esm_trigger': 'during_work_first', 'question_id': 9, 'esm_instructions': 'V pripravljenosti', 'questionnaire_id': 8, 'questionnaire_type': 'outcome'}",1601297656726,during_work_first,2,3,0,21,nokia_0000003
25553,21,1601283832297,049df3f8-8541-4cf5-af2b-83f6b3f0cf4b,2,-99,0,"{'esm_type': 17, 'numberOfQ': -99, 'lastESMtime': 0, 'question_id': 9999, 'text_feedback': 'NA you answered our questionnaires three times.\nWe are aware that we ask for a lot of participation in this study. Please, keep going, your participation is very valuable to us.'}",1601283862202,,1,1,0,21,nokia_0000003
25552,20,1601283832290,049df3f8-8541-4cf5-af2b-83f6b3f0cf4b,2,0 - Sploh ne,0,"{'time': 'morning', 'esm_type': 2, 'esm_color': -9187073, 'esm_title': 'Odkar ste danes začeli z delom:', 'esm_radios': ['0 - Sploh ne', '1 - Malo', '2 - Srednje', '3 - Precej', '4 - Izjemno'], 'esm_trigger': 'myFlow', 'question_id': 114, 'esm_instructions': 'V kolikšni meri ste celo to obdobje dojemali kot stresno?', 'questionnaire_id': 93, 'questionnaire_type': 'next'}",1601283862054,myFlow,1,1,0,21,nokia_0000003
25551,19,1601283832289,049df3f8-8541-4cf5-af2b-83f6b3f0cf4b,2,0 - Sploh ne,0,"{'time': 'morning', 'esm_type': 2, 'esm_color': -9187073, 'esm_title': 'Odkar ste danes začeli z delom:', 'esm_radios': ['0 - Sploh ne', '1 - Malo', '2 - Srednje', '3 - Precej', '4 - Izjemno'], 'esm_trigger': 'myFlow', 'question_id': 113, 'esm_instructions': 'Je to celo obdobje v vas ustvarilo napetost?', 'questionnaire_id': 93, 'questionnaire_type': 'next'}",1601283861069,myFlow,1,1,0,21,nokia_0000003
25550,18,1601283832289,049df3f8-8541-4cf5-af2b-83f6b3f0cf4b,2,0 - Ne,0,"{'time': 'morning', 'esm_type': 2, 'esm_color': -9187073, 'esm_title': 'Odkar ste danes začeli z delom:', 'esm_radios': ['0 - Ne', '1 - Da, nekoliko', '2 - Da, srednje', '3 - Da, precej', '4 - Da, izjemno'], 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 101, 'esm_instructions': 'Je prišlo do kakega dogodka, ki je v vas ustvaril napetost?', 'questionnaire_id': 87, 'questionnaire_type': 'outcome'}",1601283860118,morning,1,1,0,21,nokia_0000003
25549,17,1601283832288,049df3f8-8541-4cf5-af2b-83f6b3f0cf4b,2,0 - Sploh se ne strinjam,0,"{'time': 'morning', 'esm_type': 2, 'esm_color': -8138892, 'esm_title': 'Odkar ste danes začeli z delom:', 'esm_radios': ['0 - Sploh se ne strinjam', '1 - Ne strinjam se', '2 - Strinjam se', '3 - Popolnoma se strinjam'], 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 79, 'esm_instructions': 'Moje delo je vključevalo veliko ponavljajočega se dela', 'questionnaire_id': 11, 'questionnaire_type': 'exposure'}",1601283858345,morning,1,1,0,21,nokia_0000003
25548,16,1601283832287,049df3f8-8541-4cf5-af2b-83f6b3f0cf4b,2,0 - Sploh se ne strinjam,0,"{'time': 'morning', 'esm_type': 2, 'esm_color': -8138892, 'esm_title': 'Odkar ste danes začeli z delom:', 'esm_radios': ['0 - Sploh se ne strinjam', '1 - Ne strinjam se', '2 - Strinjam se', '3 - Popolnoma se strinjam'], 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 78, 'esm_instructions': 'Moje delo je zahtevalo, da se učim novih stvari', 'questionnaire_id': 11, 'questionnaire_type': 'exposure'}",1601283857426,morning,1,1,0,21,nokia_0000003
25547,15,1601283832286,049df3f8-8541-4cf5-af2b-83f6b3f0cf4b,2,0 - Sploh se ne strinjam,0,"{'time': 'morning', 'esm_type': 2, 'esm_color': -8138892, 'esm_title': 'Odkar ste danes začeli z delom:', 'esm_radios': ['0 - Sploh se ne strinjam', '1 - Ne strinjam se', '2 - Strinjam se', '3 - Popolnoma se strinjam'], 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 76, 'esm_instructions': 'Imela sem dovolj časa, da končam svoje delovne naloge', 'questionnaire_id': 10, 'questionnaire_type': 'exposure'}",1601283856474,morning,1,1,0,21,nokia_0000003
25546,14,1601283832285,049df3f8-8541-4cf5-af2b-83f6b3f0cf4b,2,0 - Sploh se ne strinjam,0,"{'time': 'morning', 'esm_type': 2, 'esm_color': -8138892, 'esm_title': 'Odkar ste danes začeli z delom:', 'esm_radios': ['0 - Sploh se ne strinjam', '1 - Ne strinjam se', '2 - Strinjam se', '3 - Popolnoma se strinjam'], 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 74, 'esm_instructions': 'Moja služba je zahtevala zelo trdo delo', 'questionnaire_id': 10, 'questionnaire_type': 'exposure'}",1601283854752,morning,1,1,0,21,nokia_0000003
25545,13,1601283832284,049df3f8-8541-4cf5-af2b-83f6b3f0cf4b,2,0 - Ne,0,"{'time': 'daytime', 'esm_type': 2, 'esm_color': -4623361, 'esm_title': '', 'esm_radios': ['0 - Ne', '1 - Da'], 'esm_trigger': 'myFlow', 'question_id': 55, 'esm_instructions': 'Ste za to uporabljali računalnik ali telefon?', 'questionnaire_id': 97, 'questionnaire_type': 'next'}",1601283853732,myFlow,1,1,0,21,nokia_0000003
25544,12,1601283832284,049df3f8-8541-4cf5-af2b-83f6b3f0cf4b,2,0 - Branje,0,"{'time': 'daytime', 'esm_type': 2, 'esm_color': -4623361, 'esm_title': '', 'esm_radios': ['0 - Branje', '1 - Pisanje', '2 - E-poštna sporočila', '3 - Analiza podatkov ali programiranje', '4 - Sodelovanju v medmrežni aktivnosti (npr. webinarju, delavnici, tečaju)', '5 - Načrtovanje (npr. razmišljanje o tekočih nalogah ali sestava urnika)', '6 - Drugo'], 'esm_trigger': 'myFlow', 'question_id': 51, 'esm_instructions': 'Kakšno vrsto samostojnega dela ste opravljali?', 'questionnaire_id': 97, 'questionnaire_type': 'next'}",1601283852634,myFlow,1,1,0,21,nokia_0000003
25543,11,1601283832284,049df3f8-8541-4cf5-af2b-83f6b3f0cf4b,2,0 - Samostojno delo,0,"{'time': 'morning', 'esm_type': 2, 'esm_color': -4623361, 'esm_title': '', 'esm_radios': ['0 - Samostojno delo', '1 - Delo z drugimi ali v skupini', '2 - Odmor ali zasebne zadeve', '3 - Prevoz'], 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 58, 'esm_instructions': 'Kaj ste v glavnem počeli v zadnjih 10 minutah?', 'questionnaire_id': 97, 'questionnaire_type': 'persistent'}",1601283850948,morning,1,1,0,21,nokia_0000003
25542,10,1601283832283,049df3f8-8541-4cf5-af2b-83f6b3f0cf4b,2,0,0,"{'time': 'morning', 'esm_type': 9, 'esm_color': -21133, 'esm_title': 'Odkar ste danes začeli z delom:', 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 49, 'esm_instructions': 'Koliko odmorov, daljših od 10 minut, ste si vzeli?', 'questionnaire_id': 98, 'questionnaire_type': 'persistent'}",1601283849106,morning,1,1,0,21,nokia_0000003
25541,9,1601283832282,049df3f8-8541-4cf5-af2b-83f6b3f0cf4b,2,0,0,"{'time': 'morning', 'esm_type': 9, 'esm_color': -21133, 'esm_title': 'Odkar ste danes začeli z delom:', 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 48, 'esm_instructions': 'Koliko odmorov ste si vzeli za kajenje?', 'questionnaire_id': 98, 'questionnaire_type': 'persistent'}",1601283847802,morning,1,1,0,21,nokia_0000003
25540,8,1601283832281,049df3f8-8541-4cf5-af2b-83f6b3f0cf4b,2,0,0,"{'time': 'morning', 'esm_type': 9, 'esm_color': -21133, 'esm_title': 'Odkar ste danes začeli z delom:', 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 47, 'esm_instructions': 'Koliko skodelic kave, čaja ali drugih kofeinskih pijač ste popili?', 'questionnaire_id': 98, 'questionnaire_type': 'persistent'}",1601283846510,morning,1,1,0,21,nokia_0000003
25539,7,1601283832280,049df3f8-8541-4cf5-af2b-83f6b3f0cf4b,2,0 - Zelo malo ali sploh ne,0,"{'time': 'morning', 'esm_type': 2, 'esm_color': -9187073, 'esm_title': 'V kolikšni meri se v tem trenutku počutite:', 'esm_radios': ['0 - Zelo malo ali sploh ne', '1 - Malo', '2 - Srednje', '3 - Precej', '4 - Izjemno'], 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 41, 'esm_instructions': 'Nervozni', 'questionnaire_id': 9, 'questionnaire_type': 'outcome'}",1601283844703,morning,1,1,0,21,nokia_0000003
25538,6,1601283832279,049df3f8-8541-4cf5-af2b-83f6b3f0cf4b,2,0 - Zelo malo ali sploh ne,0,"{'time': 'morning', 'esm_type': 2, 'esm_color': -9187073, 'esm_title': 'V kolikšni meri se v tem trenutku počutite:', 'esm_radios': ['0 - Zelo malo ali sploh ne', '1 - Malo', '2 - Srednje', '3 - Precej', '4 - Izjemno'], 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 35, 'esm_instructions': 'Razburjeni', 'questionnaire_id': 9, 'questionnaire_type': 'outcome'}",1601283843709,morning,1,1,0,21,nokia_0000003
25537,5,1601283832278,049df3f8-8541-4cf5-af2b-83f6b3f0cf4b,2,0 - Zelo malo ali sploh ne,0,"{'time': 'morning', 'esm_type': 2, 'esm_color': -9187073, 'esm_title': 'V kolikšni meri se v tem trenutku počutite:', 'esm_radios': ['0 - Zelo malo ali sploh ne', '1 - Malo', '2 - Srednje', '3 - Precej', '4 - Izjemno'], 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 33, 'esm_instructions': 'Aktivni', 'questionnaire_id': 8, 'questionnaire_type': 'outcome'}",1601283842773,morning,1,1,0,21,nokia_0000003
25536,4,1601283832277,049df3f8-8541-4cf5-af2b-83f6b3f0cf4b,2,0 - Zelo malo ali sploh ne,0,"{'time': 'morning', 'esm_type': 2, 'esm_color': -9187073, 'esm_title': 'V kolikšni meri se v tem trenutku počutite:', 'esm_radios': ['0 - Zelo malo ali sploh ne', '1 - Malo', '2 - Srednje', '3 - Precej', '4 - Izjemno'], 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 31, 'esm_instructions': 'Odločni', 'questionnaire_id': 8, 'questionnaire_type': 'outcome'}",1601283841570,morning,1,1,0,21,nokia_0000003
25535,3,1601283832276,049df3f8-8541-4cf5-af2b-83f6b3f0cf4b,2,Da,0,"{'time': 'morning', 'esm_type': 5, 'esm_color': -3053207, 'esm_title': '', 'esm_trigger': 'morning_first', 'question_id': 3, 'esm_instructions': 'Ste že v službi?', 'questionnaire_id': 99, 'esm_quick_answers': ['Da', 'Ne'], 'questionnaire_type': 'start'}",1601283839139,morning_first,1,1,0,21,nokia_0000003
25534,2,1601283832275,049df3f8-8541-4cf5-af2b-83f6b3f0cf4b,2,0 - Zelo slaba,0,"{'time': 'morning', 'esm_type': 2, 'esm_color': -8138892, 'esm_title': 'Se nanaša na sinoči:', 'esm_radios': ['0 - Zelo slaba', '1 - Precej slaba', '2 - Precej dobra', '3 - Zelo dobra'], 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 2, 'esm_instructions': 'Kako bi ocenili kvaliteto vašega spanca?', 'questionnaire_id': 1, 'questionnaire_type': 'wakeup'}",1601283838195,morning,1,1,0,21,nokia_0000003
25533,1,1601283832228,049df3f8-8541-4cf5-af2b-83f6b3f0cf4b,2,2020-09-28 08:00:00 +0200,0,"{'time': 'morning', 'esm_type': 7, 'esm_color': -8138892, 'esm_title': 'Se nanaša na sinoči:', 'time_type': 1, 'esm_radios': [''], 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 1, 'default_time': '8.0', 'esm_instructions': 'Koliko ur ste ponoči dejansko spali? (Število prespanih ur se lahko razlikuje od števila ur, ki ste jih preživeli v postelji.)', 'questionnaire_id': 1, 'questionnaire_type': 'wakeup'}",1601283835184,morning,1,1,0,21,nokia_0000003
16350,31,1586245824995,d2a71262-b2cf-484b-b422-ec2a84eebd3d,2,0,0,"{'time': 'morning', 'esm_type': 9, 'esm_color': -21133, 'esm_title': 'Odkar ste danes začeli z delom:', 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 49, 'esm_instructions': 'Koliko odmorov, daljših od 10 minut, ste si vzeli?', 'questionnaire_id': 98, 'questionnaire_type': 'persistent'}",1601021227070,morning,454,10,0,21,nokia_0000003
16345,30,1586166895579,d2a71262-b2cf-484b-b422-ec2a84eebd3d,2,0,0,"{'time': 'morning', 'esm_type': 9, 'esm_color': -21133, 'esm_title': 'Odkar ste danes začeli z delom:', 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 47, 'esm_instructions': 'Koliko skodelic kave, čaja ali drugih kofeinskih pijač ste popili?', 'questionnaire_id': 98, 'questionnaire_type': 'persistent'}",1601021224816,morning,454,10,0,21,nokia_0000003
16338,29,1585916745935,d2a71262-b2cf-484b-b422-ec2a84eebd3d,2,0 - Zelo malo ali sploh ne,0,"{'time': 'morning', 'esm_type': 2, 'esm_color': -9187073, 'esm_title': 'V kolikšni meri se v tem trenutku počutite:', 'esm_radios': ['0 - Zelo malo ali sploh ne', '1 - Malo', '2 - Srednje', '3 - Precej', '4 - Izjemno'], 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 43, 'esm_instructions': 'Boječi', 'questionnaire_id': 9, 'questionnaire_type': 'outcome'}",1601021222575,during_work_first,454,10,0,21,nokia_0000003
16051,2,1585553447633,d2a71262-b2cf-484b-b422-ec2a84eebd3d,3,Removed at restart because it was too old,0,"{'time': 'morning', 'esm_type': 7, 'esm_color': -8138892, 'esm_title': 'Se nanaša na sinoči:', 'time_type': 1, 'esm_radios': [''], 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 1, 'default_time': '8.0', 'esm_instructions': 'Koliko ur ste ponoči dejansko spali? (Število prespanih ur se lahko razlikuje od števila ur, ki ste jih preživeli v postelji.)', 'questionnaire_id': 1, 'questionnaire_type': 'wakeup'}",1600957155039,morning,451,5,0,21,nokia_0000003
24744,2829,1600847412116,d2a71262-b2cf-484b-b422-ec2a84eebd3d,0,,0,"{'time': 'morning', 'esm_type': 7, 'esm_color': -8138892, 'esm_title': 'Se nanaša na sinoči:', 'time_type': 1, 'esm_radios': [''], 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 1, 'default_time': '8.0', 'esm_instructions': 'Koliko ur ste ponoči dejansko spali? (Število prespanih ur se lahko razlikuje od števila ur, ki ste jih preživeli v postelji.)', 'questionnaire_id': 1, 'questionnaire_type': 'wakeup'}",0,morning,447,0,0,21,nokia_0000003
id;_id;timestamp;device_id;esm_status;esm_user_answer;esm_notification_timeout;esm_json;double_esm_user_answer_timestamp;esm_trigger;esm_session;esm_notification_id;esm_expiration_threshold;participant_id;username
93680;244;1615455348079;12324354-e195-4e93-a2d5-268556e3ea5d;0;;0;{'time': 'morning', 'esm_type': 7, 'esm_color': -8138892, 'esm_title': 'Se nanaša na sinoči:', 'time_type': 1, 'esm_radios': [''], 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 1, 'default_time': '8.0', 'esm_instructions': 'Koliko ur ste ponoči dejansko spali? (Število prespanih ur se lahko razlikuje od števila ur, ki ste jih preživeli v postelji.)', 'questionnaire_id': 1, 'questionnaire_type': 'wakeup'};0;morning;20;38;0;21;nokia_0000003
93679;243;1614328386537;12324354-e195-4e93-a2d5-268556e3ea5d;3;Removed at restart because it was too old;0;{'time': 'morning', 'esm_type': 7, 'esm_color': -8138892, 'esm_title': 'Se nanaša na sinoči:', 'time_type': 1, 'esm_radios': [''], 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 1, 'default_time': '8.0', 'esm_instructions': 'Koliko ur ste ponoči dejansko spali? (Število prespanih ur se lahko razlikuje od števila ur, ki ste jih preživeli v postelji.)', 'questionnaire_id': 1, 'questionnaire_type': 'wakeup'};1615455284073;morning;19;36;0;21;nokia_0000003
93678;242;1614243717328;12324354-e195-4e93-a2d5-268556e3ea5d;3;Removed at 4AM;0;{'time': 'morning', 'esm_type': 7, 'esm_color': -8138892, 'esm_title': 'Se nanaša na sinoči:', 'time_type': 1, 'esm_radios': [''], 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 1, 'default_time': '8.0', 'esm_instructions': 'Koliko ur ste ponoči dejansko spali? (Število prespanih ur se lahko razlikuje od števila ur, ki ste jih preživeli v postelji.)', 'questionnaire_id': 1, 'questionnaire_type': 'wakeup'};1614320045955;morning;18;34;0;21;nokia_0000003
72921;241;1614184330123;12324354-e195-4e93-a2d5-268556e3ea5d;3;Removed at 4AM;0;{'time': 'evening', 'esm_type': 5, 'esm_color': -3053207, 'esm_title': '', 'esm_trigger': 'evening_first', 'question_id': 115, 'esm_instructions': 'Ste za danes že zaključili z delom?', 'questionnaire_id': 96, 'esm_quick_answers': ['Da', 'Ne'], 'questionnaire_type': 'home'};1614222115961;evening_first;17;31;0;21;nokia_0000003
72462;240;1614169227286;12324354-e195-4e93-a2d5-268556e3ea5d;2;DayFinished3421;0;{'time': 'daytime', 'esm_type': 2, 'esm_color': -9187073, 'esm_title': 'V kolikšni meri se v tem trenutku počutite:', 'esm_radios': ['0 - Zelo malo ali sploh ne', '1 - Malo', '2 - Srednje', '3 - Precej', '4 - Izjemno'], 'esm_trigger': 'during_work_first', 'question_id': 5, 'esm_instructions': 'Prijetno vznemirjeni', 'questionnaire_id': 8, 'questionnaire_type': 'outcome'};1614169252624;during_work_first;16;28;0;21;nokia_0000003
72351;239;1614156218374;12324354-e195-4e93-a2d5-268556e3ea5d;2;2;0;{'esm_type': 17, 'numberOfQ': 2, 'lastESMtime': 1614075648165, 'question_id': 9999, 'text_feedback': 'Včeraj ste na naše vprašalnike odgovorili dvakrat.\nZavedamo se, da v naši raziskavi prosimo za veliko sodelovanja. Prosimo, nadaljujte, vaše sodelovanje je za nas veliko vredno.'};1614162029474;;15;27;0;21;nokia_0000003
72350;238;1614156218367;12324354-e195-4e93-a2d5-268556e3ea5d;2;0 - Sploh ne;0;{'time': 'morning', 'esm_type': 2, 'esm_color': -9187073, 'esm_title': 'Odkar ste danes začeli z delom:', 'esm_radios': ['0 - Sploh ne', '1 - Malo', '2 - Srednje', '3 - Precej', '4 - Izjemno'], 'esm_trigger': 'myFlow', 'question_id': 114, 'esm_instructions': 'V kolikšni meri ste celo to obdobje dojemali kot stresno?', 'questionnaire_id': 93, 'questionnaire_type': 'next'};1614162028105;myFlow;15;27;0;21;nokia_0000003
72349;237;1614156218366;12324354-e195-4e93-a2d5-268556e3ea5d;2;0 - Sploh ne;0;{'time': 'morning', 'esm_type': 2, 'esm_color': -9187073, 'esm_title': 'Odkar ste danes začeli z delom:', 'esm_radios': ['0 - Sploh ne', '1 - Malo', '2 - Srednje', '3 - Precej', '4 - Izjemno'], 'esm_trigger': 'myFlow-morning', 'question_id': 113, 'esm_instructions': 'Je to celo obdobje v vas ustvarilo napetost?', 'questionnaire_id': 93, 'questionnaire_type': 'next'};1614162027076;myFlow-morning;15;27;0;21;nokia_0000003
72348;236;1614156218366;12324354-e195-4e93-a2d5-268556e3ea5d;2;0 - Ne;0;{'time': 'morning', 'esm_type': 2, 'esm_color': -9187073, 'esm_title': 'Odkar ste danes začeli z delom:', 'esm_radios': ['0 - Ne', '1 - Da, nekoliko', '2 - Da, srednje', '3 - Da, precej', '4 - Da, izjemno'], 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 101, 'esm_instructions': 'Je prišlo do kakega dogodka, ki je v vas ustvaril napetost?', 'questionnaire_id': 87, 'questionnaire_type': 'outcome'};1614162025806;morning;15;27;0;21;nokia_0000003
72347;235;1614156218365;12324354-e195-4e93-a2d5-268556e3ea5d;2;0 - Sploh se ne strinjam;0;{'time': 'morning', 'esm_type': 2, 'esm_color': -8138892, 'esm_title': 'Odkar ste danes začeli z delom:', 'esm_radios': ['0 - Sploh se ne strinjam', '1 - Ne strinjam se', '2 - Strinjam se', '3 - Popolnoma se strinjam'], 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 86, 'esm_instructions': 'Veliko besede sem imela pri odločanju, kaj se dogaja pri mojem delu', 'questionnaire_id': 11, 'questionnaire_type': 'exposure'};1614162024126;morning;15;27;0;21;nokia_0000003
72346;234;1614156218364;12324354-e195-4e93-a2d5-268556e3ea5d;2;0 - Sploh se ne strinjam;0;{'time': 'morning', 'esm_type': 2, 'esm_color': -8138892, 'esm_title': 'Odkar ste danes začeli z delom:', 'esm_radios': ['0 - Sploh se ne strinjam', '1 - Ne strinjam se', '2 - Strinjam se', '3 - Popolnoma se strinjam'], 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 82, 'esm_instructions': 'Pri svojem delu sem lahko opravljala vrsto različnih stvari', 'questionnaire_id': 11, 'questionnaire_type': 'exposure'};1614162023014;morning;15;27;0;21;nokia_0000003
72345;233;1614156218363;12324354-e195-4e93-a2d5-268556e3ea5d;2;0 - Sploh se ne strinjam;0;{'time': 'morning', 'esm_type': 2, 'esm_color': -8138892, 'esm_title': 'Odkar ste danes začeli z delom:', 'esm_radios': ['0 - Sploh se ne strinjam', '1 - Ne strinjam se', '2 - Strinjam se', '3 - Popolnoma se strinjam'], 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 74, 'esm_instructions': 'Moja služba je zahtevala zelo trdo delo', 'questionnaire_id': 10, 'questionnaire_type': 'exposure'};1614162021897;morning;15;27;0;21;nokia_0000003
72344;232;1614156218362;12324354-e195-4e93-a2d5-268556e3ea5d;2;0 - Sploh se ne strinjam;0;{'time': 'morning', 'esm_type': 2, 'esm_color': -8138892, 'esm_title': 'Odkar ste danes začeli z delom:', 'esm_radios': ['0 - Sploh se ne strinjam', '1 - Ne strinjam se', '2 - Strinjam se', '3 - Popolnoma se strinjam'], 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 73, 'esm_instructions': 'Moja služba je zahtevala, da sem delala zelo hitro', 'questionnaire_id': 10, 'questionnaire_type': 'exposure'};1614162020929;morning;15;27;0;21;nokia_0000003
72343;231;1614156218361;12324354-e195-4e93-a2d5-268556e3ea5d;2;0;0;{'time': 'morning', 'esm_type': 9, 'esm_color': -21133, 'esm_title': 'Odkar ste danes začeli z delom:', 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 58, 'esm_instructions': 'Koliko odmorov, daljših od 10 minut, ste si vzeli?', 'questionnaire_id': 98, 'questionnaire_type': 'persistent'};1614162019696;morning;15;27;0;21;nokia_0000003
72342;230;1614156218360;12324354-e195-4e93-a2d5-268556e3ea5d;2;0;0;{'time': 'morning', 'esm_type': 9, 'esm_color': -21133, 'esm_title': 'Odkar ste danes začeli z delom:', 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 57, 'esm_instructions': 'Koliko odmorov ste si vzeli za kajenje?', 'questionnaire_id': 98, 'questionnaire_type': 'persistent'};1614162018358;morning;15;27;0;21;nokia_0000003
72341;229;1614156218359;12324354-e195-4e93-a2d5-268556e3ea5d;2;0;0;{'time': 'morning', 'esm_type': 9, 'esm_color': -21133, 'esm_title': 'Odkar ste danes začeli z delom:', 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 56, 'esm_instructions': 'Koliko skodelic kave, čaja ali drugih kofeinskih pijač ste popili?', 'questionnaire_id': 98, 'questionnaire_type': 'persistent'};1614162017023;morning;15;27;0;21;nokia_0000003
72340;228;1614156218358;12324354-e195-4e93-a2d5-268556e3ea5d;2;0 - Ne;0;{'time': 'daytime', 'esm_type': 2, 'esm_color': -4623361, 'esm_title': '', 'esm_radios': ['0 - Ne', '1 - Da'], 'esm_trigger': 'myFlow-myFlow-morning', 'question_id': 49, 'esm_instructions': 'Ste za to uporabljali računalnik ali telefon?', 'questionnaire_id': 97, 'questionnaire_type': 'next'};1614162014711;myFlow-myFlow-morning;15;27;0;21;nokia_0000003
72339;227;1614156218358;12324354-e195-4e93-a2d5-268556e3ea5d;2;0 - Branje;0;{'time': 'daytime', 'esm_type': 2, 'esm_color': -4623361, 'esm_title': '', 'esm_radios': ['0 - Branje', '1 - Pisanje', '2 - E-poštna sporočila', '3 - Analiza podatkov ali programiranje', '4 - Sodelovanju v medmrežni aktivnosti (npr. webinarju, delavnici, tečaju)', '5 - Načrtovanje (npr. razmišljanje o tekočih nalogah ali sestava urnika)', '6 - Drugo'], 'esm_trigger': 'myFlow-morning', 'question_id': 45, 'esm_instructions': 'Kakšno vrsto samostojnega dela ste opravljali?', 'questionnaire_id': 97, 'questionnaire_type': 'next'};1614162013810;myFlow-morning;15;27;0;21;nokia_0000003
72338;226;1614156218358;12324354-e195-4e93-a2d5-268556e3ea5d;2;0 - Samostojno delo;0;{'time': 'morning', 'esm_type': 2, 'esm_color': -4623361, 'esm_title': '', 'esm_radios': ['0 - Samostojno delo', '1 - Delo z drugimi ali v skupini', '2 - Odmor ali zasebne zadeve', '3 - Prevoz'], 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 52, 'esm_instructions': 'Kaj ste v glavnem počeli v zadnjih 10 minutah?', 'questionnaire_id': 97, 'questionnaire_type': 'persistent'};1614162012891;morning;15;27;0;21;nokia_0000003
72337;225;1614156218357;12324354-e195-4e93-a2d5-268556e3ea5d;2;0 - Zelo malo ali sploh ne;0;{'time': 'morning', 'esm_type': 2, 'esm_color': -9187073, 'esm_title': 'V kolikšni meri se v tem trenutku počutite:', 'esm_radios': ['0 - Zelo malo ali sploh ne', '1 - Malo', '2 - Srednje', '3 - Precej', '4 - Izjemno'], 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 42, 'esm_instructions': 'Živčni', 'questionnaire_id': 9, 'questionnaire_type': 'outcome'};1614162011990;morning;15;27;0;21;nokia_0000003
72336;224;1614156218356;12324354-e195-4e93-a2d5-268556e3ea5d;2;0 - Zelo malo ali sploh ne;0;{'time': 'morning', 'esm_type': 2, 'esm_color': -9187073, 'esm_title': 'V kolikšni meri se v tem trenutku počutite:', 'esm_radios': ['0 - Zelo malo ali sploh ne', '1 - Malo', '2 - Srednje', '3 - Precej', '4 - Izjemno'], 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 36, 'esm_instructions': 'Z občutkom krivde', 'questionnaire_id': 9, 'questionnaire_type': 'outcome'};1614162010968;morning;15;27;0;21;nokia_0000003
72335;223;1614156218355;12324354-e195-4e93-a2d5-268556e3ea5d;2;0 - Zelo malo ali sploh ne;0;{'time': 'morning', 'esm_type': 2, 'esm_color': -9187073, 'esm_title': 'V kolikšni meri se v tem trenutku počutite:', 'esm_radios': ['0 - Zelo malo ali sploh ne', '1 - Malo', '2 - Srednje', '3 - Precej', '4 - Izjemno'], 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 28, 'esm_instructions': 'Ponosni', 'questionnaire_id': 8, 'questionnaire_type': 'outcome'};1614162009872;morning;15;27;0;21;nokia_0000003
72334;222;1614156218354;12324354-e195-4e93-a2d5-268556e3ea5d;2;0 - Zelo malo ali sploh ne;0;{'time': 'morning', 'esm_type': 2, 'esm_color': -9187073, 'esm_title': 'V kolikšni meri se v tem trenutku počutite:', 'esm_radios': ['0 - Zelo malo ali sploh ne', '1 - Malo', '2 - Srednje', '3 - Precej', '4 - Izjemno'], 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 26, 'esm_instructions': 'Z občutkom moči', 'questionnaire_id': 8, 'questionnaire_type': 'outcome'};1614162008934;morning;15;27;0;21;nokia_0000003
72333;221;1614156218353;12324354-e195-4e93-a2d5-268556e3ea5d;2;Da;0;{'time': 'morning', 'esm_type': 5, 'esm_color': -3053207, 'esm_title': '', 'esm_trigger': 'morning_first', 'question_id': 3, 'esm_instructions': 'Ste že pričeli z delom?', 'questionnaire_id': 99, 'esm_quick_answers': ['Da', 'Ne'], 'questionnaire_type': 'start'};1614162007959;morning_first;15;27;0;21;nokia_0000003
61999;2;1613059550240;12324354-e195-4e93-a2d5-268556e3ea5d;2;1 - Precej slaba;0;{'time': 'morning', 'esm_type': 2, 'esm_color': -8138892, 'esm_title': 'Se nanaša na sinoči:', 'esm_radios': ['0 - Zelo slaba', '1 - Precej slaba', '2 - Precej dobra', '3 - Zelo dobra'], 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 2, 'esm_instructions': 'Kako bi ocenili kvaliteto vašega spanca?', 'questionnaire_id': 1, 'questionnaire_type': 'wakeup'};1613059581249;morning;1;1;0;21;nokia_0000003
61998;1;1613059550188;12324354-e195-4e93-a2d5-268556e3ea5d;2;2021-02-11 08:00:00 +0100;0;{'time': 'morning', 'esm_type': 7, 'esm_color': -8138892, 'esm_title': 'Se nanaša na sinoči:', 'time_type': 1, 'esm_radios': [''], 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 1, 'default_time': '8.0', 'esm_instructions': 'Koliko ur ste ponoči dejansko spali? (Število prespanih ur se lahko razlikuje od števila ur, ki ste jih preživeli v postelji.)', 'questionnaire_id': 1, 'questionnaire_type': 'wakeup'};1613059557598;morning;1;1;0;21;nokia_0000003
28512;33;1602509118601;049df3f8-8541-4cf5-af2b-83f6b3f0cf4b;2;0;0;{'time': 'morning', 'esm_type': 9, 'esm_color': -21133, 'esm_title': 'Odkar ste danes začeli z delom:', 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 48, 'esm_instructions': 'Koliko odmorov ste si vzeli za kajenje?', 'questionnaire_id': 98, 'questionnaire_type': 'persistent'};1602513587718;morning;5;9;0;21;nokia_0000003
28511;32;1602509118600;049df3f8-8541-4cf5-af2b-83f6b3f0cf4b;2;0;0;{'time': 'morning', 'esm_type': 9, 'esm_color': -21133, 'esm_title': 'Odkar ste danes začeli z delom:', 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 47, 'esm_instructions': 'Koliko skodelic kave, čaja ali drugih kofeinskih pijač ste popili?', 'questionnaire_id': 98, 'questionnaire_type': 'persistent'};1602513586248;morning;5;9;0;21;nokia_0000003
28510;31;1602509118599;049df3f8-8541-4cf5-af2b-83f6b3f0cf4b;2;0 - Zelo malo ali sploh ne;0;{'time': 'morning', 'esm_type': 2, 'esm_color': -9187073, 'esm_title': 'V kolikšni meri se v tem trenutku počutite:', 'esm_radios': ['0 - Zelo malo ali sploh ne', '1 - Malo', '2 - Srednje', '3 - Precej', '4 - Izjemno'], 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 41, 'esm_instructions': 'Nervozni', 'questionnaire_id': 9, 'questionnaire_type': 'outcome'};1602513584610;morning;5;9;0;21;nokia_0000003
28509;30;1602509118598;049df3f8-8541-4cf5-af2b-83f6b3f0cf4b;2;0 - Zelo malo ali sploh ne;0;{'time': 'morning', 'esm_type': 2, 'esm_color': -9187073, 'esm_title': 'V kolikšni meri se v tem trenutku počutite:', 'esm_radios': ['0 - Zelo malo ali sploh ne', '1 - Malo', '2 - Srednje', '3 - Precej', '4 - Izjemno'], 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 39, 'esm_instructions': 'Razdražljivi', 'questionnaire_id': 9, 'questionnaire_type': 'outcome'};1602513583249;morning;5;9;0;21;nokia_0000003
28508;29;1602509118597;049df3f8-8541-4cf5-af2b-83f6b3f0cf4b;2;0 - Zelo malo ali sploh ne;0;{'time': 'morning', 'esm_type': 2, 'esm_color': -9187073, 'esm_title': 'V kolikšni meri se v tem trenutku počutite:', 'esm_radios': ['0 - Zelo malo ali sploh ne', '1 - Malo', '2 - Srednje', '3 - Precej', '4 - Izjemno'], 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 33, 'esm_instructions': 'Aktivni', 'questionnaire_id': 8, 'questionnaire_type': 'outcome'};1602513582471;morning;5;9;0;21;nokia_0000003
28507;28;1602509118596;049df3f8-8541-4cf5-af2b-83f6b3f0cf4b;2;0 - Zelo malo ali sploh ne;0;{'time': 'morning', 'esm_type': 2, 'esm_color': -9187073, 'esm_title': 'V kolikšni meri se v tem trenutku počutite:', 'esm_radios': ['0 - Zelo malo ali sploh ne', '1 - Malo', '2 - Srednje', '3 - Precej', '4 - Izjemno'], 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 30, 'esm_instructions': 'Zainteresirani', 'questionnaire_id': 8, 'questionnaire_type': 'outcome'};1602513581110;morning;5;9;0;21;nokia_0000003
28506;27;1602509118595;049df3f8-8541-4cf5-af2b-83f6b3f0cf4b;2;Da;0;{'time': 'morning', 'esm_type': 5, 'esm_color': -3053207, 'esm_title': '', 'esm_trigger': 'morning_first', 'question_id': 3, 'esm_instructions': 'Ste že v službi?', 'questionnaire_id': 99, 'esm_quick_answers': ['Da', 'Ne'], 'questionnaire_type': 'start'};1602513580172;morning_first;5;9;0;21;nokia_0000003
28505;26;1602509118594;049df3f8-8541-4cf5-af2b-83f6b3f0cf4b;2;0 - Zelo slaba;0;{'time': 'morning', 'esm_type': 2, 'esm_color': -8138892, 'esm_title': 'Se nanaša na sinoči:', 'esm_radios': ['0 - Zelo slaba', '1 - Precej slaba', '2 - Precej dobra', '3 - Zelo dobra'], 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 2, 'esm_instructions': 'Kako bi ocenili kvaliteto vašega spanca?', 'questionnaire_id': 1, 'questionnaire_type': 'wakeup'};1602513578669;morning;5;9;0;21;nokia_0000003
28489;25;1602509118447;049df3f8-8541-4cf5-af2b-83f6b3f0cf4b;2;2020-10-12 08:00:00 +0200;0;{'time': 'morning', 'esm_type': 7, 'esm_color': -8138892, 'esm_title': 'Se nanaša na sinoči:', 'time_type': 1, 'esm_radios': [''], 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 1, 'default_time': '8.0', 'esm_instructions': 'Koliko ur ste ponoči dejansko spali? (Število prespanih ur se lahko razlikuje od števila ur, ki ste jih preživeli v postelji.)', 'questionnaire_id': 1, 'questionnaire_type': 'wakeup'};1602513577316;morning;5;9;0;21;nokia_0000003
28488;24;1601369423988;049df3f8-8541-4cf5-af2b-83f6b3f0cf4b;3;Removed at 4AM;0;{'time': 'morning', 'esm_type': 7, 'esm_color': -8138892, 'esm_title': 'Se nanaša na sinoči:', 'time_type': 1, 'esm_radios': [''], 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 1, 'default_time': '8.0', 'esm_instructions': 'Koliko ur ste ponoči dejansko spali? (Število prespanih ur se lahko razlikuje od števila ur, ki ste jih preživeli v postelji.)', 'questionnaire_id': 1, 'questionnaire_type': 'wakeup'};1601431979481;morning;4;7;0;21;nokia_0000003
28487;23;1601326752155;049df3f8-8541-4cf5-af2b-83f6b3f0cf4b;3;Removed at restart because it was too old;0;{'time': 'evening', 'esm_type': 5, 'esm_color': -3053207, 'esm_title': '', 'esm_trigger': 'evening_first', 'question_id': 115, 'esm_instructions': 'Ste že odšli iz službe?', 'questionnaire_id': 96, 'esm_quick_answers': ['Da', 'Ne'], 'questionnaire_type': 'home'};1601331421282;evening_first;3;4;0;21;nokia_0000003
25591;22;1601289262695;049df3f8-8541-4cf5-af2b-83f6b3f0cf4b;2;DayFinished3421;0;{'time': 'daytime', 'esm_type': 2, 'esm_color': -9187073, 'esm_title': 'V kolikšni meri se v tem trenutku počutite:', 'esm_radios': ['0 - Zelo malo ali sploh ne', '1 - Malo', '2 - Srednje', '3 - Precej', '4 - Izjemno'], 'esm_trigger': 'during_work_first', 'question_id': 9, 'esm_instructions': 'V pripravljenosti', 'questionnaire_id': 8, 'questionnaire_type': 'outcome'};1601297656726;during_work_first;2;3;0;21;nokia_0000003
25553;21;1601283832297;049df3f8-8541-4cf5-af2b-83f6b3f0cf4b;2;-99;0;{'esm_type': 17, 'numberOfQ': -99, 'lastESMtime': 0, 'question_id': 9999, 'text_feedback': 'NA you answered our questionnaires three times.\nWe are aware that we ask for a lot of participation in this study. Please, keep going, your participation is very valuable to us.'};1601283862202;;1;1;0;21;nokia_0000003
25552;20;1601283832290;049df3f8-8541-4cf5-af2b-83f6b3f0cf4b;2;0 - Sploh ne;0;{'time': 'morning', 'esm_type': 2, 'esm_color': -9187073, 'esm_title': 'Odkar ste danes začeli z delom:', 'esm_radios': ['0 - Sploh ne', '1 - Malo', '2 - Srednje', '3 - Precej', '4 - Izjemno'], 'esm_trigger': 'myFlow', 'question_id': 114, 'esm_instructions': 'V kolikšni meri ste celo to obdobje dojemali kot stresno?', 'questionnaire_id': 93, 'questionnaire_type': 'next'};1601283862054;myFlow;1;1;0;21;nokia_0000003
25551;19;1601283832289;049df3f8-8541-4cf5-af2b-83f6b3f0cf4b;2;0 - Sploh ne;0;{'time': 'morning', 'esm_type': 2, 'esm_color': -9187073, 'esm_title': 'Odkar ste danes začeli z delom:', 'esm_radios': ['0 - Sploh ne', '1 - Malo', '2 - Srednje', '3 - Precej', '4 - Izjemno'], 'esm_trigger': 'myFlow', 'question_id': 113, 'esm_instructions': 'Je to celo obdobje v vas ustvarilo napetost?', 'questionnaire_id': 93, 'questionnaire_type': 'next'};1601283861069;myFlow;1;1;0;21;nokia_0000003
25550;18;1601283832289;049df3f8-8541-4cf5-af2b-83f6b3f0cf4b;2;0 - Ne;0;{'time': 'morning', 'esm_type': 2, 'esm_color': -9187073, 'esm_title': 'Odkar ste danes začeli z delom:', 'esm_radios': ['0 - Ne', '1 - Da, nekoliko', '2 - Da, srednje', '3 - Da, precej', '4 - Da, izjemno'], 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 101, 'esm_instructions': 'Je prišlo do kakega dogodka, ki je v vas ustvaril napetost?', 'questionnaire_id': 87, 'questionnaire_type': 'outcome'};1601283860118;morning;1;1;0;21;nokia_0000003
25549;17;1601283832288;049df3f8-8541-4cf5-af2b-83f6b3f0cf4b;2;0 - Sploh se ne strinjam;0;{'time': 'morning', 'esm_type': 2, 'esm_color': -8138892, 'esm_title': 'Odkar ste danes začeli z delom:', 'esm_radios': ['0 - Sploh se ne strinjam', '1 - Ne strinjam se', '2 - Strinjam se', '3 - Popolnoma se strinjam'], 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 79, 'esm_instructions': 'Moje delo je vključevalo veliko ponavljajočega se dela', 'questionnaire_id': 11, 'questionnaire_type': 'exposure'};1601283858345;morning;1;1;0;21;nokia_0000003
25548;16;1601283832287;049df3f8-8541-4cf5-af2b-83f6b3f0cf4b;2;0 - Sploh se ne strinjam;0;{'time': 'morning', 'esm_type': 2, 'esm_color': -8138892, 'esm_title': 'Odkar ste danes začeli z delom:', 'esm_radios': ['0 - Sploh se ne strinjam', '1 - Ne strinjam se', '2 - Strinjam se', '3 - Popolnoma se strinjam'], 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 78, 'esm_instructions': 'Moje delo je zahtevalo, da se učim novih stvari', 'questionnaire_id': 11, 'questionnaire_type': 'exposure'};1601283857426;morning;1;1;0;21;nokia_0000003
25547;15;1601283832286;049df3f8-8541-4cf5-af2b-83f6b3f0cf4b;2;0 - Sploh se ne strinjam;0;{'time': 'morning', 'esm_type': 2, 'esm_color': -8138892, 'esm_title': 'Odkar ste danes začeli z delom:', 'esm_radios': ['0 - Sploh se ne strinjam', '1 - Ne strinjam se', '2 - Strinjam se', '3 - Popolnoma se strinjam'], 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 76, 'esm_instructions': 'Imela sem dovolj časa, da končam svoje delovne naloge', 'questionnaire_id': 10, 'questionnaire_type': 'exposure'};1601283856474;morning;1;1;0;21;nokia_0000003
25546;14;1601283832285;049df3f8-8541-4cf5-af2b-83f6b3f0cf4b;2;0 - Sploh se ne strinjam;0;{'time': 'morning', 'esm_type': 2, 'esm_color': -8138892, 'esm_title': 'Odkar ste danes začeli z delom:', 'esm_radios': ['0 - Sploh se ne strinjam', '1 - Ne strinjam se', '2 - Strinjam se', '3 - Popolnoma se strinjam'], 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 74, 'esm_instructions': 'Moja služba je zahtevala zelo trdo delo', 'questionnaire_id': 10, 'questionnaire_type': 'exposure'};1601283854752;morning;1;1;0;21;nokia_0000003
25545;13;1601283832284;049df3f8-8541-4cf5-af2b-83f6b3f0cf4b;2;0 - Ne;0;{'time': 'daytime', 'esm_type': 2, 'esm_color': -4623361, 'esm_title': '', 'esm_radios': ['0 - Ne', '1 - Da'], 'esm_trigger': 'myFlow', 'question_id': 55, 'esm_instructions': 'Ste za to uporabljali računalnik ali telefon?', 'questionnaire_id': 97, 'questionnaire_type': 'next'};1601283853732;myFlow;1;1;0;21;nokia_0000003
25544;12;1601283832284;049df3f8-8541-4cf5-af2b-83f6b3f0cf4b;2;0 - Branje;0;{'time': 'daytime', 'esm_type': 2, 'esm_color': -4623361, 'esm_title': '', 'esm_radios': ['0 - Branje', '1 - Pisanje', '2 - E-poštna sporočila', '3 - Analiza podatkov ali programiranje', '4 - Sodelovanju v medmrežni aktivnosti (npr. webinarju, delavnici, tečaju)', '5 - Načrtovanje (npr. razmišljanje o tekočih nalogah ali sestava urnika)', '6 - Drugo'], 'esm_trigger': 'myFlow', 'question_id': 51, 'esm_instructions': 'Kakšno vrsto samostojnega dela ste opravljali?', 'questionnaire_id': 97, 'questionnaire_type': 'next'};1601283852634;myFlow;1;1;0;21;nokia_0000003
25543;11;1601283832284;049df3f8-8541-4cf5-af2b-83f6b3f0cf4b;2;0 - Samostojno delo;0;{'time': 'morning', 'esm_type': 2, 'esm_color': -4623361, 'esm_title': '', 'esm_radios': ['0 - Samostojno delo', '1 - Delo z drugimi ali v skupini', '2 - Odmor ali zasebne zadeve', '3 - Prevoz'], 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 58, 'esm_instructions': 'Kaj ste v glavnem počeli v zadnjih 10 minutah?', 'questionnaire_id': 97, 'questionnaire_type': 'persistent'};1601283850948;morning;1;1;0;21;nokia_0000003
25542;10;1601283832283;049df3f8-8541-4cf5-af2b-83f6b3f0cf4b;2;0;0;{'time': 'morning', 'esm_type': 9, 'esm_color': -21133, 'esm_title': 'Odkar ste danes začeli z delom:', 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 49, 'esm_instructions': 'Koliko odmorov, daljših od 10 minut, ste si vzeli?', 'questionnaire_id': 98, 'questionnaire_type': 'persistent'};1601283849106;morning;1;1;0;21;nokia_0000003
25541;9;1601283832282;049df3f8-8541-4cf5-af2b-83f6b3f0cf4b;2;0;0;{'time': 'morning', 'esm_type': 9, 'esm_color': -21133, 'esm_title': 'Odkar ste danes začeli z delom:', 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 48, 'esm_instructions': 'Koliko odmorov ste si vzeli za kajenje?', 'questionnaire_id': 98, 'questionnaire_type': 'persistent'};1601283847802;morning;1;1;0;21;nokia_0000003
25540;8;1601283832281;049df3f8-8541-4cf5-af2b-83f6b3f0cf4b;2;0;0;{'time': 'morning', 'esm_type': 9, 'esm_color': -21133, 'esm_title': 'Odkar ste danes začeli z delom:', 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 47, 'esm_instructions': 'Koliko skodelic kave, čaja ali drugih kofeinskih pijač ste popili?', 'questionnaire_id': 98, 'questionnaire_type': 'persistent'};1601283846510;morning;1;1;0;21;nokia_0000003
25539;7;1601283832280;049df3f8-8541-4cf5-af2b-83f6b3f0cf4b;2;0 - Zelo malo ali sploh ne;0;{'time': 'morning', 'esm_type': 2, 'esm_color': -9187073, 'esm_title': 'V kolikšni meri se v tem trenutku počutite:', 'esm_radios': ['0 - Zelo malo ali sploh ne', '1 - Malo', '2 - Srednje', '3 - Precej', '4 - Izjemno'], 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 41, 'esm_instructions': 'Nervozni', 'questionnaire_id': 9, 'questionnaire_type': 'outcome'};1601283844703;morning;1;1;0;21;nokia_0000003
25538;6;1601283832279;049df3f8-8541-4cf5-af2b-83f6b3f0cf4b;2;0 - Zelo malo ali sploh ne;0;{'time': 'morning', 'esm_type': 2, 'esm_color': -9187073, 'esm_title': 'V kolikšni meri se v tem trenutku počutite:', 'esm_radios': ['0 - Zelo malo ali sploh ne', '1 - Malo', '2 - Srednje', '3 - Precej', '4 - Izjemno'], 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 35, 'esm_instructions': 'Razburjeni', 'questionnaire_id': 9, 'questionnaire_type': 'outcome'};1601283843709;morning;1;1;0;21;nokia_0000003
25537;5;1601283832278;049df3f8-8541-4cf5-af2b-83f6b3f0cf4b;2;0 - Zelo malo ali sploh ne;0;{'time': 'morning', 'esm_type': 2, 'esm_color': -9187073, 'esm_title': 'V kolikšni meri se v tem trenutku počutite:', 'esm_radios': ['0 - Zelo malo ali sploh ne', '1 - Malo', '2 - Srednje', '3 - Precej', '4 - Izjemno'], 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 33, 'esm_instructions': 'Aktivni', 'questionnaire_id': 8, 'questionnaire_type': 'outcome'};1601283842773;morning;1;1;0;21;nokia_0000003
25536;4;1601283832277;049df3f8-8541-4cf5-af2b-83f6b3f0cf4b;2;0 - Zelo malo ali sploh ne;0;{'time': 'morning', 'esm_type': 2, 'esm_color': -9187073, 'esm_title': 'V kolikšni meri se v tem trenutku počutite:', 'esm_radios': ['0 - Zelo malo ali sploh ne', '1 - Malo', '2 - Srednje', '3 - Precej', '4 - Izjemno'], 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 31, 'esm_instructions': 'Odločni', 'questionnaire_id': 8, 'questionnaire_type': 'outcome'};1601283841570;morning;1;1;0;21;nokia_0000003
25535;3;1601283832276;049df3f8-8541-4cf5-af2b-83f6b3f0cf4b;2;Da;0;{'time': 'morning', 'esm_type': 5, 'esm_color': -3053207, 'esm_title': '', 'esm_trigger': 'morning_first', 'question_id': 3, 'esm_instructions': 'Ste že v službi?', 'questionnaire_id': 99, 'esm_quick_answers': ['Da', 'Ne'], 'questionnaire_type': 'start'};1601283839139;morning_first;1;1;0;21;nokia_0000003
25534;2;1601283832275;049df3f8-8541-4cf5-af2b-83f6b3f0cf4b;2;0 - Zelo slaba;0;{'time': 'morning', 'esm_type': 2, 'esm_color': -8138892, 'esm_title': 'Se nanaša na sinoči:', 'esm_radios': ['0 - Zelo slaba', '1 - Precej slaba', '2 - Precej dobra', '3 - Zelo dobra'], 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 2, 'esm_instructions': 'Kako bi ocenili kvaliteto vašega spanca?', 'questionnaire_id': 1, 'questionnaire_type': 'wakeup'};1601283838195;morning;1;1;0;21;nokia_0000003
25533;1;1601283832228;049df3f8-8541-4cf5-af2b-83f6b3f0cf4b;2;2020-09-28 08:00:00 +0200;0;{'time': 'morning', 'esm_type': 7, 'esm_color': -8138892, 'esm_title': 'Se nanaša na sinoči:', 'time_type': 1, 'esm_radios': [''], 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 1, 'default_time': '8.0', 'esm_instructions': 'Koliko ur ste ponoči dejansko spali? (Število prespanih ur se lahko razlikuje od števila ur, ki ste jih preživeli v postelji.)', 'questionnaire_id': 1, 'questionnaire_type': 'wakeup'};1601283835184;morning;1;1;0;21;nokia_0000003
16350;31;1586245824995;d2a71262-b2cf-484b-b422-ec2a84eebd3d;2;0;0;{'time': 'morning', 'esm_type': 9, 'esm_color': -21133, 'esm_title': 'Odkar ste danes začeli z delom:', 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 49, 'esm_instructions': 'Koliko odmorov, daljših od 10 minut, ste si vzeli?', 'questionnaire_id': 98, 'questionnaire_type': 'persistent'};1601021227070;morning;454;10;0;21;nokia_0000003
16345;30;1586166895579;d2a71262-b2cf-484b-b422-ec2a84eebd3d;2;0;0;{'time': 'morning', 'esm_type': 9, 'esm_color': -21133, 'esm_title': 'Odkar ste danes začeli z delom:', 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 47, 'esm_instructions': 'Koliko skodelic kave, čaja ali drugih kofeinskih pijač ste popili?', 'questionnaire_id': 98, 'questionnaire_type': 'persistent'};1601021224816;morning;454;10;0;21;nokia_0000003
16338;29;1585916745935;d2a71262-b2cf-484b-b422-ec2a84eebd3d;2;0 - Zelo malo ali sploh ne;0;{'time': 'morning', 'esm_type': 2, 'esm_color': -9187073, 'esm_title': 'V kolikšni meri se v tem trenutku počutite:', 'esm_radios': ['0 - Zelo malo ali sploh ne', '1 - Malo', '2 - Srednje', '3 - Precej', '4 - Izjemno'], 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 43, 'esm_instructions': 'Boječi', 'questionnaire_id': 9, 'questionnaire_type': 'outcome'};1601021222575;during_work_first;454;10;0;21;nokia_0000003
16051;2;1585553447633;d2a71262-b2cf-484b-b422-ec2a84eebd3d;3;Removed at restart because it was too old;0;{'time': 'morning', 'esm_type': 7, 'esm_color': -8138892, 'esm_title': 'Se nanaša na sinoči:', 'time_type': 1, 'esm_radios': [''], 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 1, 'default_time': '8.0', 'esm_instructions': 'Koliko ur ste ponoči dejansko spali? (Število prespanih ur se lahko razlikuje od števila ur, ki ste jih preživeli v postelji.)', 'questionnaire_id': 1, 'questionnaire_type': 'wakeup'};1600957155039;morning;451;5;0;21;nokia_0000003
24744;2829;1600847412116;d2a71262-b2cf-484b-b422-ec2a84eebd3d;0;;0;{'time': 'morning', 'esm_type': 7, 'esm_color': -8138892, 'esm_title': 'Se nanaša na sinoči:', 'time_type': 1, 'esm_radios': [''], 'esm_trigger': 'morning', 'question_id': 1, 'default_time': '8.0', 'esm_instructions': 'Koliko ur ste ponoči dejansko spali? (Število prespanih ur se lahko razlikuje od števila ur, ki ste jih preživeli v postelji.)', 'questionnaire_id': 1, 'questionnaire_type': 'wakeup'};0;morning;447;0;0;21;nokia_0000003

7
test/test_esm.py

@ -11,10 +11,9 @@ from features.esm import preprocess_esm
class EsmFeatures(unittest.TestCase):
@classmethod
def setUpClass(cls) -> None:
cls.esm = pd.DataFrame(
{"double_esm_user_answer_timestamp": [1622127860000, 1622129860000]}
)
cls.esm = pd.read_csv("../data/example_esm.csv", sep=';')
cls.esm["esm_json"] = cls.esm["esm_json"].apply(eval)
def test_preprocess_esm(self):
self.esm_processed = preprocess_esm(self.esm)
print(self.esm_processed)
self.assertIn("question_id", self.esm_processed)
Loading…
Cancel
Save